Jak a kde hledat tištěné a elektronické knihy

Knihovny MU

Katalog knihoven MU

Knihy a časopisy z jednotlivých knihoven Masarykovy univerzity na jednom místě.

Otevřít katalog

Přihlášení do katalogu

 • pomocí jednotného přihlášení MU: UČO + primární heslo
 • případně pomocí údajů přidělených při registraci
Přihlášení umožňuje
 • prodloužení výpůjček (maximálně na 180 dní)
 • rezervaci půjčených knih
 • objednávku knih nebo deskových her ze skladu
 • vytvoření seznamu oblíbené literatury
Po přihlášení si můžete prohlédnout přehled všech vašich výpůjček, rezervací a objednávek nebo případné upomínky.

 

Základní vyhledávání

Můžete si vybrat, podle čeho vyhledávat. Výchozí je možnost Vše a katalog sám odhaduje, co jste zadali.

 • název (stačí část z názvu knihy)
 • autor
 • téma
 • ISBN / ISSN
 • Signatura
Pole pro základní vyhledávání

 

Pokročilé vyhledávání

Vaše vyhledávání můžete ještě více upřesnit:

 • zvolíte, podle čeho vyhledáváte a můžete kombinovat více vyhledávacích polí
 • můžete zvolit, ve které knihovně chcete vyhledávat
 • ve kterém jazyce nebo jazycích má dokument být
 • v jakém roce nebo rozmezí let byl vydán
 • jaký typ dokumentu chcete vyhledat
Takto například vyhledáte knihy na téma výchovné poradenství, od autora Čáp, v češtině, nacházející se v knihovně na FF a vydané mezi lety 2000–2020.

 

Upřesnění hledání

Výsledky základního a pokročilého vyhledávání můžete upřesnit pomocí filtrů:

 • knihovna, ve které se dokument nachází
 • typ dokumentu (např. kniha, periodikum, vysokoškolská práce)
 • autor
 • jazyk
 • téma, žánr, období nebo oblast
 • rok vydání nebo rozmezí let
Vybrané filtry je možné pomocí křížku odebrat.

 

Půjčení knihy

 • knihu si můžete půjčit domů pokud je na Filozofické fakultě a dostupná měsíčně
 • v knihovně ji najdete podle signatury – při hledání vám pomůže informace, ve kterém podlaží a na jakém regále se kniha nachází
 • po přihlášení si můžete rezervovat knihy, které má někdo půjčené a objednat knihy ze skladu
 • knihy označené jako Filozofická fakulta – katedry a ústavy jsou dostupné v dílčích knihovnách

Návody pro půjčování a rezervace Často kladené dotazy

Informace o umístění se zobrazí po kliknutí na název knihy nebo odkaz Jednotky ve výsledcích vyhledávání.
České knihovny

Katalog českých knihoven

Pro dohledání dostupnosti knihy v jiných knihovnách využijte portál Knihovny.cz, který umožňuje jednotné vyhledávání v českých knihovnách a databázích. 

Otevřít portál Podrobná nápověda

K čemu slouží

 • U vyhledaných knih uvidíte, v jakých knihovnách jsou dostupné.
 • Knihy můžete nejen vyhledávat, ale po přihlášení u některých knihoven také rovnou prodlužovat výpůjčky a zobrazit další informace o čtenářském kontě – např. MZK, Národní knihovna a mnoho dalších zapojených knihoven.
 • Nabízí základní i pokročilé vyhledávání a filtry pro upřesnění a omezení množství výsledků – např. lze vyhledávání omezit na typ dokumentu (knihy, články, noviny a časopisy, hudebniny, mapy, normy, atd.)
 • Portál prohledává i bibiliografické zdroje (např. Česká národní bibliografie, Pegagogická bibliografická databáze, databáze vybraných článků z českých novin a časopisů ANL), e-knihy (např. Bookport, Open Library, Munipress), Manuscriptorium nebo normy. Lze si zvolit, ve které databázi chcete vyhledávat.
Po vybrání instituce můžete zkontrolovat dostupnost knihy

Pokud vámi žádaná kniha není dostupná v žádné z knihoven v Brně, rádi vám ji objednáme k prezenční výpůjčce.


Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna děl nedostupných na trhu (DNNT)

Národní knihovna ČR vysokým školám umožnila přístup do Národní digitální knihovny DNNT. Nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o díla, která jsou dosud chráněna autorským zákonem (neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupná na trhu.

Počet dostupných děl se může měnit dle různých faktorů. Ze seznamu jsou například odebírána díla volná a díla, která vyšla v novějším vydání. Naopak jsou do seznamu jednou za půl roku přidávány tituly, které prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT.

Otevřít knihovnu Seznam děl nedostupných na trhu

Přihlášení

 1. na úvodní stránce zaškrtněte souhlas s podmínkami a zvolte zvolte možnost Přihlásit knihovním účtem/eduID
 2. vyberte Masarykovu univerzitu a přihlašte se jednotným přihlášením (UČO + primární heslo)

Vyhledávání DNNT

 • Pokud chcete vyhledávat pouze mezi DNNT, klikněte na tlačítko Procházet knihovnu a v bočním menu Licence zaklikněte Díla nedostupná na trhu.
 • Aplikace obsahuje krom DNNT také další naskenované publikace – veřejné, z hlediska autorského práva tzv. volné (dostupné odkudkoliv) i neveřejné (dostupné pouze z počítačů v Národní knihovně). Pokud máte zájem prohlížet veřejná díla, v menu Dostupnost vyberte Pouze veřejné.
Pomocí filtru Dostupnost vyberte, která díla chcete prohledávat.
Světové knihovny

Katalog světových knihoven WorldCat

Největší mezinárodní bibliografická databáze ze sbírek 72 000 knihoven ve více než 170 zemích.

Otevřít WorldCat

K čemu slouží

 • Dohledání přesného názvu knihy, ISBN a různých vydání.
 • Pokud kniha vyšla jako e-kniha, zobrazí její dostupnost v online databázích.
 • Najde nejbližší knihovnu, ve které se dokument nachází – lze využít při žádosti o výpůčky ze zahraničních knihoven.
Zobrazení dostupnosti e-knihy v databázích
Zobrazení dostupnosti knihy v knihovnách
E-knihy

E-knihy dostupné na MU

E-knihy v tzv. licencovaných databázích jsou dostupné pro všechny studenty a zaměstnance MU. Pro jejich společné vyhledávání můžete využít vyhledávač Discovery.muni. Přehled všech databází najdete na Portálu EIZ.

Otevřít Discovery Otevřít Portál

E-knihy v Discovery.muni

 • Abyste vyfiltrovali pouze e-knihy, vyberte ve výsledcích vyhledávání v levé liště typ zdroje eKnihy a zaškrtněte možnost Plný text.
 • Pro vyhledání konkrétního titulu můžete využít také Seznam dostupných časopisů a knih (dostupný v horní liště).
Nastavení filtru pro hledání e-knih

E-knihy v jednotlivých databázích

Možnosti stahování a čtení e-knih se u jednotlivých poskytovatelů a titulů liší. Občas je možné stáhnout celou knihu, občas jen její části. Někdy je nutné se pro čtení v databázi zaregistrovat.

EBSCO eBook Academic Collection a EBSCO eBooks
 • Kolekce odborných elektronických knih od předních vydavatelů odborné a vědecké literatury z mnoha různých oborů.
 • Knihy si můžete vypůjčit, tzn. stáhnout ve formátu pdf nebo epub, a to maximálně na 7 dní. Poté se kniha automaticky vrátí (vymaže). Pro půjčování je potřeba vytvořit si EBSCO účet a do zařízení (notebooku, tabletu) nainstalovat prostředí Adobe Digital Editions.
 • Knihy můžete také bez omezení číst v online rozhraní. Možnosti stahování a tisku jsou omezené, obvykle na 60 stran.
Dialog o výpůjčce e-knihy od EBSCO
GALE e-books
 • Vybrané elektronické encyklopedické knihy z nakladatelství GALE (oblasti sociálních věd, obchod, právo, vzdělávání). Obsahuje sérii knih z oblasti literární kritiky a sérii knih o autorech z celého světa.
 • Je možné stáhnout jednotlivá hesla z vybrané encyklopedie.
Oxford Handbooks Online HSS
 • Příručky z oblasti humanitních a společenských věd. Dostupné jsou zdroje vydané do roku 2018 (včetně), proto můžete narazit na uzamčené publikace.
 • Můžete procházet obsah podle oborů, vyhledávat v plných textech a filtrovat výsledky. 
Procházení zdrojů z oblasti archeologie
ProQuest Ebook Central
 • EbookCentral obsahuje plně dostupné e-knihy a také e-knihy tzv. na vyžádání. Po pěti minutách online prohlížení můžete požádat o nákup – podrobný návod.
 • Plné texty již dostupných e-knih můžete zobrazit v prohlížeči nebo stáhnout ve formátu pdf.
Možnost požádat o nákup e-knihy

Návod zpracovala a spravuje Bc. Alena Kmochová. Zpřístupněn je pod licencí CC BY 4.0.

Bc. Alena Kmochová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 5722
e‑mail:
Agenda
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • grafické zpracování informačních materiálů knihovny
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
 • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info