Doporučené zdroje pro filmovou vědu

Články

Obecné licencované databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

 EBSCO Academic Search Ultimate

Součástí je databáze Film & Television Literature Index with Full Text. Obsahuje plné texty časopisů a knih, indexace a abstrakta, filmové recenze ze zdroje Variety od roku 1914 do současnosti a obrazový materiál z archivu MPTV Image Archive.

ProQuest Central

Součástí je sbírka Screen Studies (dříve Film Indexes Online), sdružující tří významné databáze z oblasti filmu.

 • American Film Institute Catalog (AFIC): Podrobné informace o dlouhometrážních hraných filmech vyrobených nebo financovaných na území Spojených států amerických v období 1893–1972. Databáze obsahuje záznamy o filmech včetně produkčních informací.
 • The FIAF International Film Archive Database: Záznamy o článcích s filmovou tematikou od roku 1972 do současnosti z akademických i populárních periodik celého světa, informace o němých filmech (krátkých, hraných, dokumentárních) ze sbírek světových filmových archivů, podrobný popis sbírek a publikační činnosti členů FIAF
 • Film Index International (FII): Nejrozsáhlejší profesionálně budovaná mezinárodní knihovna s více než 100 000 podrobnými záznamy o filmech od prvních němých filmů do současnosti.

ProQuest Central zahrnuje také International Index to Film Periodicals: Hloubkové pokrytí světových akademických a populárních titulů filmové časopisecké produkce. Databáze obsahuje téměř odkazy na články z více než 360 periodik.


Ve většině bibliografických databází přístupných na MU můžete využít službu Full Text Finder, která se po kliknutí na ikonku pokusí dohledat plný text v jiném dostupném zdroji.


 JSTOR

Rozsáhlá online databáze plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských a humanitních věd. Součástí je kolekce Arts & Sciences III, která obsahuje indexované tituly periodik zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie. Několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia, mimo jiné např. Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly.

Taylor & Francis Online – Social Science & Humanities Library

Databáze poskytuje přístup k řadě jinde nedostupných odborných filmových periodik, např. k časopisu New Review of Film and Television Studies.​

Filmografie

Filmografické databáze

Databáze International Federation of Film Archives
 • International Index to Film Periodicals: Hloubkové pokrytí světových akademických a populárních titulů filmové časopisecké produkce. Databáze obsahuje odkazy na články z více než 360 periodik.
 • International Index to Television Periodicals: Reference na články z let 1979 až 2000. Doplňování již nepokračuje, je zajištěno v rámci databáze International Index to Film Periodicals.
 • Treasures from the Film Archives: Databáze obsahuje filmografické informace o sbírkách němých filmů ve více než 100 hlavních světových filmových archivech.
filmarchives-online

Databáze poskytuje přístup ke katalogizačním informacím evropských filmových archivů. Filmová díla lze vyhledávat podle obsahu, filmografických údajů a fyzických vlastností filmového materiálu. Výsledky vyhledávání poskytnou informaci o existenci a lokaci materiálů a také potřebné kontaktní údaje na příslušné archivy. Databáze je zaměřena především na nehrané filmy.

IMDb (Internet Movie Database)

Databáze informací souvisejících s filmy, televizní produkcí, videohrami a streamovaným obsahem. Data zahrnující herecké obsazení, složení tvůrčího štábu, biografie, děje jednotlivých děl, recenze a zajímavosti.

České a slovenské databáze

České a slovenské databáze

Digitální knihovna Národního filmového archivu

Obsahuje tituly ze sbírek Knihovny NFA se zaměřením na film a kinematografii, vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1903 až 2016, a to převážně v češtině, ale i slovenštině, němčině a angličtině. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, ale i filmové scénáře a další texty.

Online katalog může prohlížet kdokoliv, plné texty jsou přístupné po registraci. Katalog bibliograficky indexuje velké množství článků z oboru. Dále zde najdeme personálie, filmy, akce, korporace, předmětová hesla, články s filmovou tematikou a sbírku filmových scénářů.

Databáze časopisu Filmový přehled

Internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu obsahuje komplexní informace o české kinematografii. Databáze obsahuje: kompletní data o českých filmech od počátků kinematografie, údaje o tvůrčím štábu, hereckém obsazení, produkční, technické a distribuční údaje, lokace, údaje o získaných oceněních, výstižný autorský obsah a anotace filmu, obrazové materiály, biografie a filmografie tvůrců, odkazy na související zdroje.

Databáze Slovenského filmového ústavu

Zahrnuje tři dílčí databáze.

 • Slovenská filmová databáza: informace o Slovenských a koprodukčních kinematografických a dalších audiovizuálních dílech,
 • Katalóg SFÚ: informace o archivních, dokumentačních, filmových, knihovních a digitálních sbírkách a fondech Slovenského filmového ústavu,
 • Heslár SFÚ: faktografické, biografické a další informace v podobě stručných hesel.
Repozitář Filmové a televizní fakulty AMU

Repozitář shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Obsahuje články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech, také bakalářské a diplomové práce.

Audiovizuální obsah

Audiovizuální obsah

Internet Archive Movies

Databáze více než 25 000 volně šiřitelných filmů, celovečerních, krátkometrážních, dokumentárních, uměleckých, trailerů, s možností vyhledávání podle žánru/tématu, roku vzniku, autora a jazyka.

European Film Gateway (EFG)

Rychlý přístup ke stovkám tisícům historických digitálních a digitalizovaných dokumentů, uchovávaných ve sbírkách evropských filmových archivů a filmoték: fotografie, plakáty, periodika, cenzorované dokumenty, hrané, dokumentární a zpravodajské filmy a další materiály. Cíleno na vědecké pracovníky a odbornou veřejnost.

EUscreen

Přístup k videím, textům, obrazům a zvukům v digitální podobě z evropských televizních produkcí a audiovizuálních archivů, které samy určují, co bude obsahem těchto sbírek.

Media History Digital Library

Veřejně přístupné digitalizované sbírky historických knih a periodik z oblasti médií (filmu, rádia, televize).

Česká filmová klasika

Youtube kanál, který zdarma nabízí možnost shlédnutí filmů českých režisérů napříč 20. stoletím. Všechny filmy jsou publikovány se souhlasem majitelů autorských práv, jako jsou například Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, společnost DILIA a další.

Eastern European Movies on English Online

Unikátní placená platforma, která za nízký poplatek nabízí velké množství jinde nedostupných evropských filmů.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem filmu a audiovizuální kultury. Zpracovala jej Olga Staňková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • správa webových stránek ÚK
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info