Konec semestru s online službami Ústřední knihovny

2. 12. 2021

Všem, kteří na konci semestru pracují či studují na dálku, nabízí knihovna řadu online služeb.

Online zdroje a vzdálený přístup

Online databáze zpřístupňují zdroje z celé škály vědeckých oborů. Souhrn zdrojů, jež jsou studentům a zaměstnancům univerzity přístupné pomocí vzdáleného přístupu (VPN), lze nalézt na Portálu elektronických informačních zdrojů. Z nabídky online databází lze například zmínit:

  • BREPOLiS – kolekce databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství.
  • eHRAF World Cultures – databáze obsahující dokumenty a materiály pokrývající všechny aspekty kulturního a společenského života.
  • CEEOL – online archiv zpřístupňující vědecké časopisy a jiné zdroje z oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy.
  • PressReader – databáze zpřístupňující obsah vybraných novin a populárních časopisů z celého světa.

Portál elektronických informačních zdrojů Vzdálený přístup

Oborové zdroje

Studentům vybraných oborů mohou výběr vhodných informačních zdrojů ulehčit naši oboroví průvodci. Seznam doporučených zdrojů, jež vznikají v rámci odborné praxe studentů ve spolupráci s jednotlivými pracovišti, stále rozšiřujeme. Momentálně zahrnuje dvanáct oborů jako například Český jazyk, Divadelní studia, Estetika, Film a audiovizuální kultura nebo Germanistika.

Doporučené oborové zdroje

Návody pro práci s informacemi

Závěr semestru s sebou nese i psaní seminárních a závěrečných prací. Studentům se proto mohou hodit informace o tom, jak a kde najít vhodné materiály, jak správně citovat a jak efektivně vyhledávat. Zorientovat se v těchto oblastech pomohou naše Návody pro práci s informacemi.

Návody pro práci s informacemi

Online konzultace

Pro dotazy k vyhledávání informací, výběru odborných databází, práci s katalogy nebo citačními manažery si lze domluvit online konzultaci s knihovníkem. Pro konzultaci je potřeba nejprve vyplnit formulář.

Zaslat dotaz Domluvit konzultaci

Půjčování techniky potřebným studentům

Studenti Filozofické fakulty, kteří se ocitají v tíživé životní citaci, mohou zažádat o půjčení techniky ke studiu. Techniku je možné půjčit na maximálně jeden semestr.

Více informací Dostupná technika v katalogu

E-prezenčka

Knihy z fondu knihovny digitalizujeme, aby je bylo možné prohlížet odkudkoliv díky službě E-prezenčka. Pokud požadovaný titul není do E-prezenčky zařazen, lze jej navrhnout k naskenování.

Více o službě Navrhnout titul k naskenování

 Akademické služby

Také akademikům nabízí Ústřední knihovna asistenci.

Rešeršní služby

Na začátku výzkumu nebo v úvodu tvůrčího procesu může autorům pomoci ušetřit čas rešeršní služba, kterou mohou využít všichni zaměstnanci Filozofické fakulty MU. Výstupem služby je rešerše, tedy bibliografický soupis relevantních publikací na konkrétní téma. Rešerši vypracujeme do deseti pracovních dnů.

Rešeršní služby Zaslat žádost o rešerši

Podpora s vykazováním výsledků RIV

Ústřední knihovna nabízí publikujícím autorům z řady MU podporu a konzultace týkající se vykazování do RIV a dalších aspektů vědeckého publikování.

S dotazy ohledně RIV, autorských identifikátorů nebo otevřeného publikování lze využít kontaktního formuláře.

Zajištění informačních zdrojů pro práci a výuku

Pokud zaměstnanci univerzity nemohou najít požadovaný titul v Ústřední knihovně, mohou požádat o jeho nákup prostřednictvím akvizičního formuláře. Možný je také nákup e-knih z Ebook Central.

Zajištění nákupu knih Ebook Central


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info