Doporučené zdroje pro divadelní studia

Knihy

Knihy

Téměř všechny uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Cesty moderního dramatu

Zdeněk Hořínek

HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. 163 s. ISBN 80-900066-8-X.

Výběr črt teatrologa Zdeňka Hořínka, zabývajících se českým a světovým dramatem. Soubor třinácti teatrologických studií z let 1965–1994.

Zobrazit v katalogu

Divadelní slovník

Patrice Pavis

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 80-7008-157-0.

Slovník základních pojmů estetiky a sémiologie divadelního oboru. Obsahuje novodobé teoretické pojmy teatrologie.

Zobrazit v katalogu

Divadelní věda: úvod

Andreas Kotte

KOTTE, Andreas. Divadelní věda: úvod. 1. vyd. Praha: Kant, 2010. 216 s. ISBN 9788074370199.

Zkušenosti z divadelní praxe konfrontuje švýcarský teatrolog profesor Andreas Kotte s impulzy ze seminářů, které vede na bernské univerzitě. Jde o jeden z možných (jak sám autor zůdrazňuje) úvodů do problémů historie a teorie divadla.

Zobrazit v katalogu

Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie

Otakar Zich

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 stran. Výhledy: knihy zkušeností a úvah, sv. 11–12.

Základní myšlenkou knihy žáka Hostinského a učitele Mukařovského je ustavení dramatického umění jako samostatného a soběstačného umění s činohrou, zpěvohrou a příbuznými žánry jako speciálními druhy a formulace jeho obecných zákonů.

Zobrazit v katalogu

Estetika performativity

Erika Fischer-Lichte

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. Teorie. ISBN 978-80-904487-2-8.

Kniha nahlíží na problematiku performance, respektive představení z pohledu jeho specifické mediálnosti, materiálnosti, sémiotičnosti a estetičnosti, přičemž autorka vychází především z proměny paradigmatu 60. let.

Není v katalogu

Úvod do divadelnej vedy

Christopher B. Balme

BALME, Christopher B. Úvod do divadelnej vedy. 5. nanovo preprac. a rozšír. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. 350 s. Svetové divadlo. ISBN 978-80-8190-040-2.

Přehledný výklad, který umožňuje rychlou orientaci a poskytuje informace z oblasti divadelní vědy. Vysvětluje dějiny a teorii divadla díky analýze dramatu, inscenace až po jevištní realizaci a herecké umění.

Zobrazit v katalogu

Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly

Martin Bernátek, David Drozd a Šárka Havlíčková Kysová

BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 9788021067660.

Publikace přehledně pojednává některé otázky teorie divadla s ambicí uvést do problematiky zejména začínající badatele a zorientovat je v základní literatuře.

Časopisy

Časopisy

Divadelní revue  

Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla. Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy, dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.

Svět a divadlo  

Časopis je určen především odborné divadelní veřejnosti v Čechách a na Slovensku. Pravidelně a zasvěceně informuje v širších evropských i světových souvislostech.

Theatre Journal 

Časopis obsahuje vědecké články a recenze oboru divadelních studií. Čerpá příspěvky od významných odborníků a vědců a obsahuje sociální a historické studie, recenze produkce a teoretické dotazy, které analyzují dramatické texty a produkci. Theatre Journal je oficiální publikace Asociace pro divadlo ve vysokém školství (ATHE).

Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře  

Časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009. Věnuje se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky až k interdisciplinárním přesahům.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné zdroje

Databáze českého amatérského divadla  

Portál encyklopedického charakteru zpracovává historii a současnost českého amatérského divadla ve formě slovníkových hesel souborů, osobností a míst v nichž se hrálo divadlo.

Česká divadelní encyklopedie  

Projekt Kabinetu pro studium českého divadla (IDU). Encyklopedie obsahuje hesla převedená z tištěných lexikonů i nová hesla, která vznikají v jednotlivých tematicky a chronologicky vymezených výzkumných projektech.

Databáze Divadelního ústavu 

Obsahuje rozcestník 15 databází Institutu umění Divadelního ústavu. Obsahuje adresář divadel, audiotéku, články, akce a další informace pro zájemce divadelního oboru.

Informační portál českého divadla  

Informační portál obsahuje kompletní informace a českém a zahraničním divadelním světě. Jsou zde aktuality o inscenacích, festivalech, výstavách a divadelních publikacích. Portál provozuje Institut umění – Divadelní ústav.

PerformCzech  

Informační portál Institutu umění a divadla nabízející referáty a informace o současném českém divadle, tanci a cirkusu, profily významných divadelních osobností, adresář divadel, festivalů a divadelních institucí v České republice, katalog divadelních inscenací k dispozici pro mezinárodní turné a další užitečné informace o českém divadelním umění.

Teatrologická společnost 

Teatrologická společnost je otevřené občanské sdružení teatrologů, divadelníků a všech zájemců o divadlo a jeho výzkum. Byla založena 1. února 1997 v Praze. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat komunikaci mezi vědeckými pracovišti i jednotlivými odborníky, přispívat k informovanosti teatrologické veřejnosti, pořádat přednáškové cykly a konference, podílet se na řešení problémů spjatých s vědeckou a pedagogickou činností, s divadelně-historickými památkami, se současným divadelním životem.

Theatrecrafts.com   

Web, který je určen pro studenty, divadelní techniky, designéry a odborníky z praxe. Týká se divadelní techniky.


Přehled vznikl ve spolupráci s Katedrou divadleních studií. Zpracovala jej Miroslava Barotová v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info