Ohlédnutí za týDnem poezie

22. 3. 2021

Minulý týden proběhla netradičně tradiční událost Den poezie s ÚK FF, tentokrát v online prostředí a pod novým názvem týDen poezie. Knihovna akci pořádá u příležitosti Světového dne poezie. Letos se tvůrci z řad studentů, absolventů a přátel FF neměli možnost osobně sejít v knihovně, platformou ke sdílení poezie se tak stala alespoň facebooková událost.

Mladí básníci a básnířky měli možnost v týdnu od 15. do 21. 3. představit svou poezii ve formě videa či textu. Prostor zbyl i pro "kolemjdoucí", kteří mohli zaslat knihovně své básně prostřednictvím sítí.

Všechny představené básně si můžete pročíst ve facebookové události.


 

Manka Stará

Manka Stará podle svých slov: "češtinářka na druhou existující mezi informatiky. Básněmi vyjadřuji svůj optimistický pohled na život, vesmír a vůbec; píšu, protože je to společensky přijatelnější než jiné způsoby, jak se vyrovnat s existencí (a nedostatkem velryb v českých rybnících). Motivací k mému dílu není předat umělecké sdělení, ale vypnout mozek a konečně usnout."


 

Martin Helcman

Martin Helcman je dle svých slov
"kadet dekadence, byrokrat anarchie, apoštol blasfémie, doktor farmácie".

Bez popisku

 

Zdeňka Pospíšilová

Zdeňka Pospíšilová, narozena roku 1987 v Boskovicích, máma, básnířka, studentka a knihovnice. Od roku 2007 publikuje básně na literárním webu Písmák, kde také od roku 2016 působí jako redaktorka poezie. Její básně se objevily ve Tvaru, Divokém víně, Hostu či Nedělní chvilce poezie. Uspěla v několika literárních soutěžích, naposledy získala 1. cenu na Seifertových Kralupech 2019. Je členkou Divadla hudby a poezie Agadir. Žije v Brně.


 

Eliška Hondlová

Eliška Hondlová pochází z Mikulova a studuje Literaturu a mezikulturní komunikaci na FF MU. Svými básněmi poprvé přispěla do publikace Min a Jeb Open Stage 22 vydané Literární laboratoří Vítězslava Vrbky. V roce 2020 se zúčastnila Literární soutěže Františka Halase, v níž se dostala mezi finalisty. Vidět a slyšet číst ji můžete na webu Nedělní chvilka poezie nebo na ostravské literární platformě Harakiri Czurakami.

Bez popisku

 

Olga Čejková

Vystudovala dějiny umění a religionistiku na FF MU. V současné době studuji doktorát na religionistice FF Univerzity Palackého v Olomouci a věnuji se práci projektové manažerky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

"Poezie mne provází již od raného mládí - už první text, který si vybavuji, byla přírodní lyrika. Báseň o bříze, která mi nakukovala do oken pokoje po celé mé dětství. Vyrostla jsem na starém mlýně na Slovácku. To místo velmi silně ovlivnilo můj pohled na svět, vztah k přírodě i sobě samotné."​​

Bez popisku

 

Dominik Bárt

Dominik Bárt je básník a student bohemistiky na FF MU v Brně. Poezii publikoval tištěně např. v Hostu a Tvaru, na internetu např. v Ostravanu a na Nedělní chvilce poezie. Laureát Literární ceny Vladimíra Vokolka 2019 (1. místo), Ortenovy Kutné Hory 2020 (3. místo) a Seifertových Kralup 2020 (1. místo). 


 

Jakub Strouhal

Ostravský přistěhovalec ze severočeských Sudet a zarytý milovník piva. Existenčně balancující mezi hospodou
a vírou. Studuje Českou literaturu na Slezské univerzitě. Publikoval v časopise Host, Protimluv, Texty
a internetové kulturní revue Ostravan.


 

Jan Slíva

Student historie na FF MU s nejrůznějšími zájmy a koníčky, krom poezie také fotografování. 

"Poezie ve své skutečné bytostné formě pro mě existuje především v momentě přednesu, tedy přímo od autora k přítomným posluchačům."


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info