Zajistíme zdroje pro vaši práci a studium

Informační zdroje – tištěné monografie, periodické publikace, e-knihy a databáze – do knihovny získáváme nákupem, výměnou nebo darem. Při jejich výběru se řídíme odborným zaměřením fakulty a požadavky vyučujících a studentů. 

Nový návrh k nákupu Půjčení z jiné knihovny

Návrh k nákupu může zaslat kdokoliv.

Nákup zdrojů

Nákup informačních zdrojů

Knihovna zajišťuje nákup knih, časopisů a elektronické informačních zdrojů z různých finančních prostředků. Knihy a časopisy je možné zakoupit do fondu ÚK, do příslušné katederní knihovny nebo je získat do dlouhodobé výpůjčky. 

Nákup do Ústřední knihovny (institucionální podpora)

Pracoviště mají k dispozici fakultou přidělenou částku, kterou mohou využít pro nákup zdrojů do fondu Ústřední knihovny.

Sběr požadavků má na pracovišti na starosti pověřená osoba, v případě zájmu o nákup ji kontaktujte. Seznam požadovaných informačních zdrojů je pak zaslán knihovně. Následuje kontrola duplicit a dostupnosti. Pokud knihovna zdroj nemá a dokáže ho pořídit, proces pokračuje poptávkovým nebo výběrovým řízením a požadované zdroje jsou objednány. Knihovna pak zajistí jejich knihovnické zpracování a zpřístupní je uživatelům.

Čerpání finančních prostředků z institucionální podpory za jednotlivá pracoviště knihovna monitoruje a s pracovišti operativně řeší případnou úpravu objednávek dle jejich finanční náročnosti. 

Stáhnout tabulku pro objednání knih (.xls)

Nákup do katederní knihovny

Pokud chcete nakoupit nové informační zdroje do vaši katederní knihovny, obraťte se na pověřenou osobu vašeho pracoviště. Fondy katederních knihoven jsou doplňovány výhradně z finančních prostředků jednotlivých pracovišť, objednávky a následnou účetní agendu si pracoviště vyřizuje samo dle zadávacího řízení (projekty, granty). Knihovna proces zaštiťuje po metodické stránce a po nákupu zajišťuje knihovnické zpracování.

Všechny takto získané položky musí být evidovány v katalogu knihovny a potvrzeny na účetních dokladech oddělením akvizice před jejich předáním na ekonomické oddělení.

Nákup do dlouhodobé výpůjčky

Zaměstnanci fakulty si pro svou vědeckou práci mohou publikace zakoupené z pracoviště nebo z projektu půjčit na delší než běžnou výpůjční dobu formou tzv. dlouhodobé výpůjčky.

Po zakoupení je informační zdroj součástí fondu knihovny a musí být řádně zaznamenán v katalogu. Je proto nutné donést fyzický výtisk do knihovny, kde proběhne katalogizace a nastaví se pravidla výpůjčky. Výpůjční doba končí nastaveným datem, nejpozději však s ukončením pracovní smlouvy. V případě, že výpůjčku již nepotřebujete nebo skončil projekt, ze kterého byla publikace kopuena, lze ji vrátit na Výpůjčním a registračním pultu. Přehled výpůjček naleznete ve svém účtu po přihlášení do katalogu.

Dlouhodobé výpůjčky je možné převádět i mezi zaměstnanci po písemném souhlasu obou stran. V případě zájmu pište na knihovna@phil.muni.cz.

Studenti mohou prostřednictvím knihovny požádat o dočasné prezenční zapůjčení publikací v dlouhodobé výpůjčce, pokud k nim není zajištěn jiný přístup (E-prezenčka).

Nákup z projektu

Zaměstnanci čerpající finance z projektů a grantů můžou část finančních prostředků věnovat i na nákup nové literatury.

Nákupy a účetní zpracování zajišťuje dané pracoviště dle projektové dokumentace s případnou metodickou pomocí Ústřední knihovny. Všechny takto získané informační zdroje musí být evidovány v katalogu knihovny a potvrzeny na účetních dokladech oddělením akvizice před jejich předáním na ekonomické oddělení. Knihovna následně zajistí knihovnické zpracování.

Informační zdroje získané z finančních prostředků projektů a grantů jsou nejčastěji předávány do dlouhodobých výpůjček a katederních knihoven, ale mohou být umístěny i v Ústřední knihovně.

Pořízení elektronických informačních zdrojů

Pokud potřebujete koupit nebo předplatit nový elektronický informační zdroj pro vaše studenty nebo výzkum, zajistíme celý proces pořízení. Od vyjednávání s dodavatelem, přes poptávkové/výběrové řízení, až po jeho nákup a zpřístupnění. Nejdříve je ale nutná konzultace a prověření možných duplicit v rámci celé univerzity, proto prosím využijte kontaktní formulář níže. Ozveme se vám a domluvíme podrobnosti.

Kromě zpřístupnění zdroje v rámci sítě MU včetně vzdáleného přístupu nabízíme také metodickou podporu, propagaci a školení práce s EIZ. 

Návrh k nákupu EIZ Domluvit školení k EIZ

Nákup e-knih na vyžádání (Ebook Central)

Možnost pořízení e-knih na vyžádání (DDA, Demand Driven Acquisition) už možná znáte z FSS nebo ESF. Vybírat můžete z kolekce ProQuest Ebook Central obsahující bezmála 700 000 titulů. Po 5 minutách práce s vybranou e-knihou je vám nabídnuta možnost zaslat nám požadavek na nákup.

Otevřít Ebook Central

 • Podrobný návod

  1. Vyhledejte na paltformě Ebook Central e-knihu, o kterou máte zájem.
  2. E-knihu můžete prolistovat a zjistit, zda se vám skutečně hodí. Po 5 minutách nebo při pokusu o tisk či stažení vás systém vyzve k přihlášení.
  3. Vyplněním a odesláním formuláře požádáte o nákup. Nezapomeňte vybrat, že o nákup žádáte FF.
  4. Požadavek prověříme, potvrdíme a obdržíte e-mail s informací, že je kniha dostupná.
Výměna publikací

Výměna publikací

Výměna knih a časopisů představuje přínosný způsob navazování vztahů mezi institucemi a propagaci vlastních publikací. Zároveň poskytuje možnost bezplatného získávání odborných titulů do fondu knihovny.

Mám zájem o výměnu

Pro akademiky FF MU

Katedrám a akademikům nabízíme možnost zasílání vlastních publikací (časopisů a monografií) institucím v České republice i v zahraničí a možnost získat výměnou nové tituly do knihoven fakulty. Tato služba slouží nejen jako možnost pro získávání jinak obtížně dosažitelné literatury, ale také jako forma prezentace vědeckých výsledků práce akademiků.

Jak probíhá výměna monografie nebo časopisu

Pokud máte zájem o výměnu, vyplňte formulář. Ozveme se vám a domluvíme další podrobnosti. Ze seznamu partnerů vybereme instituce, které svým zaměřením odpovídají tématu knihy anebo časopisu. Pokud máte zájem o výměnu s konkrétní institucí, se kterou ještě nemáme navázáno partnerství, můžete do formuláře uvést název instituce. Následně se pokusíme s institucí navázat spolupráci.

Poté předáte domluvený počet kusů titulu a knihovna se postará o jejich zabalení a odeslání. Poštovné je hrazeno z rozpočtu knihovny.

 

Informace o probíhající výměně

Pokud chcete zjistit, s jakými institucemi již výměna probíhá, navázat nové partnerství či zrušit již existující, zadejte požadavek pomocí formuláře.

Jaké jsou výhody výměny

 • bez plateb zprostředkovatelům 
 • šíření a propagace vlastních publikací 
 • pravidelné doručování
 • získávání publikací, které vycházejí v nižším nákladu a nelze je pořídit běžnými cestami
 • navázání bližších vztahů mezi institucemi a jejich pracovníky

Partnerské instituce

Jsou to knihovny, univerzity, katedry, pracoviště Akademie věd, Národní památkové ústavy, galerie, muzea apod.

Vybraní partneři z ČR

 • Národní muzeum
 • Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky
 • Strahovská knihovna
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Vybraní zahraniční partneři

 • The Library of Congress
 • Glasgow University Library
 • University College London, UCL Library Services
 • Academic Library of Tallinn University
 • Universitätsbibliothek Heidelberg
 • Uniwersytet Jagiellonski, Biblioteka Jagiellonska
 • National Library of Belarus
 • Museum of Fine Arts Budapest
 • Slovenský filmový ústav

Pro instituce se zájmem o výměnu

Udržujeme kontakt a vyměňujeme naše fakultní publikace s více než 350 partnery v ČR i v zahraničí. Neváhejte nás oslovit pomocí formuláře, máte-li zájem o spolupráci. K výměně nabízíme fakultní monografie a časopisy, včetně starších čísel, pokud jsou dostupná.

Nabídka časopisů k výměně Digitální knihovna fakultních publikací

Dary

Darování publikací

Darování je možné po předchozí domluvě. Pokud publikace již máme nebo nejsou vhodné do fondu, postoupíme je případně dalším zájemcům.

Jak darovat publikace

 • Vždy nám nejprve napište na knihovna@phil.muni.cz. Pokud je publikací více než deset, prosíme o zaslání seznamu.
 • Překročí-li hodnota daru 10 tisíc, je nutné uzavřít darovací smlouvu.