Doporučené zdroje pro mediteránní studia

Časopisy

Časopisy

Eirene. Studia Graeca et Latina

Odborný volně dostupný časopis Ústavu klasických studií Akademie věd vychází v angličtině a zabývá se literaturou, filologií, filosofií, historií a také archeologií.

Études Romanes de Brno

Časopis vydávaný Ústavem románských jazyků a literatur (FF MU), věnuje se románské lingvistice, románským jazykům při kontaktu s jinými jazyky, historii románských literatur a dalším tématům.

Graeco-Latina Brunensia

Odborný recenzovaný časopis (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická), najdeme v něm příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka.

Listy filologické

Časopis vydávaný při Filosofickém ústavu Akademií věd se zaměřuje na klasická, středověká, neo-latinská a starší bohemistická studia.

Mediterranean Historical Review

Akademický časopis, který se zaměřuje na historii a kulturu Středomoří a vydává články a recenze v angličtině, francouzštině a italštině. Časopis pokrývá různá témata v oblasti Středomoří, jako jsou migrace, náboženství a politika.

Mediterranean Studies

Interdisciplináční časopis vydávaný Penn State University, zaměřený na Středomoří od antiky po současnost.

Neograeca Bohemica

Časopis vydávaný Českou společností novořeckých studií publikuje články ze všech oblastí pozdně byzantské a novořecké lingvistiky, literatury a historie a take překlady literárních děl daného období.

Online zdroje

Online zdroje

Rozcestník Ústavu klasických studií 

Oborově relevantní přehled vybraných zdrojů různého typu.

Licencované online databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

Litterae Ante Portas  

Rozsáhlý soubor databází a elektronických zdrojů řeckých a latinských textů starověku a středověku. Přístupová práva: registrovaní uživatelé knihovny Ústavu klasických studií FF MU, příp. knihovny Kabinetu klasických studií Filozofického ústavu AV ČR.

Portál BREPOLiS 

Kolekce plnotextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství. Obsahuje plné texty primární pramenů – latinských textů od antiky po současnost, různých žánrů a období. Zpřístupňuje latinské slovníky. Součástí je nástroj pro společné vyhledávání ve více databázích. 

Loeb Classical Library  

Více než 500 svazků řecké a latinské literatury včetně anglických překladů - epickou a lyrickou poezii, tragédie a komedie, historie, cestování, filozofie ….a mnohé další.

ATLA Religion Database with ATLASerials

Bibliografie a plné texty z oblasti teologie a religionistiky. Časopisecké články, knižní recenze, eseje.

Art Index Retrospective

Bibliografické záznamy z řady prestižních uměleckých časopisů zaznamenávající více než půl století umělecké literatury. Zahrnuje publikace, recenze knih, rozhovory, antologie a další. Zahrnuje dokumenty publikované od konce 19. století až do roku 1984, což umožňuje prozkoumat historické perspektivy uměleckého dědictví.

Art Source

Rozsáhlá multioborová databáze se zaměřením na umění, kulturu a historii. Nabízí články, recenze, knihy, eseje, katalogy a dalších dokumenty, týkající se výtvarného umění, designu, architektury, fotografie a dalších uměleckých oborů. Pokrývá různá období a kulturní kontexty, včetně Středomoří.

Art and Humanities Full Text

Plné texty článků z uměleckých časopisů a knih. Pokrývá oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zahrnuté plné texty doplňují bibliografické databáze, které lze pro přesnější výsledky prohledávat také samostatně:

 • Art Bibliographies Modern
 • Avery Index to Architectural Periodicals
 • Design and Applied Arts Index
 • International Bibliography of Art

Ve většině bibliografických databází přístupných na MU můžete využít službu Full Text Finder, která se po kliknutí na ikonku pokusí dohledat plný text v jiném dostupném zdroji.


JSTOR

Rozsáhlá databáze poskytující přístup k plným textům článků, knih a primárních zdrojů z celého světa. Obsahuje také digitální reprodukce uměleckých děl, map, fotografií a dalších.

PressReader

Plné texty novin a časopisů z 150 zemí. K dispozici také mobilní aplikace a funkce předčítání textů. Archiv obvykle zahrnuje poslední 3 měsíce.

Referenční příručky a slovníky

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem

Indo-European Etymological Dictionaries Online

Soubor etymologických slovníků indoevropských jazyků a jazykových větví. Umožňuje samostatné vyhledávání v jednotlivých slovnících. Součástí je například Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon nebo Lithuanian Etymological Dictionary.

Brill Online

Kolekce odborných encyklopedií, z nichž doporučujeme především následující:

 • Jacoby Online: Monumentální zdroj zahrnující několik samostatných projektů, které se vztahují k Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) Felixa Jacobyho. Vedle textů v řečtině a překladů do angličtiny jsou připojeny kritické komentáře, biografické údaje o antických autorech, bibliografie.
 • The Brill Dictionary of Ancient Greek Online: Anglický překlad Vocabolario della Lingua Greca, jehož autorem je Franco Montanari.
 • Brill’s Medieval Reference Library: Sbírka zahrnuje Brill’s Encyclopedia of the Middle Ages, Encyclopedia of Medieval Dress and Textiles, Encyclopedia of Medieval PilgrimageEncyclopedia of the Medieval Chronicle.
 • Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World: Online encyklopedie zaměřená na historický a kulturní vliv nové latiny (od italské renesance do současnosti) a formulatinského jazyka.
 • Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics: Souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka.
 • Brill’s New Pauly: Přináší texty z antického období pokrývajícího více než 2 000 let a z klasického období.

 


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem klasických studií. Zpracoval jej Jan Svoboda v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej  Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
 • správa webových stránek ÚK
 • poskytování referenčních a konzultačních služeb
 • realizace lekcí a workshopů
 • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info