Analýzy a rešerše pro zaměstnance FF

Analýzy

Analýzy pro zaměstnance a pracoviště

Po domluvě zpracujeme analýzy publikační činnosti na úrovni pracovišť nebo jednotlivých osob. Pracujeme s daty z modulů RVVI, ISu a citačních databází Web of Science a Scopus.

Zaslat žádost o analýzu


Analýzy pro pracoviště

 • na základě dat z RVVI v rámci Modulu 1 a Modulu 2
 • z publikačních záznamů v IS
 • z citačních databází Web of Science a Scopus


Analýzy pro autory

 • publikační přehled pro potřeby žádosti o projekt (např. GAČR)
 • z publikačních záznamů v IS
 • bibliometrické analýzy z citačních databází

Rešerše

Rešerše zdrojů pro zaměstnance fakulty

Po domluvě vypracujeme pro zaměstnance Filozofické fakulty bibliografickou rešerši. Soupis zdrojů vyhledaných na základě zadání dodáme zdarma do deseti pracovních dnů.

Zaslat žádost o rešerši

Z kapacitních důvodů se může stát, že rešerši nezpracujeme ihned. Na konkrétním postupu se domluvíme individuálně.

Průběh zpracování

 • Ve formuláři uvedete téma, klíčová slova, požadovaný jazyk dokumentů a prohledávané zdroje.
 • Po zaslání požadavku se vám ozveme do následujícího pracovního dne.
 • Při naplnění kapacity navrhneme nejbližší možný termín zpracování rešerše.
 • V případě volné kapacity potvrdíme přijetí a domluvíme se na termínu úvodní konzultace. Ta slouží k dalšímu ujasnění vašich potřeb.
 • Na rešerši budeme pracovat v rozsahu do deseti hodin. V případě zájmu je možné pokračovat ve vyhledávání ve větším rozsahu formou placené služby.
 • Zpracovanou rešerši obdržíte nejpozději do deseti pracovních dnů od úvodní konzultace.
 • Výsledkem je bibliografický soupis zdrojů upravený podle domluvy s žadatelem.

Pro zájemce nabízíme dohledání plných textů dokumentů vybraných v hotové rešerši. Tato služba je placená.

Příklad vzorové rešerše (.pdf, 260 kB)

Prohledávané zdroje

 • Katalog MU, katalogy vybraných českých knihoven
  • Obsahují převážně dokumenty v tištěné podobě (monografie, sborníky, diplomové práce, skripta a další). Získat je lze v knihovnách MU, z ostatních knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby.
 • Licencované databáze dostupné na Portálu EIZ 
  • Zahrnují bibliografické, abstraktové nebo plnotextové databáze. Dostupné plné texty lze prohlížet online.
 • Volně dostupné odborné zdroje
  • Na prohledání relevantních volně dostupných zdrojů se domluvíme podle vaší konkrétní potřeby.
 • Databáze kvalifikačních prací

Ceník zpoplatněných služeb

 • Práce na rešerši nad stanovený limit: 200 Kč/hod.
 • Práce na zjišťování dostupnosti plných textů: 200 Kč/hod.
 • Opatření plných textů (skenování, zajištění MVS): 200 Kč/hod.

Mám zájem o rešerši, ale nejsem zaměstnancem FF

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, ozveme se vám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info