Open Science

Oblast otevřené vědy se soustředí především na otevřený přístup k publikacím (Open Access) a sdílení výzkumných dat podle FAIR principů. Nabízíme podporu formou konzultací nebo školení pro pracoviště či výzkumné týmy.

Zaslat dotaz Web Open Science MU

Open Access

Open Access

Otevřený přístup označuje způsob publikování, který má zaručit bezplatný, trvalý a neomezený přístup k vědeckým výstupům. Týká se především textových publikačních výstupů, jako jsou recenzované vědecké články a jejich rukopisné autorské verze, konferenční příspěvky, monografie a další. Otevřený přístup může být vůlí autora i projektovou podmínkou.

Modely otevřeného publikování

Zelená cesta

Otevřený přístup zajišťují sami autoři prostřednictvím vložení článku do vybraného digitálního repozitáře. Text je publikován tradiční cestou v předplaceném či otevřeném časopise a zároveň je uložen v otevřeném repozitáři.

Pokud autor zvolí zelenou cestu, musí znát podmínky vydavatele pro tzv. autoarchivaci. Vydavatel může například pozdržet zpřístupnění článku nebo určit, kterou verzi může autor zveřejnit. Podmínky lze najít na stránkách vydavatele nebo s využitím služby Sherpa Romeo

Se samotným výběrem repozitáře pak může pomoci služba OpenDOAR. Pro díla autorů z MU je určen Univerzitní repozitář.

Zlatá cesta

Otevřený přístup je zajištěn vydavatelem časopisu, do kterého autor zašle svůj text.

Základním krokem při publikování zlatou cestou je výběr vhodného časopisu. Existuje několik typů:

 • Diamantové/platinové časopisy – celý obsah časopisu je dostupný zdarma a veškeré finanční náklady spojené s vydáním textu hradí vydavatel. Často se jedná o časopisy vědeckých komunit či univerzitních vydavatelství.
 • Placené otevřené časopisy – celý obsah časopisu je čtenářům dostupný zdarma. Autor zaplatí publikační poplatek (tzv. APC, Article Processing Charge), který pokrývá náklady spojené s vydáním článku.
 • Hybridní časopisy – uzavřené časopisy, které po zaplacení publikačního poplatku ze strany autora zpřístupní daný článek v otevřeném režimu. 

S výběrem vhodného časopisu vám můžeme pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Veřejné licence Creative Commons

Použití veřejných licencí zajistí, že publikované dílo bude splňovat podmínky a charakteristiky Open Access. Nejrozšířenější jsou licence Creative Commons (CC). Autoři si mohou vybrat z šesti variant licence podle míry otevřenosti, kterou chtějí zaručit.

Časté dotazy (FAQ)

Chci publikovat v otevřeném časopise, jak mám postupovat?

Při volbě časopisu můžete využít službu DOAJ, která poskytuje seznam otevřených recenzovaných časopisů z různých vědních oborů spolu se základními informacemi.

Pokud zvolený časopis požaduje tzv. APC (Article Processing Charge), tedy poplatek za publikování článku, musíte zajistit zdroj pro jeho zaplacení. Pro autory z MU jsou k dispozici slevy na APC poplatcích u vybraných vydavatelů a také se tato položka dá uvést jako součást žádosti o grant.

Co dělat, když mám publikovaný článek v uzavřeném časopise a potřebuji ho publikovat otevřenou cestou?

Důležité je znát podmínky vydavatele časopisu pro tzv. autoarchivaci, tedy zda a případně za jakých podmínek umožňuje zpřístupnění článku otevřenou (zelenou) cestou. Vydavatel může například určit, kterou verzi rukopisu je možné zpřístupnit nebo jaká doba musí uplynout od data vydání. Pro zjištění těchto informací můžete využít přehledovou službu Sherpa Romeo nebo přímo webové stránky vydavatelů. 

Na základě podmínek je pak třeba zvolit vhodný repozitář, kam svůj text uložíte. S jeho výběrem může pomoci služba OpenDOAR.

Pokud vydavatel autoarchivaci vůbec neumožňuje nebo narazíte na jiný problém, neváhejte se na nás obrátit.

APC poplatky

APC poplatky

Article Processing Charge (APC) hradí autoři článků a tyto poplatky pokrývají náklady vydavatele spojené s publikováním. Pro autory z MU je při splnění podmínek zajištěno zaplacení části nebo celé výše APC poplatku u vybraných vydavatelů díky účasti v projektu CzechELib.

Podmínky a přehled vydavatelů pro MU

Vybraní vydavatelé poskytující slevy na APC poplatcích

 • Bez popisku

  Cambridge University Press nabízí automatické bezplatné publikování v režimu Open Access pro autory z MU na základě uvedené afiliace. 

  Více informací

 • Bez popisku

  Oxford University Press nabízí automatické bezplatné publikování v režimu Open Access pro autory z MU na základě uvedené afiliace.

  Více informací

 • Bez popisku

  Sage Publishing nabízí slevu 20 % na publikování v režimu Open Access pro korespondenční autory z MU. 

  Více informací

 • Bez popisku

  Wiley nabízí bezplatné publikování omezeného množství článků (45 ročně) v režimu Open Access pro autory z MU. 

  Více informací

Časté dotazy (FAQ)

Kdo hradí APC poplatky?

Poplatek hradí autor z prostředků grantu nebo pracoviště.

Jak vysoké jsou APC poplatky?

Výše APC poplatků se odvíjí od různých faktorů jako je prestiž časopisu a konkurence na trhu. Ceny APC poplatků se pohybují v řadu stovek i tisíců EUR. Průměrná cena je zhruba 1900 EUR za článek. 

Jak zjistím výši APC poplatků?

Výši poplatků ve většině případů najdete na stránkách daného vydavatele. 

FAIR/Open data

FAIR/Open Data

Vhodné uchovávání, sdílení a publikování výzkumných dat je stále častější podmínka kladená na výzkumníky a žadatele grantů. Data mohou mít různou míru otevřenosti, zpřístupnění dat dle FAIR principů neznamená automatické zpřístupnění komukoli. Východiskem je princip „as open as possible, as closed as necessary“.

FAIR data checklist Směrnice MU o výzkumných datech

Principy FAIR dat

Zkratka FAIR označuje čtyři principy, které by data měla splňovat. Otevřený přístup zde není podmínkou – ne všechna data je možné zpřístupnit, například pokud jde o citlivá data. Důležitou zásadou je také právo prvního využití náležející výzkumníkovi nebo týmu, který data nasbíral.

 • Findable – snadno nalezitelná lidmi i stroji, uložena ve vhodném repozitáři a popsána kvalitními metadaty
 • Accessible – jsou uvedeny jasné informace o podmínkách a možnostech využití dat
 • Interoperable – data jsou uložena v otevřeném a standardizovaném formátu a popsána pomocí řízených slovníků
 • Reusable – metadata dostatečné popisují kontext dat: jejich licenci, původ, způsob sběru, vysvětlení zkratek, pojmenování a struktura souborů, použitý SW atd.

FAIR principy podrobně FAIR checklist (česky)

Data management plan

Data management plan (DMP) je dokument popisující nakládání s daty v průběhu výzkumného projektu. Vytváří se v počáteční fázi výzkumu a průběžně se aktualizuje. Bývá vyžadován ze strany poskytovatelů financí (např. Horizon Europe).

Konkrétní formulace otázek se liší podle poskytovatele podpory, základními oblastmi jsou:

 • sběr dat,
 • popis dat (dokumentace a metadata),
 • právní a etické otázky,
 • způsob uchování a přístupu,
 • plán pro smazání nebo dlouhodobé uchování dat,
 • plán pro sdílení dat,
 • určení odpovědnosti za jednotlivé oblasti.

Data Stewardship Wizard

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info