Prostory knihovny

Budova F, hlavní budova knihovny

 • individuální studijní místa
 • knihy a časopisy
 • půjčování, konzultace a ostatní služby
 • SUPO bankovník
 • tiskárny
 • telefonní budka
 • samoobslužná kuchyňka
 • počítače s přístupem na internet

Tiché studovny Úložné prostory

Plán hlavní budovy knihovny
Plán budovy D

Budova D, týmové prostory

 • studijní místa pro společnou práci
 • odpočinkový prostor
 • samoobslužná kuchyňka s mikrovlnkou

Týmové studovny Týmová pracovna

Dílčí knihovny

 • síť knihoven na některých katedrách a ústavech

Dílčí knihovny

Načítám mapu…

Přehled pultů

Informační pult

 • 1. nadzemní podlaží, vstupní hala
 • vždy k dispozici knihovnice nebo knihovník
 • ztráty a nálezy, lékárnička, vazba dokumentů, tisk bez ISICu, vydávání certifikátů, užitečné předměty
Informační pult ve vstupní hale

Výpůjční a registrační pult

 • 1. nadzemní podlaží, Studovna časopisů
 • vždy k dispozici knihovnice nebo knihovník
 • půjčování a vracení knih, placení poplatků z prodlení, registrace
Výpůjční a registrační pult, 1. nadzemní podlaží

Konzultační pult

 • 2. nadzemní podlaží, Tichá studovna
 • vždy k dispozici knihovnice nebo knihovník
 • konzultační služby, pomoc s vyhledáním knih, užitečné předměty
Konzultační pult v Tiché studovně, 2. nadzemní podlaží

Knihovnický pult

 • 3. a 4. nadzemní podlaží, Tichá studovna
 • většinu dne bez obsluhy
 • pomoc s vyhledáním knih, užitečné předměty
Knihovnický pult v Tiché studovně, 3. a 4. nadzemní podlaží

Bezbariérový přístup

Obě budovy, ve kterých se nachází prostory knihovny, disponují bezbariérovým vchodem a výtahem. Dostupná studijní místa v Tichých studovnách a Týmových studovnách D2TYM3-6 jsou uzpůsobena i pro uživatele na invalidním vozíku. 

Rozdělení oborů (signatur) ve volném výběru

Knihy jsou řazeny tématicky podle tzv. Mezinárodního desetinného třídění (MDT), upraveného pro potřeby Filozofické fakulty.

Seznam signatur

2. NP

001 Věda a vědecká práce
003 Systémy psaní a písma. Sémantika a sémiotika
004 Věda o počítačích. Výpočetní technika
007 Kybernetika. Činnost a organizace
008 CivilizaceKultura – pokrok
02 Knihovnictví
025 Organizace knihoven a knihovních fondů
028 Čtení. Četba
030 Všeobecná příručková díla
06 Organizace a jiné typy kooperace. Muzea. Muzeologie
070 Noviny. Tisk. Žurnalistika
09 Rukopisy. Historické, vzácné a pozoruhodné knihy
1 Filozofie. Dějiny filozofie
101 Podstata a úloha filozofie
11 Metafyzika
111 Metafyzika všeobecně. Ontologie
113 Kosmologie. Filozofie přírody
12 Speciální metafyzika. Kauzalita. Duše. Inkarnace
13 Filozofie ducha
130.2 Filozofie kultury
133 Problémy okultismu. Magie. Astrologie
14 Filozofické systémy a hlediska
141 Druhy stanovisek
159.9 Psychologie
159.913 Duševní hygiena
159.92 Duševní vývoj a schopnosti. Srovnávací psychologie
159.922 Vývojová psychologie, národní mentalita
159.923 Psychologie osobnosti
159.925 Analýza výrazu. Grafologie
159.93 Cítění. Smyslové vnímání
159.94 Výkonové funkce. Emoce
159.95 Vyšší duševní procesy
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy. Hlubinná psychologie
159.964.2 Psychoanalýza
159.97 Abnormální psychologie
159.98 Aplikovaná psychologie
16 Logika
165 Teorie poznání. Epistemologie
17 Morální filozofie. Etika
173 Rodinná morálka
176 Sexuální morálka
178 Toxikomanie. Alkoholismus
2 Náboženství.Teologie
2a Náboženství a evoluce
211 Ateismus
22 Bible
222 Starý zákon
225 Nový zákon
23 Křesťanství. Křesťanské náboženství
23a Křesťanství – encyklopedie
23d Křesťanství – obecně
23e Křesťanství ve světě
261.8 Ekumenismus
28 Křesťanské církve a sekty
281.2 Rané křesťanství
281.9 Pravoslavné církve
282ea Západní křesťanství (do reformace) – teologie
282eb Západní křesťanství (do reformace) – dějiny
282fa Katolicismus (od reformace do osvícenství) – teologie
282fb Katolicismus (od reformace do osvícenství) – dějiny
282ga Katolicismus (od osvícenství do současnosti) – teologie
282gb Katolicismus (od osvícenství do současnosti) – dějiny
283ha Protestantismus (od reformace do osvícenství) – teologie
283hb Protestantismus (od reformace do osvícenství) – dějiny
283ia Protestantismus (od osvícenství do současnosti) – teologie
283ib Protestantismus (od osvícenství do současnosti) – dějiny
29 Nekřesťanská náboženství
291 Srovnávací věda a historie náboženství
291a Obecná religionistika – encyklopedie
291d Obecná religionistika – obecně
291e Teorie a metodologie religionistiky
291f Filozofie náboženství
292 Antická náboženství
292.11 Starořecké náboženství
294 Indická náboženství
294.3 Buddhismus
294.3j Japonský buddhismus
294.311 Théraváda
294.321 Vadžrajána
294.38 Mahájána
294.5 Hinduismus
296 Judaismus
296h Novověký judaismus
297 Islám
297e Klasický islám
297f Moderní islám
298 Nová náboženství
298g Jóga na Západě
298k Buddhismus na Západě
298l Esoterismus. Okultismus. Hermetismus
298r Neopaganismus
298s New Age
299 Jiná náboženství
299.5 Náboženství jihovýchodní Asie
299.51 Náboženství Číny
299.52 Náboženství Japonska
299.6 Náboženství Afriky
299.7 Náboženství Ameriky
30 Společenské vědy
304 Kulturní politika. Způsob života
311 Statistika
314 Demografie
316 Sociologie
316.3 Sociální struktura
316.4 Sociální procesy. Sociální konflikt
316.6 Sociální psychologie
316.7 Sociologie kultury
316.77 Sociální komunikace. Informační věda
316.774 Média
32 Politika
321 Politologie. Formy politické organizace
323 Vnitřní politika
323.1 Národnostní hnutí. Národnostní otázky. Národnostní menšiny
323.2 Vztahy mezi obyvateli a státem
327 Mezinárodní politické vztahy
328 Parlamenty, Zastupitelské orgány. Vlády
329 Politické strany a hnutí
33 Ekonomie
331 Práce. Zaměstnanost. Ekonomika práce
334.71 Průmysl. Řemeslná výroba
336 Finance. Peněžnictví. Bankovnictví
338 Management. Cestovní ruch
338.2 Národohospodářská politika
339 Obchod. Mezinárodní hospodářské vztahy
34 Právo. Právní věda
341 Mezinárodní právo
342 Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo
343 Trestní právo
347 Občanské právo
35 Veřejná správa. Státní správa
355 Vojenství
36 Sociální práce. Sociální péče
37 Výchova a vzdělávání. Pedagogika
37.012 Metodologie pedagogiky
371 Školství
371.3 Vyučovací metody a postupy
372 Vyučovací předměty
373 Všeobecně vzdělávací školství
373.2 Předškolní výchova a vzdělávání
374.7 Výchova a vzdělávání dospělých
376 Speciální pedagogika
378 Vysoké školy
379.8 Využití volného času
39 Etnologie
391 Oděv, móda, ozdoby
396 Ženské hnutí. Ženy a společnost
397 Přírodní národy
397i Přírodní národy – indiáni
398 Folklór
398.2 Pohádky. Pověsti. Vyprávění
398.8 Lidové písně
5 Přírodní vědy
502 Příroda. Ochrana přírody
504 Životní prostředí. Ekologie
51 Matematika
52 Astronomie
53 Fyzika
55 Geologické vědy. Meteorologie. Hydrologie
57 Biologie. Antropologie
575 Genetika
59 Zoologie
61 Lékařství
612 Fyziologie
613 Hygiena. Péče o zdraví
615 Lékárnictví. Farmakologie. Terapie. Toxikologie
615.8 Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
616 Patologie. Klinická medicína
616.89 Psychiatrie. Psychopatologie
62 Technika
63 Zemědělství. Lesnictví. Chov zvířat
64 Domácnost. Gastronomie
65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů
655 Nakladatelství. Knižní obchod. Knihtisk
659 Propagace. Reklama. Public relations
7 Umění
71 Urbanismus. Zahradní architektura.Památková péče
72 Architektura
73 Výtvarné umění. Sochařství. Numizmatika
74 Umělecká řemesla. Knižní umění
75 Malířství
76 Grafika
77 Fotografie
78 Hudba
782 Divadelní hudba. Opera. Opereta
791.43 Film
791.43c Český film
792 Divadlo
793 Tanec. Společenské zábavy
796 Sport. Hry

3. NP

80 Jazykověda. Filologie
80ang Anglistika
80fil Filozofie jazyka
80ger Germanistika
80psy Psycholingvistika
80rom Romanistika
80sla Slavistika
80soc Sociolingvistika
80tra Translatologie
80trccs Taiwan Resource Center for Chinese Studies
802 Angličtina
802d Angličtina – slovníky
802g Angličtina – mluvnice
802o Stará angličtina
803 Germánské jazyky
803.0 Němčina
803.93 Nizozemština
803.93d Nizozemština – slovníky
803.93p Nizozemština – učebnice a didaktika
803.96 Norština
803.97 Švédština
804 Románské jazyky
804.0 Francouzština
804.99 Katalánština
805.0 Italština
805.90 Rumunština
806.0 Španělština
806.90 Portugalština
807 Klasické jazyky
807.1 Latina
807.5 Řečtina
807.74 Novořečtina
808 Slovanské a baltské jazyky
808.101 Staroslověnština. Starobulharština
808.2 Ruština
808.3 Ukrajinština
808.4 Polština
808.50 Čeština
808.54 Slovenština
808.6 Jihoslovanské jazyky
808.61 Srbština
808.62 Chorvatština
808.63 Slovinština
808.66 Makedonština
808.67 Bulharština
809 Ostatní jazyky
809.16 Keltské jazyky
809.24 Hebrejština
809.27 Arabština
809.43 Turkotatarské jazyky
809.45 Maďarština. Finština. Estonština
809.51 Čínština
809.54 Tibetština
809.56 Japonština
82 Literární věda
82d Literární věda – slovníky a encyklopedie
82kt Komiks – teorie
82w Světová literatura (ve více jazycích)
82wd Světová literatura – slovníky a encyklopedie
82wt Světová literatura (ve více jazycích) – teorie
820 Anglicky psaná literatura
820a Americká literatura v angličtině
820aa Americká literatura – antologie
820ab Americká a britská literatura
820abt Americká a britská literatura – teorie
820at Americká literatura – teorie
820b Britská literatura
820ba Britská literatura – antologie
820bm Středoanglická literatura
820bo Staroanglická literatura
820bt Britská literatura – teorie
820bts Shakespeare William – dílo – teorie
820c Kanadská literatura v angličtině
820ca Kanadská literatura v angličtině – antologie
820ct Kanadská literatura v angličtině – teorie
820d Australská literatura v angličtině
820dt Australská literatura v angličtině – teorie
820e Karibská literatura v angličtině
820et Karibská literatura v angličtině – teorie
820t Anglicky psaná literatura – teorie
83 Germánské literatury
83t Germánské literatury – teorie
830 Německá literatura
830r Rakouská literatura v němčině
830rt Rakouská literatura – teorie
830s Švýcarská literatura v němčině
830t Německá literatura – teorie
839.3 Nizozemská literatura
839.3t Nizozemská literatura – teorie
839.5 Severské (skandinávské) literatury
839.5t Severské (skandinávské) literatury – teorie
839.6 Norská literatura
839.6t Norská literatura – teorie
839.7 Švédská literatura
839.7t Švédská literatura – teorie
839.8 Dánská literatura

4. NP

84 Románské literatury
84t Románské literatury – teorie
840 Francouzská literatura
840b Belgická literatura ve francouzštině
840bt Belgická literatura ve francouzštině – teorie
840c Kanadská literatura ve francouzštině
840ct Kanadská literatura ve francouzštině – teorie
840s Švýcarská literatura ve francouzštině
840t Francouzská literatura – teorie
840z Ostatní literatury ve francouzštině
849.9 Katalánská literatura
849.9t Katalánská literatura – teorie
850 Italská literatura
850t Italská literatura – teorie
859.0 Rumunská literatura
860 Španělská literatura
860a Jihoamerická literatura ve španělštině
860at Jihoamerická literatura ve španělštině – teorie
860t Španělská literatura – teorie
869.0 Portugalská literatura
869.0a Jihoamerická literatura v portugalštině
869.0at Jihoamerická literatura v portugalštině – teorie
869.0t Portugalská literatura – teorie
87 Literatura v klasických jazycích
87t Literatura v klasických jazycích – teorie
871 Klasická latinská literatura
871t Klasická latinská literatura – teorie
875 Klasická řecká literatura, byzantská literatura
875t Klasická řecká literatura, byzantská literatura – teorie
877.4 Novořecká literatura
877.4t Novořecká literatura – teorie
881 Slovanské a baltské literatury
881t Slovanské a baltské literatury – teorie
882 Ruská literatura
882t Ruská literatura – teorie
883 Ukrajinská literatura
883t Ukrajinská literatura – teorie
884 Polská literatura
884t Polská literatura – teorie
885.0 Česká literatura
885.0t Česká literatura – teorie
885.4 Slovenská literatura
885.4t Slovenská literatura – teorie
886 Jihoslovanské literatury
886t Jihoslovanské literatury – teorie
886.1 Srbská literatura
886.1t Srbská literatura – teorie
886.2 Chorvatská literatura
886.2t Chorvatská literatura – teorie
886.3 Slovinská literatura
886.3t Slovinská literatura – teorie
886.4 Bosenskohercegovská literatura
886.5 Černohorská literatura
886.6 Makedonská literatura
886.7 Bulharská literatura
886.7t Bulharská literatura – teorie
89 Ostatní literatury
89t Ostatní literatury – teorie
892.4 Hebrejská literatura
892.7 Arabské literatury
892.7t Arabské literatury – teorie
894 Ugrofinské a altajské literatury
894t Ugrofinské a altajské literatury – teorie
894.35 Turecká literatura
894.511 Maďarská literatura
894.541 Finská literatura
894.541t Finská literatura – teorie
894.545 Estonská literatura
895.1 Čínská literatura
895.1t Čínská literatura – teorie
895.6 Japonská literatura
895.6t Japonská literatura – teorie
895.7 Korejská literatura
902 Archeologie
903 Pravěk. Pravěké hmotné pozůstatky
904 Kulturní pozůstatky historického období
91 Geografie. Historická geografie
910.4 Objevné cesty
913 Regionální geografie, reálie, cestování
913.4 Geografie Evropy, reálie, cestování
913.437 Geografie České republiky, reálie, cestování
929 Biografické studie
929.5 Genealogie
929.6 Heraldika
929.7 Šlechta. Panovníci
930 Historická věda. Světové dějiny
930.1 Filozofie dějin
930.2 Pomocné vědy historické
930.25 Archivnictví. Archivy
930.85 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
931 Starověké dějiny
932 Dějiny Egypta
933 Židovské dějiny
935 Dějiny starověkého Orientu
936 Dějiny Keltů, Slovanů, Teutonů
937 Římské dějiny
938 Řecké dějiny
940 Dějiny Evropy
940.3 Dějiny první světové války
940.53 Dějiny druhé světové války
941.0 Dějiny Anglie a Velké Británie
941.7 Dějiny Irska
943.0 Dějiny Německa
943.6 Dějiny Rakouska
943.71 Dějiny Česka
943.76 Dějiny Slovenska
943.8 Dějiny Polska
943.9 Dějiny Maďarska
944 Dějiny Francie
945.0 Dějiny Itálie
946.0 Dějiny Španělska
946.9 Dějiny Portugalska
947.0 Dějiny Ruska
947.7 Dějiny Ukrajiny
948 Dějiny severských zemí
949.2 Dějiny Nizozemska
949.5 Dějiny Byzance a Řecka
949.7 Dějiny Balkánu
950 Dějiny Asie
951.0 Dějiny Číny
952.0 Dějiny Japonska
954.0 Dějiny Indie
960 Dějiny Afriky
970 Dějiny Severní a Střední Ameriky
971 Dějiny Kanady
973 Dějiny USA
980 Dějiny Jižní Ameriky
990 Dějiny Austrálie, Oceánie a polárních oblastí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info