Jedna knihovna,
různí lidé

design služeb zaměřený na lidi

Ústřední knihovnu tvoří v první řadě její uživatelé a zaměstnanci. Podporu studia a vědy pro více než 8 000 studentů a 500 zaměstnanců Filozofické fakulty zajišťuje kolektiv odborníků s knihovnickým a humanitním vzděláním.

Naši zaměstnanci

Jedna knihovna, různé možnosti

přes 50 vzdělávacích lekcí a workshopů ročně

Podporujeme rozdílné potřeby při vzdělávání a výzkumu – od samostatného studia a individuálních konzultací, přes skupinové vzdělávací lekce a workshopy, po možnost rozvíjet znalosti pomocí technologií. Nabízíme místo pro studium i technologické zázemí.

Naše služby

Jedna knihovna, různé zdroje

přes 600 tisíc dokumentů a 100 databází

Nabízíme velké množství tištěných knih a časopisů převážně z oblasti humanitních věd, které jsou rozmístěny ve volném výběru, ve skladech a v katederních knihovnách. Podílíme se na zajištění přístupu ke kvalitním elektronickým zdrojům z humanitních oborů.

Doporučené zdroje

Jedna knihovna,
různé prostory

individuální i společná práce a studium

Prostory knihovny najdete ve dvou budovách v areálu Filozofické fakulty na Arne Nováka 1. Hlavní budova knihovny nabízí místa pro individuální studium ve formě pohodlných křesílek a míst u stolů s počítačem nebo bez. Budova D skrývá studovny pro skupinové studium a týmovou pracovnu pro zaměstnance. V obou budovách je k dispozici také samoobslužná kuchyňka.

Naše prostory

Architektura

realizace 2000–2001

Hlavní budova Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU byla vybudována podle návrhu akademického architekta Ladislava Kuby a Ing. Tomáše Pilaře, M.A. a otevřena v roce 2002. Stavba získala řadu ocenění: Grand Prix Obce architektů 2002, Interiér roku 2002, Cena unie výtvarných umělců 2002, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Více o architektuře

Historie

1960 Ústřední knihovna

Ústřední knihovna FF MU prošla od svého vzniku až do dneška dlouhou cestou. Z malého Knihovního střediska se v průběhu let stala moderní, progresivní institucí a zároveň tradičním srdcem Filozofické fakulty.

Více o historii