Provozní řád Ústřední knihovny FF MU, jeho přílohy a další pravidla

Pravidla půjčování starých tisků

  1. Objednávání starých tisků probíhá prostřednictvím elektronického katalogu. Po odeslání objednávky bude uživatel kontaktován e-mailem. Zde potvrdí objednávku a určí datum a čas, kdy mají být staré tisky připraveny.
  2. Čtenář může mít k dispozici maximálně tři exempláře po dobu dvou hodin. Teprve po jejich vrácení je možno objednat další. Při každém opuštění studovny je nutno tisky vrátit službu konajícímu knihovníkovi.
  3. Vyžaduje-li si to stáří, jedinečnost, nebo stav dokumentu, je uživatel povinen používat molitanovou podložku, molitanové klínky a rukavice, které budou dodány se starými tisky.
  4. Dokumenty ve špatném fyzickém stavu se nepůjčují. Velmi vzácné nebo staré tisky mohou být zpřístupněny formou elektronické kopie.
  5. K zapůjčeným dokumentům se uživatel musí chovat šetrně, a to tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození (nesmí do nich nic vpisovat, používat je jako podložku a podobně). Musí je vrátit v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil.
  6. V případě poškození je čtenář povinen uhradit ÚK FF MU náklady spojené s restauračním zásahem.
  7. Při studiu půjčených dokumentů je přísně zakázáno konzumovat potraviny a nápoje.
  8. Použití vlastního reprodukčního zařízení (např. fotoaparátů, kamer) je povoleno po schválení službu konajícím knihovníkem, a pouze bez použití intenzivního světla. Skenování a kopírování dokumentů na multifunkčním zařízení na studovně je zakázáno.
  9. Čtenář je povinen dbát pokynů službu konajícího knihovníka a při odchodu ze studovny na požádání předložit k prohlídce odnášené věci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info