Publikování vědeckých výsledků

Publikování v humanitních vědách má svá specifika. Pro akademické pracovníky a doktorandy nabízíme přehledné informace o vybraných tématech a řadu služeb, které zjednoduší zveřejňování výsledků výzkumu. Neváhejte se na nás obracet také s dotazy v oblastech, které zde nejsou uvedeny.

Zaslat dotaz Hodnocení vědy na MU

RIV

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Knihovna zajišťuje koordinaci a podporu sběru publikačních záznamů do národního Rejstříku informací o výsledcích pro celou Filozofickou fakultu MU. S dotazem k vykazování záznamů nebo k jiné agendě spojené s RIV se obracejte na garanta za vaše pracoviště nebo nám napište.

Návody a metodická doporučení Rejstřík informací o výsledcích

Co je RIV a k čemu slouží

 • Slouží k evidenci výsledků výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků.
 • Sbírá informace o publikacích, které souvisí s výzkumnými záměry nebo projekty.
 • Předávání výsledků do RIV je navázáno na hodnocení podle Metodiky 17+, které je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj.

Vykazování záznamů

Data o výsledcích z MU jsou do národního Rejstříku informací o výsledcích předávána hromadně za celou univerzitu v předem vypsaných termínech. Pro evidenci výsledků vědecké činnosti je využívána aplikace Publikace v Informačním systému MU. Jednotlivé výsledky do aplikace zadávají sami autoři. Každé akademické pracoviště má svého garanta, který výsledky kontroluje. Závěrečné kontroly, proškolení a podpůrnou agendu má na starost fakultní garant RIV.

Záznamy předávané do RIV musí splňovat formální pravidla dané RVVI, pokud jsou výsledky odvedeny nesprávně, nepravdivě nebo neúplně, mohou být vyřazeny z hodnocení, případně hodnoceny negativně. 

Aplikace Publikace v IS MU Nápověda k RIV v IS MU

Harmonogram

 • Vytváření záznamů v IS

  do ledna roku sběru

 • Kontrola záznamů

  únor březen

 • Předání dat na rektorát

  začátek dubna

 • Nominace výsledků do Modulu 1 (hodnocení vybraných výsledků)

  srpen září

Nejčastější chyby

 • Výsledek neodpovídá definici podle Definice druhů výsledků.
 • Nejsou splněny formální požadavky zápisu popsané v bublinové nápovědě aplikace Publikace.
 • Vědní obor není doplněn až na úroveň Detailed Ford (kód nemá na konci nulu).
 • Články jsou odváděny před zařazením do konkrétního ročníku a čísla časopisu (přístup Early Access).
 • Nejsou identifikovány výsledky indexované ve WoS a Scopus (není uvedeno EID Scopus a UT WoS ani zástupný kód 999).
 • Není vybrána správná návaznost projektu ke způsobu financování.

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

fakultní garant RIV

telefon: 549 49 5306
e‑mail:
Autorské identifikátory

Autorské identifikátory

Autorské identifikátory slouží k trvalé a jednoznačné identifikací autorů a přiřazení jejich publikačních výstupů. Nabízíme přehled nejrozšířenějších identifikátorů a pomoc s jejich založením a nastavením. Autoři MU mají od 10. 5. 2021 povinnost zřídit a aktivně spravovat osobní digitální identifikátor ORCID.

Vložení identifikátoru do IS MU Pokyn MU k zřízení ORCID

 

ORCID

Researcher ID (Publons)

Scopus Author ID

Způsob založení ID

ručně

ručně

automaticky

Párování publikací s ID

ručně

ručně

automaticky

Podporované platformy pro párování výsledků

různé (WoS, Scopus, arXiv, atd.)

pouze Web of Science

pouze Scopus

Podmínka pro zřízení

 

alespoň jeden záznam ve WoS

alespoň dva záznamy ve Scopus

Možnost vytvoření vlastního portfolia

 

 

 

Podrobné informace a návody

ORCID iD

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný neziskovou organizací ORCID
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém ORCID profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • formát identifikátoru odpovídá mezinárodní normě ISO 27729 International standard name identifier (ISNI)
 • nabízí automatické párování záznamu s důvěryhodnými systémy, které si sami určíte (např. univerzitní repozitář) a plnou kontrolu nad správou profilu
 • profil je automaticky aktualizován po uvedení ID u nového výsledku
 • indexace např. ve Scopus, Web of Science, WorldCat

Registrace ORCID (PDF) Přiřazení výsledků (PDF)

Researcher ID (Publons)

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný komerční organizací Publons (skupina Clarivate Analytics)
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém Publons profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • nabízí ruční párování záznamů z databáze Web of Science

Registrace Researcher ID (PDF) Přiznání výsledku (PDF)

Scopus Author ID

 • standardizovaný unikátní trvalý digitální identifikátor výzkumníka, spravovaný databází Scopus (skupina Elsevier)
 • přidělené ID se váže k osobě, při změně jména, instituce nebo země působení můžete aktualizovat příslušné informace ve svém AuthorID profilu se zachováním původního ID a předchozích výsledků
 • vzniká automaticky s vložením publikace do databáze 
 • výsledky se přiřazují automaticky a je možné je spravovat 

Dohledání Author ID (PDF)

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy využívají modelu open access a za poplatky publikují články. Zpravidla mají nedostatečné recenzní řízení, smyšlenou redakční radu a jiné znaky, které jim dodávají zdánlivou věrohodnost. Pokud si nejste jistí, zda jde o predátora, obraťte se na nás.

Znaky predátorských časopisů

 • Fiktivní členové redakční rady.
 • Velmi krátké nebo žádné recenzní řízení.
 • Neúplné informace o autorských poplatcích, mnohdy až po přijetí článku.
 • Zasílání spamu: pozvánka do redakční rady/konference, call for papers.
 • Nepravdivé informace o indexaci v databázích (WoS, Scopus, ERIH +, DOAJ).
 • Používají tzv. misleading metrics. Smyšlené metriky, které se snaží dodat časopisům známku kvality.

Jak se před predátory bránit

 • Je časopis indexován v databázích WoS, Scopus, ERIH + nebo DOAJ?
 • Má časopis jasně popsáno recenzní řízení (peer review)?
 • Jsou uvedeny afiliační údaje u redakční rady?
 • Posuďte kvalitu článků, jako odborníci v daném oboru.
 • Zeptejte se kolegů, zda časopis znají.
 • Publikujte v ověřeném časopisu.

Užitečné odkazy

Chystané semináře

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce. Zobrazit minulé akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info