Kontakty a zaměstnanci


549 49 6303    Informační pult (informace, ztráty a nálezy)
549 49 5379    Výpůjční a registrační pult (prodlužování, poplatky)

Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU
Arne Nováka 1, 602 00 Brno

knihovna@phil.muni.cz


Napište nám Katederní knihovny

Načítám mapu…

Naši zaměstnanci

Vypsat podle oddělení:

PhDr. Markéta Bočková

Vedoucí knihovny

telefon: 549 49 1508
e‑mail:

Agenda

 • vedení pracoviště

Mgr. Renata Adamovská

Akvizice

telefon: 549 49 4318
e‑mail:

Agenda

 • akvizice tištěných monografií
 • akvizice a správa e-knih
 • agenda darů

Mgr. et Mgr. Michaela Běhanová

Věcná katalogizace

telefon: 549 49 3058
e‑mail:

Agenda

 • věcné zpracování dokumentů

Mgr. Helena Bortlíčková

Věcná katalogizace

e‑mail:

Agenda

 • věcné zpracování dokumentů

Jarmila Brázdová

Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 3687
e‑mail:

Agenda

 • zajišťování registračních a výpůjčních služeb

Mgr. Roman Brück

Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 3667
e‑mail:

Agenda

 • obsluha skladů
 • správa Makerspace
 • realizace lekcí a workshopů

Eva Červinková

Jmenná katalogizace

telefon: 549 49 3395
e‑mail:

Agenda

 • bibliografický popis dokumentů
 • tvorba národních autorit

Ladislava Handlová

Jmenná katalogizace

telefon: 549 49 3704
e‑mail:

Agenda

 • přidělování a správa signatur
 • odpisy knih
 • správa pokladny ÚK FF

Mgr. Jan Harnušek

Akvizice

telefon: 549 49 4387
e‑mail:

Agenda

 • akvizice periodik
 • akvizice monografií

Mgr. Igor Hlaváč

Specializované akademické služby; Vedoucí oddělení, Zástupce vedoucí knihovny

telefon: 549 49 4127
e‑mail:

Agenda

 • fakultní garant RIV (koordinace, podpora, konzultace)
 • podpora v oblastech bibliometrie a Open Science
 • metodická podpora při hodnocení vědy FF MU

Mgr. Hana Holoubková

Věcná katalogizace

telefon: 549 49 3733
e‑mail:

Agenda

 • věcné zpracování dokumentů
 • realizace lekcí a workshopů

Mgr. Marie Chladilová

Akvizice

telefon: 549 49 6718
e‑mail:

Agenda

 • akvizice monografií
 • profilování fondu
 • koordinace a správa objednávek ÚK a akademických pracovišť
 • poptávková řízení

Mgr. Eva Jandová

Referenční služby

telefon: 549 49 5289
e‑mail:

Agenda

 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • koordinace a realizace lekcí a workshopů
 • správa sociálních sítí Facebook a Instagram

Pavla Janošková

Jmenná katalogizace

telefon: 549 49 8204
e‑mail:

Agenda

 • bibliografický popis dokumentů
 • tvorba národních autorit

Mgr. Lucie Janoušková

Akvizice; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 3657
e‑mail:

Agenda

 • akvizice tištěných a elektronických periodik
 • zajišťování a koordinace EIZ
 • správa rozpočtu institucionální podpory
 • koordinace projektu CzechElib za FF MU
 • správa Portálu EIZ za FF MU

Karel Jirka

Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 3923
e‑mail:

Agenda

 • obsluha skladů
 • správa zeleně

Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Automatizace

telefon: 549 49 3825
e‑mail:

Agenda

 • analytik IT
 • IT podpora služeb a systémů

Bc. Alena Kmochová

Referenční služby; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 5722
e‑mail:

Agenda

 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • grafické zpracování informačních materiálů knihovny
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví

Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.

Věcná katalogizace; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 6623
e‑mail:

Agenda

 • garantka volného výběru
 • supervize a koordinace věcného zpracování dokumentů
 • věcné zpracování dokumentů

Mgr. Martin Kunc

Automatizace, Zástupce vedoucí knihovny

telefon: 549 49 3832
e‑mail:

Agenda

 • správa technického vybavení knihovny
 • instalace a nastavení klientů Aleph
 • objednávky materiálu, administrativní činnosti

Mgr. Zuzana Kunová

Specializované akademické služby, Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 4438
e‑mail:

Agenda

 • zajišťování registračních a výpůjčních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • podpora v oblasti bibliometrie a RIV

Mgr. Pavla Martinková

Specializované akademické služby

telefon: 549 49 4399, 778 113 367
e‑mail:

Agenda

 • realizace lekcí a workshopů
 • podpora v oblasti Open Science
 • správa webových stránek ÚK

Mgr. Hana Metyšová

Jmenná katalogizace

telefon: 549 49 5232
e‑mail:

Agenda

 • bibliografický popis dokumentů
 • tvorba národních autorit
 • koordinace katederních knihoven

Eliška Mrázková

Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 5389
e‑mail:

Agenda

 • zprostředkování meziknihovní výpůjční služby

Bc. Nikol Neupauerová Gistingrová

Akvizice

telefon: 549 49 3875
e‑mail:

Agenda

 • národní a mezinárodní výměna publikací (evidence a zprostředkování)
 • evidence majetku ÚK FF

Markéta Otavová

Jmenná katalogizace

telefon: 549 49 5757
e‑mail:

Agenda

 • bibliografický popis dokumentů
 • tvorba národních autorit

Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.

Jmenná katalogizace; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 4658
e‑mail:

Agenda

 • bibliografický popis dokumentů
 • tvorba národních autorit
 • školení jmenné katalogizace pro katederní knihovny

Daniela Rozsypalová, DiS.

Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 3654
e‑mail:

Agenda

 • zajišťování registračních a výpůjčních služeb
 • správa dlouhodobých výpůjček
 • správa Studovny časopisů

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Referenční služby

telefon: 549 49 4674
e‑mail:

Agenda

 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví

PhDr. Marcela Svobodová

Věcná katalogizace

telefon: 549 49 3025
e‑mail:

Agenda

 • věcné zpracování dokumentů

Mgr. Marcela Venhauerová

Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 8114
e‑mail:

Agenda

 • zajišťování registračních a výpůjčních služeb
 • zajištění vazby knih a časopisů
 • kurátorka starých tisků

Bc. Martina Vojáčková

Deposit a Informační pult

telefon: 549 49 7168
e‑mail:

Agenda

 • obsluha skladů a Informačního pultu

Drahomíra Vybíralová

Výpůjční a registrační služby; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 8122
e‑mail:

Agenda

 • zajišťování registračních a výpůjčních služeb
 • vyřizování pohledávek ÚK FF

Bc. Jiří Žgánič Šprdlík

Deposit a Informační pult; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 7212
e‑mail:

Agenda

 • zajištění provozu skladů a Informačního pultu
 • správa Twitter účtu @cervenypult