Analýzy pro zaměstnance a pracoviště

Po domluvě zpracujeme analýzy publikační činnosti na úrovni pracovišť nebo jednotlivých osob. Pracujeme s daty z modulů RVVI, ISu a citačních databází Web of Science a Scopus.

Zaslat žádost o analýzu


Analýzy pro pracoviště

  • na základě dat z RVVI v rámci Modulu 1 a Modulu 2
  • z publikačních záznamů v IS
  • z citačních databází Web of Science a Scopus


Analýzy pro autory

  • publikační přehled pro potřeby žádosti o projekt (např. GAČR)
  • z publikačních záznamů v IS
  • bibliometrické analýzy z citačních databází