Doporučené zdroje pro estetiku

Knihy

Knihy

Veškeré uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Encyclopedia of Aesthetics

Michael Kelly

KELLY, Michael, ed. Encyclopedia of aesthetics. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-512648-3.

Encyklopedie vydaná v roce 1998 pod záštitou Oxfordské univerzity. Díky jejímu rozsáhlému obsahu, rozdělenému do čtyř mohutných svazků, ji lze využít jako zdroj při psaní odborného textu, i pro vzdělání se ve filozofických, historických a sociologických tématech týkajících se umění a estetiky v celosvětovém měřítku.

Zobrazit v katalogu

Dejiny estetiky (I, II, III)

Władysław Tatarkiewicz

Užitečný zdroj, který se bude hodit po celou dobu studia. Kniha dostupná pouze ve slovenském jazyce srozumitelnou formou v rámci tří svazků podává kapitoly z historie estetiky. Věnuje se zásadním pojetím krásy, významným myslitelům a pojetím umění v antice, středověku i v novověké estetice.

Zobrazit v katalogu

Dějiny estetiky

Katharine Everett Gilbert a Helmut Kuhn

GILBERT, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.

Jednosvazková publikace shrnuje zásadní estetické poznatky od období antiky do 20. století (vyšla v roce 1965). Kapitoly jsou věnovány jednotlivým myslitelům (v antice) a následně obdobím a myšlenkovým směrům a jejich  pojetí umění a krásy. Orientaci v textu napomáhají poznámky v okrajích a každá kapitola v závěru obsahuje seznam dalších doporučených publikací. Toto české vydání obsahuje také doslov Olega Suse.

Zobrazit v katalogu

Dějiny krásy

Umberto Eco

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7.

Podobně jako Dejiny estetiky je kniha zaměřená na historii estetiky, její kapitoly se ovšem nedrží jasné chronologie. Eco se věnuje zásadním fenoménům, jež ovlivnily chápání krásy od antiky až k současnému umění. Publikace je vhodná, pokud se potřebujete dozvědět informace o konkrétním dějinném tématu oboru.

Zobrazit v katalogu

Estetický slovník

Wolfhart Henckmann a Konrad Lotter

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

Slovník z roku 1995 slouží jako úvod do oboru estetiky. Využijí jej zejména začátečníci, kteří dosud nemají zkušenost se základními pojmy z oblasti estetiky, ale ocení jej i studenti z vyšších ročníků. Zahrnuje mimo jiné pojmy z filozofie umění, oblasti tvorby a recepce umění, a také klasifikuje jednotlivé umělecké druhy.

Zobrazit v katalogu

Encyklopedie estetiky

Étienne Souriau

SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.

Obsáhlá přehledová publikace z roku 1994 vykládající pojmy z filozofie, estetiky, dějin umění, symboliky umělecké tvorby a dalších oblastí.

Zobrazit v katalogu

Filosofie umění

Gordon Graham

GRAHAM, Gordon. Filosofie umění. Brno: Barrister & Principal, 2000. Studium. ISBN 80-85947-53-6.

Kniha, která se zabývá jednotlivými oblastmi umění, jako je výtvarné umění, film, hudba, architektura a literatura, z hlediska filozofie. Může být vhodným shrnutím a úvodem do studia filozofie umění, seznamuje čtenáře se základními přístupy významných teoretiků a obsahuje také velké množství konkrétních příkladů přispívajících k bližšímu porozumění.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné zdroje

Oxford Art Online

Stejně informačně plná obdoba tištěné encyklopedie Encyclopedia of Aesthetics, fungující jako online vyhledávač, spuštěný od roku 2008. Část obsahu je volně dostupná.  

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Online encyklopedie filozofie nabízí také hesla (pojmy, osobnosti) z oblasti estetiky. Lze ji plnotextově prohledávat nebo procházet abecední rejstřík. Jednotlivá hesla jsou doprovázena odkazy na další zdroje a vždy u nich najdete informaci o jejich autorovi. 

Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

Online encyklopedie filozofie spuštěná v roce 1995. Encyklopedie není určená pouze pro studující filozofie, ale přístupnou formou vzdělává i neoborové zájemce. Obsahuje také užitečné články spojené s estetikou. 

Artcyclopedia

Přehledná internetová encyklopedie umění, která se může hodit, pokud potřebujete vyhledat informace o jednotlivých umělcích, uměleckých dílech, muzeích a sbírkách. Umožňuje vyhledávat díla a umělce také podle lokace, a uspořádanou formou pomocí mapy odkazuje na muzea umění po celém světě. Nabízí informace a články o uměleckých směrech a umožňuje tvořit digitální kolekce.

Artalk

Český online magazín, který může pomoci udržet si přehled o současném českém a zahraničním umění. Lze zde nalézt informace o aktuálně probíhajících výstavách, recenze, fotoreporty a rozhovory spojené s dnešním uměleckým životem. Vydává také podcasty.

Společnost pro estetiku

Česká estetická společnost zahrnující řadu užitečných a zajímavých informací pro studenty estetiky. Na webových stránkách se nacházejí zprávy o probíhajících estetických konferencích, užitečné odkazy na další české i zahraniční estetické společnosti a časopisy, a také upoutávky na nově vycházející publikace o estetice. 

Artlib

Společný katalog jedenácti knihoven z oborů umění a architektury, včetně částečně volně přístupné digitální knihovny.


 

Licencované online databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

Art Index Retrospective

Bibliografické záznamy z řady prestižních uměleckých časopisů zaznamenávající více než půl století umělecké literatury. Zahrnuje publikace, recenze knih, rozhovory, antologie a další.


Ve většině bibliografických databází přístupných na MU můžete využít službu Full Text Finder, která se po kliknutí na ikonku pokusí dohledat plný text v jiném dostupném zdroji.


Art and Humanities Full Text

Plné texty článků z uměleckých časopisů a knih. Pokrývá oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zahrnuté plné texty doplňují bibliografické databáze, které lze pro přesnější výsledky prohledávat také samostatně:

  • Art Bibliographies Modern
  • Avery Index to Architectural Periodicals
  • Design and Applied Arts Index
  • International Bibliography of Art
Art Source

Plnotextová databáze pro oblast umění a architektury. Nabízí odborné články, e-knihy, umělecké reprodukce a videa.

JSTOR 

Rozsáhlá databáze poskytující přístup k plným textům článků, knih a primárních zdrojů z celého světa. Obsahuje také digitální reprodukce uměleckých děl, map, fotografií a dalších.

Audiovizuální zdroje

Audiovizuální zdroje

In Search of Shakespeare

Čtyřdílný dokumentární seriál o životě a díle významného spisovatele Williama Shakespeara, s nímž se každý studující estetiky během svého studia zajisté setká. Dokument přispívá k rozšíření znalostí kontextu Shakespearovy tvorby, který je dobré při čtení shakespearovských her a sonetů znát. 

CrashCourse: Philosophy

Zajímavý youtube kanál, na kterém najdete desítky epizod věnovaných filozofii včetně estetiky. Videa jsou vizuálně i informačně velmi kvalitně zpracovaná, mohou skvěle sloužit pro zpestření studia a přinést nevšední vědomosti. 

Carneades

Další užitečný youtube kanál obsahující krátká vzdělávací videa z oblasti politiky, náboženství a zejména filozofie a estetiky. Umožňuje rozšířit si snadnou formou obzory v rámci oboru estetiky, zopakovat si základní látku učiva a případně si procvičit cizí jazyk. 

Europeana

Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy. 

Bildindex

Německá databáze obrazů, ve které lze podle umělce nebo uměleckého díla vyhledat obrazy a informace o umění a architektuře z celosvětových uměleckých institucí, knihoven a muzeí. Celá služba je zdarma, na stránkách se lze také zaregistrovat a ukládat si umělecká díla a informace, ke kterým se lze s větší přehledností dlouhodobě vracet. 

Signatury malířů

Český internetový portál, který může být užitečný, pokud se zaměřujete na obrazy a malíře z českého výtvarného umění. Slouží jako obrazová databáze, v níž se dá vyhledávat podle uměleckého díla či autora. Po několika zobrazení obrazů na vyzkoušení je nutné zaplatit 100 korun za rok. 


Přehled vznikl ve spolupráci se Seminářem estetiky. Zpracovala jej Jiřina Nechvátalová v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info