Doporučené zdroje pro muzeologii

Knihy

Knihy

Většina uvedených publikací je dostupná v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Základy muzeologie

Josef Beneš

BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Open Education & Science pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1997. ISBN 80-901974-3-4.

Příručka pro studenty i zájemce o oblast muzeologie. Publikace shrnuje základní činnosti muzeí, muzejní prezentaci a komunikaci. Vyzdvihuje význam muzeologie a kulturního dědictví.

Zobrazit v katalogu

Úvod do studia muzeologie

Zbyněk Stránský

STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie: určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology – ISSOM a zájemce o toto studium. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNSECO v Brně, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

Druhé aktualizované a rozšířené vydání reflektující teoretické poznatky muzeologie. Publikace se zaměřuje na přiblížení konkrétních metod uplatňovaných v oboru.

Zobrazit v katalogu

Múzeum a historické vedy

L’uboš Kačírek, Radoslav Ragač a Pavol Tišliar

​KAČÍREK, L’uboš, RAGAČ, Radoslav a TIŠLIAR Pavol. Múzeum a historické vedy: (vysokoškolská učebnica). Krakov: Spolek Slovákov v Pol’sku, 2013. ISBN 978-83-7490-585-5.

Publikace představuje hlavní oblasti oboru muzeologie jako je paleografie, heraldika, sfragistika, vexilologie, chronologie, nebo genealogie.

Kniha není na MU dostupná

Key Concepts of Museology

Kolektiv autorů

MAIRESSE, François et al. Key Concepts of Museology. ICOM International Council of Museums. Paříž: Armand Colin, 2010. ISBN 978-2-200-25398-1.

Krátká publikace představující klíčové prvky oboru muzeologie. Kniha vznikala za spolupráce odborníků a ICOM (Mezinárodním výborem pro muzeologii). Dílo navazuje na 22. generální konferenci ICOM z roku 2010 v Šanghaji.

Zobrazit v katalogu

Museum Exhibition: Theory and Practice

David Dean

​DEAN, David. Museum Exhibition: Theory and Practice. 1. London: Routledge, 1994. ISBN 9780415080170.

Kniha představuje nejen teorii ale i praxi v oboru výstavnictví. Je vhodná jako průvodce pro začínající kurátory a pracovníky muzeí.

Časopisy

Časopisy

Museologica Brunensia

Mezinárodní vědecký časopis vydávaný Masarykovo univerzitou v Brně. Publikuje původní práce oblasti muzeologie a muzejnictví. Periodikum je vydáváno od roku 2012 dvakrát do roka.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Interdisciplinární periodikum vycházející čtyřikrát do roka. Časopis vydává odborné články vědců a profesionálů v oblasti muzeologie a kulturního dědictví.

MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce

Je naším nejstarším periodikem zaměřeným především na muzeologickou tématiku. Pravidelně dvakrát do roka se věnuje nejen teoretickým, ale i praktickým otázkám oboru.

Muzeion 

Časopis Muzea umění v Olomouci vychází čtyřikrát do roka. Je volně dostupný na oficiálních webových stránkách Muzea umění Olomouc.

The Journal of Museum Education

Časopis věnovaný oblasti muzeologie představuje aktuální vývoj a nová témata oboru. Je vhodný nejen pro pracovníky muzeí, ale také pro muzejní studijní obory. Časopis vychází třikrát do roka.

American Museum Novitates 

Časopis vydávaný American Museum of Natural History od roku 1921. Recenzované periodikum se věnuje oblastem muzeologie, paleontologie, geologie a zoologie. Jeho čísla vycházejí v nepravidelných intervalech.

Les Cahier de Muséologie 

Belgický odborný časopis vydávaný Ústavem muzeologie Univerzity v Liége. Věnuje se primárně oblastem muzejnictví a muzeologie. Je přístupný v Open Accessu a vychází jednou ročně.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné

Artcyclopedia

Přehledná internetová encyklopedie umění, která se může hodit, pokud potřebujete vyhledat informace o jednotlivých umělcích, uměleckých dílech, muzeích a sbírkách. Umožňuje vyhledávat díla a umělce také podle lokace, a uspořádanou formou pomocí mapy odkazuje na muzea umění po celém světě. Nabízí informace a články o uměleckých směrech a umožňuje tvořit digitální kolekce.

Asociace muzeí a galerií České republiky

Web dobrovolného profesního svazu muzejních institucích a osob v tomto oboru pracujících. Představuje aktuální dění v oblasti muzeologie a hájí práva muzeí. Každoročně organizuje Festival muzejních nocí.

Databáze výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví

Databáze vznikla za spolupráce Programu kulturních aktivit MKČR a Metodického centru konzervace TMB. Shromažďuje výsledky analytických metod aplikovaných u archeologických nálezů a sbírkových předmětů.

Do muzea!

Portál vytvořen za spolupráce Národního muzea a Asociace muzeí a galerií ČR. Nabízí nejen seznam muzeí ČR, ale také aktuality a zajímavosti z oblasti muzeologie. Portál slouží k propagaci muzeí, kde mohou návštěvníci hodnotit kvalitu navštívených institucí.

eMuzeum

Volně přístupný elektronický oborový portál založený Centrem pro prezentaci kulturního dědictví. Představuje hlavní výstupy a informace z oblasti muzeologie, archeologie a ochrany kulturního dědictví.

Europeana

Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy.

ICOM

Mezinárodní rada muzeí se snaží globálně sbližovat profesionály v oblasti muzejnictví a kulturního dědictví. Pod záštitou této organizace vznikají nejen projekty, ale i odborné publikace a vzdělávací workshopy.

Museum Learning Hub 

Webový portál amerických muzeí, který odborníkům i veřejnosti představuje metodiky, webináře a online kurzy. Výukové materiály jsou primárně určeny menším a začínajícím muzeím.

Museum Planner 

Webový a volně přístupný elektronický zdroj, který formou blogu představuje nejen aktuální dění a výzvy v oblasti muzejnictví, ale také pomáhá při zkvalitňování služeb institucí.

Network of European Museum Organisations 

Sdružení propojuje muzea napříč Evropou a pomáhá jim zajistit si místo jako informační a kulturní instituce. Poskytuje metodickou pomoc, odborné kurzy a webináře.


Licencované

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

Art and Humanities Full Text

Plné texty článků z uměleckých časopisů a knih. Pokrývá oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zahrnuté plné texty doplňují bibliografické databáze, které lze pro přesnější výsledky prohledávat také samostatně:

  • Art Bibliographies Modern
  • Avery Index to Architectural Periodicals
  • Design and Applied Arts Index
  • International Bibliography of Art
Art Source

Plnotextová databáze pro oblast umění a architektury. Nabízí odborné články, e-knihy, umělecké reprodukce a videa.

JSTOR

Digitální knihovna zaměřená na oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd, ve které je v počtu několika desítek tisíc relevantních článků a dalších publikací zastoupeno i téma Informačních studií a knihovnictví.

Oborové konference

Konference a sborníky

Jako zdroj užitečných oborových informací a poznatků velmi dobře slouží odborné konference, semináře a další vzdělávací či komunitní akce. Tyto akce jsou jedinečné především osobním kontaktem s odborníky a lidmi zabývajícími se stejným oborem. Jako respektovaný zdroj informací a cílů, které konference představuje a naplňuje, slouží sborníky z konferencí. Ty zároveň slouží jako rozcestníky k pracím a tématům, které konference probírala a jsou z pravidla k dispozici široké veřejnosti.​

Vybrané konference

Archeologia technica

Jedná se o publikační platformu pro prezentaci výzkumů a studií. Na základě periodika jsou pořádány konference a workshopy věnující se primárně oblasti industriální archeologie.

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

Každoroční konference Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG. Věnuje se aktuálním trendům i budoucímu vývoji oblasti muzeologie.

CSTI

Každoroční mezinárodní konference Slovenského národního muzea a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Konference je každý rok zaměřena na jiné odvětví týkající se kultury a ochrany kulturního dědictví.

Belvedere

Jedná se o konferenci Vídeňského muzea Belvedere na téma digitální transformace muzeí a umění.

Podcasty

Podcasty

3Kurátorky

Kurátorky představují formou talkshow fakty i příběhy ze světa současného umění a kurátorství.

ICOM Voices

Jedná se o poměrně nový podcast Mezinárodní rady muzeí, který vychází dvakrát do roka. Snaží se odborníkům předávat nové události ze světa muzeologie populární formou.

PodCastle

Podcast Národního památkového ústavu pravidelně publikuje rozhovory, reportáže a novinky ze světa památek.

Tajemství Národního muzea

Oficiální podcast Národního muzea, který odhaluje zákulisí muzejní práce a fascinující příběhy muzejních exponátů.

The Way I See It 

Jednorázový projekt BBC a Muzea moderního umění v New Yorku.

We the Museum 

Podcast přináší rozhovory s muzejními pracovníky, nové nápady, aktuality, výstavy a programy z oblasti muzeologie a muzejnictví.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie. Zpracovala jej Natálie Matějíčková v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info