Doporučené zdroje pro sdružená uměnovědná studia

Online databáze

Online databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

Art Index Retrospective 1929–1984 

Bibliografické záznamy z řady prestižních uměleckých časopisů zaznamenávající více než půl století umělecké literatury. Zahrnuje publikace, recenze knih, rozhovory, antologie a další.

​Art and Humanities Full Text

Plné texty článků z uměleckých časopisů a knih. Pokrývá oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zahrnuté plné texty doplňují bibliografické databáze, které lze pro přesnější výsledky prohledávat také samostatně:

  • Art Bibliographies Modern
  • Avery Index to Architectural Periodicals
  • Design and Applied Arts Index
  • International Bibliography of Art
Art Source

Plnotextová databáze pro oblast umění a architektury. Nabízí odborné články, e-knihy, umělecké reprodukce a videa.

Grove Music Online (Oxford Music Online) 

Kolekce online encyklopedií pro hudbu a hudební vědu. MU má povolen přístup pouze pro šest uživatelů současně.

Literature Online

Plné texty, kritiky a biografie autorů anglické a americké literatury.

Screen Studies Collection

Zdroje z oblasti filmu a filmové vědy. Více doporučených zdrojů pro Film a audiovizuální studia.

Digitální knihovny

Digitální knihovny

Nabízí obvykle volně dostupné digitalizované materiály, které lze jednoduše prohledávat a prohlížet.

Česká digitální knihovna

Společné vyhledávání ve více digitálních knihovnách, ne vždy jsou přístupné plné texty, ale lze je prohledávat.

Díla nedostupná na trhu

Projekt DNNT (Databáze děl nedostupných na trhu) umožňuje zpřístupnit digitalizované dokumenty vydané na našem území, které aktuálně není možné zakoupit. Vzdáleně jsou v plných textech dostupné knihy vydané do roku 2000, periodika do roku 2010 — pouze po přihlášení. Vyberte možnost „Přihlásit knihovním účtem/eduID “ a zvolte přihlášení přes Masarykovu univerzitu. Aktuální informace o podmínkách služby je možné najít na webu Národní knihovny.

Digitalizovaný archiv časopisů v ČR

Digitalizované noviny a časopisy od prvního čísla do roku 1989. Je možné vyhledávat podle bibliografických údajů.

Digitální knihovna FF MU

Plné texty vybraných časopisů, sborníků a knižních edicí vydávaných na FF.

Manuscriptorium

Digitalizované rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a další druhy dokumentů.

Europeana

Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy.

Katalogy a bibliografie

Knihovní a virtuální katalogy

Katalog knihovny Moravské Galerie v Brně

Vyhledá knihy dostupné v MG.

Art Discovery Group Catalogue

Metavyhledávač bibliografických záznamů, periodických článků, výstavních katalogů či konferenčních dokumentů. Zastoupené instituce a zdroje zahrnují výzkumné a vzdělávací instituce, muzea a online bibliografie a databáze z celé Evropy. Dozvíte se podrobné informace o knihách, jejich umístění a případné možnosti online přístupu.

Artlib

Společný katalog jedenácti knihoven z oborů umění a architektury, včetně částečně volně přístupné digitální knihovny.

České bibliografické databáze a rejstříky

Bibliobáze

Bibliografická databáze, zahrnující knihy, články, sborníky a textové materiály k dějinám českého poválečného výtvarného umění.

Architekti v České republice

Databáze českých architektů, která umožňuje vytvoření osobního medailonku a představení své práce.

Artlist

Informace o současném umění a umělcích.

abART

Databáze českého a slovenského výtvarného umění. Systematicky zpracovává dokumenty uložené v Archivu výtvarného umění a hledá mezi nimi propojení.

Recenze a ohlasy

Recenze a ohlasy

Následující zdroje se mohou hodit, pokud vás zajímají třeba ohlasy na umělecká díla v dobovém tisku.

ANL

Výběrová bibliografická databáze článků v českých novinách a časopisech, občas s plnými texty. Je součástí portálu Knihovny.cz – ve vyhledávání zaškrtnete filtr Články – nebo ji můžete prohledat samostatně ve starším rozhraní.

The Times Digital Archive 1785–2014   a The Times Literary Supplement Historical Archive 1902–2014

Plný obsah deníku a literární přílohy z uvedených období, včetně grafické podoby. Umožňuje vyhledávání v plném textu.

PressReader

Přečtěte si aktuální noviny a časopisy z celého světa, archiv obvykle zahrnuje poslední 3 měsíce. K dispozici je v prohlížeči a také jako mobilní aplikace s funkcí předčítání textů.


Přehled vznikl ve spolupráci s oborem Sdružená uměnovědná studia. Podklady zpracovala Veronika Kubíková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info