Doporučené zdroje pro pedagogiku

Časopisy

České časopisy

Orbis Scholae

Časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání a vzdělávací politiku, indexovaný v citační databázi Scopus, vychází 3x ročně.

Studia paedagogica

Recenzovaný vědecký časopis vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity s důrazem na interdisciplinární přístup.

Pedagogika

Odborný časopis s tradicí od roku 1951, vydává jej Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Pedagogická orientace

Vědecký recenzovaný časopis reflektující aktuální témata pedagogické teorie a praxe. Vychází 4x ročně.

E-Pedagogium

Časopis vydávaný Ústavem pedagogiky a sociálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, soustředí se na interdisciplinární výzkum v pedagogice. 

Paidagogos

Vědecký časopis s veřejným přístupem, přináší články z pedagogických disciplín a psychologie, vychází 2x ročně.

Sociální pedagogika

Specializovaný odborný časopis mapující oblast sociální pedagogiky. Vydavatelem je Fakulta humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Journal of Exceptional People

Časopis české provenience s publikačním jazykem angličtinou, zaměřený na tematiku nadaných a hendikepovaných osob a jejich specifické nároky na vzdělávání.

Journal of Technology and Information Education

Specializovaný časopis upřednostňující příspěvky týkající se didaktiky technických a přírodovědných předmětů s důrazem na využívání digitálních technologií ve výuce.

Vybrané zahraniční časopisy s otevřeným přístupem (Open Access)

Educational Technology & Society

Mezinárodní časopis přinášející příspěvky vědců a pedagogů na poli rozvoje a výzkumu vzdělávacích technologií.

The International Review of Research in Open and Distributed Learning

Periodikum zaměřené na odborníky a výzkumné pracovníky otevřeného a distančního vzdělávání.

Language Learning & Technology

Časopis věnovaný problematice učení a výuky cizích jazyků s využitím digitálních technologií.

Communications in Information Literacy

Recenzovaný časopis, který se soustředí na výzkum, teorii a praxi v oblasti informační gramotnosti ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Dialogic Pedagogy Journal

Mezinárodní multidisciplinární a multikulturní časopis pro pedagogy z institucionálního i neformálního prostředí.

Global Education Magazine

Mezinárodní iniciativa a e-časopis zaměřený na vzdělávání ve 21. století s důrazem na solidaritu a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z rozmanitých vzdělávacích oblastí.  

International Journal of Educational Technology in Higher Education

Časopis poskytující informace o nejnovějším výzkumu vzdělávacích technologií ve vysokoškolském vzdělávání.

Hybrid pedagogy

Online dostupný časopis zaměřený na vzdělávání a technologie.

Online zdroje

Odborné licencované databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem.  

JSTOR

174 časopisů zaměřených na vzdělání v multioborové špičkové on-line databázi. Jednotlivé časopisy lze rozkliknout a prostřednictvím muni přihlašovacích údajů lze získat přístup k článkům.

SpringerLink

Další velká kolekce zdrojů, v níž lze prohledávat mezi články, příspěvky ze sborníků, jednotlivými kapitolami knih. Lze stahovat plné texty.

ProQuest Education Database

Dílčí sbírka zdrojů týkajících se vzdělávání v jedné z největších světových multioborových databází. Pro studenty méně zdatné v angličtině prvotní orientaci při vyhledávání usnadní česká nápověda.

Taylor and Francis

Databáze, v níž lze při vyhledávání cíleně nastavit filtr na open acces časopisy, nabízí jich 7 z oblasti vzdělávání.

Volně dostupné zdroje (portály institucí, rozcestníky)

Rozcestník pro pedagogické pracovníky

Odkazy na vše, co souvisí s českým školstvím, legislativou, výzkumem, dalším vzděláváním pedagogů, atd. na jednom místě.

Národní pedagogický institut České republiky

Stránky inovované instituce, která působí v oblasti českého vzdělávání a metodické podpory učitelů od ledna 2020.

Česká školní inspekce

Informace o stavu a kvalitě vzdělávací soustavy v České republice, zveřejňování tématických zpráv  a výsledků mezinárodních šetření.

Metodický portál RVP

Portál s velice pestrým obsahem především pro učitele a ředitele škol, pro inspiraci, publikování, vzájemnou komunikaci nejen o rámcových vzdělávacích programech.

Eurydice

Web prezentující informace o vzdělávacích systémech evropských zemí a různé statistiky. Projekt Eurydice spadá pod Evropskou komisi a program Erasmus+.

edu.cz 

Jednotný metodický portál MŠMT. Informace o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.

ERIC

Široká nabídka recenzovaných zdrojů od Institute of Education Sciences při americkém Ministerstvu školství. Obsahuje bibliografické záznamy a většinou umožňuje přístup k plným textům.

Education (OECD)

Zdroj reflektující aktivity Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na poli vzdělávání, přináší výsledky výzkumů.

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu  

Zdroj reprezentující slovenské školství, na stránkách jsou umístěny prokliky na Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Education World

Kvalitní zdroj pro pedagogy, studenty a zájemce o problematiku vzdělávání, který přináší denně aktualizovaný obsah – články, výukové plány, inspirativní tipy spojené s technologiemi.

Learning for Justice

Platforma nabízející různé materiály pro inspiraci učitelům či studentům pedagogiky v lidskoprávní oblasti (dříve Teaching Tolerance).

Edutopia

Blog spojený s nadací filmaře George Lucase vyznávající inovativní pojetí vzdělávání.

Specializované knihovny

Specializované pedagogické knihovny

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Specializovaná instituce na oblast výchovy, vzdělávání a školství, její historii v České republice a osobnost Jana Amose Komenského. Web nabízí také Pedagogickou bibliografickou databázi či Český pedagogický tezaurus.

Digitální knihovna Pedagogické fakulty UK

Zdroj digitalizovaných historických časopisů a legislativních dokumentů týkajících se školství a vzdělávání.

Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská instituce poskytující množství významných odkazů směřujících od studentů a pedagogů k celoživotnímu vzdělávání. Nabízí také odkazy na slovenské časopisy věnované pedagogice.

Andragogika

Andragogika

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Profesní organizace, která od roku 1990 usiluje o rozvíjení oblasti vzdělávání dospělých.

ESREA

Organizace zabývající se podporou a výzkumem v oblasti vzdělávání dospělých v Evropském kontextu.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd. Zpracovala jej Zdeňka Pospíšilová v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Eva Jandová.

Mgr. Eva Jandová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 5289
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • koordinace a realizace lekcí a workshopů
  • správa sociálních sítí Facebook a Instagram
  • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info