Doporučené zdroje pro dějiny umění

Knihy

Knihy

Všechny uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

The architecture of art history: a historiography

Mark Crinson a Richard J. Williams

CRINSON, Mark a Richard J. WILLIAMS. The architecture of art history: a historiography. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019. ISBN 978-1-350-02091-7.

Publikace zkoumá vztah dějin umění a dějin architektury a vývoj tohoto vztahu v posledních 150 letech. Řeší uměleckohistorický přístup od formalismu, přes feminismus, až po sociální dějiny umění.

Zobrazit v katalogu

Po konci umění: současné umění a oblast mimo dějiny

Arthur C. Danto

DANTO, Arthur C. Po konci umění: současné umění a oblast mimo dějiny. Praha: Academia, 2021. Ars: philosophia, aesthetica, theōria. ISBN 978-80-200-3289-8.

Soubor přednášek amerického filozofa Artura C. Danto, ve kterých se zamýšlí nad podstatou umění v souvislosti s nástupem pop-artu. Hledá odpověď na otázku jak přemýšlet o umění.

Zobrazit v katalogu

Dějiny umění: Malířství, sochařství, architektura

Jacek Dębicki a Jiří Špaček

DEBICKI, Jacek a Jiří ŠPAČEK. Dějiny umění: Malířství, sochařství, architektura. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-076-0.

Monografie se věnuje evropskému umění od počátků do 80. let dvacátého století. Publikace je rozdělena do oddílů podle uměleckých období a v závěru oddílu vždy popisuje několik vybraných děl.

Zobrazit v katalogu

Dějiny českého výtvarného umění

6 dílů v 11 svazcích

Dějiny českého výtvarného umění. Praha: Academia, 1984-.

Rozsáhlá řada publikací, která vychází od osmdesátých let a zabývá se všemi obory výtvarného umění z pohledu předních historiků umění z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a dalších institucí.

Zobrazit v katalogu

Od dějin umění k uměleckému dílu: Cesty k porozumění vizuální kultuře

Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová a Tomáš Valeš

GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Tomáš VALEŠ, ed. Od dějin umění k uměleckému dílu: Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-7485-247-3, 978-80-210-9993-7

Obsažené odborné texty přibližují umělecká díla od středověku po 20. století. Sborník je rozdělen do tří tematických částí: umění raného novověku a středověku, umění a architektura moderní doby a teorie dějin umění.

Zobrazit v katalogu

Příběh umění

E. H. Gombrich

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0.

Kniha stručně, přehledně a srozumitelně představuje historický vývoj výtvarného umění. Přínosem publikace je souhrn užitečných informací o vývoji umění, společnosti, učí srovnávat a vnímat souvislosti. Podstatnou část knihy tvoří reprodukce uměleckých děl.

Zobrazit v katalogu

Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění

Albert Chatelet a Bernard Philippe Groslier

CHÂTELET, Albert a Bernard Philippe GROSLIER, ed. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 80-7181-936-0.

Publikace je určena všem zájemcům o dějiny umění a zabývá se výtvarným uměním, architekturou a užitým uměním od pravěku po 80. léta minulého století. Zabývá se nejen evropskou kulturou, ale i kulturami Oceánie, Jižní Ameriky, Japonska, Indie a dalšími.

Zobrazit v katalogu

Dějiny umění: nový pohled

Paul Johnson

JOHNSON, Paul. Dějiny umění: nový pohled. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1320-2.

Kniha se zabývá vývojem výtvarného umění od pravěkých jeskynních maleb až po současnost. Autor charakterizuje jednotlivá období a významné osobnosti s nimi spjaté.

Zobrazit v katalogu

Tvar času: poznámky k dějinám věcí

George Kubler

KUBLER, George. Tvar času: poznámky k dějinám věcí. Praha: PositiF, 2018. ISBN 978-80-87407-25-7.

Eseje věnované poválečné Americe ve vztahu k dějinám umění, které poprvé vyšly před více než 50 lety a stále jsou v odborných kruzích oceňovány pro uměleckohistorické uchopení postkoloniálního světa. Význam studie vysvětluje předmluva české historičky prof. Mileny Bartlové.

Zobrazit v katalogu

Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění

František Mikš

MIKŠ, František. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění. 4. rozšířené vydání. Brno: Books & Pipes, 2021. ISBN 978-80-7485-231-2.

Autor se v knize zabývá otázkami souvisejícími s interpretací uměleckých děl v závislosti na hlavních myšlenkách E. H. Gombricha, významného historika umění 20. století, mladšího žáka vídeňské školy dějin umění, a jeho současníků. Kniha se pohybuje na hranici několika oblastí umění, estetiky, filozofie a psychologie.

Zobrazit v katalogu

Umělecké památky Čech

Emanuel Poche

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1977-1982.

Čtyři svazky publikace jsou rozděleny podle počátečních písmen (svazek 1. A–J, svazek 2. K–O, svazek 3. P–Š, svazek 4. T–Ž) a podávají popis uměleckého bohatství v ČR.

Zobrazit v katalogu

Umělecké památky Moravy a Slezska

Bohumil Samek a Kateřina Dolejší

SAMEK, Bohumil, DOLEJŠÍ, Kateřina, ed. Umělecké památky Moravy a Slezska. Praha: Academia, 1994- . ISBN 80-200-0473-4.

Třídílný encyklopedický abecední soupis památek popisuje umělecké bohatství Moravy a Slezska. První svazek obsahuje obce a místa začínající na A–I, druhý svazek J–N a třetí svazek O–P.

Zobrazit v katalogu

Art history

Marilyn Stokstad a Michael Watt Cothren​

STOKSTAD, Marilyn a Michael Watt COTHREN. Art history. Rev. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2005. ISBN 0-13-145527-3.

Kniha v anglickém jazyce prezentuje široký pohled na umění v průběhu staletí a představuje díla umělců různých médií zajímavým způsobem. Součástí publikace jsou ilustrace a mapy.

Zobrazit v katalogu

Dějiny umění v českých zemích 800–2000

Taťána Petrasová a Rostislav Švácha

PETRASOVÁ, Taťána a Rostislav ŠVÁCHA. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. ISBN 978-80-88283-02-7.

Kniha zachycuje vývoj umělecké tvorby od středověku až po současnost. Je rozdělena na tři části – středověk, raný novověk a umění 19. a 20. století. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem a dalšími druhy umělecké tvorby.

Zobrazit v katalogu

Umělecké památky Prahy

Pavel Vlček a Dalibor Prix

Soupis uměleckých památek Prahy, každá památka obsahuje základní přehled, stavební historii a popis. Jednotlivé díly jsou zaměřeny na vybrané pražské historické části – Staré Město a Josefov, Nové Město a Vyšehrad, Vinohrady, Malá Strana, Pražský hrad a Hradčany atd.

Zobrazit v katalogu

Edice Oxford History of Art

30 svazků

Sérii publikací vydává od roku 1997 nakladatelství Oxford University Press a věnuje se dějinám umění, architektuře a designu. Dílo obsahuje 30 svazků, které představují kombinaci určitých období s tematickými svazky.

Zobrazit v katalogu

Edice Pelican History of Art

edice více než 45 titulů

Nekomerční počin vydavatelství Penguin Books obsahuje více než 45 titulů knih s tématem dějin umění. V roce 1992 sérii získalo vydavatelství Yale University Press, které do roku 2004 vydalo 21 svazků, většinou revizí stávajících vydání a od roku 2010 vydávají nové svazky a nová vydání starších. Edice je jedním z nejobsáhlejších přehledů světových dějin umění.

Povinná četba pro Bc. Povinná četba pro Mgr.

Časopisy

Časopisy

Ars  

Ars. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1967-. ISSN 0044-9008.

Uměleckohistorický recenzovaný časopis věnující se dějinám umění a architektury Střední Evropy, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied (SAV). Vychází dvakrát ročně ve slovenském, anglickém a německém jazyce. V archivu je dostupný seznam článků a jejich abstrakty, ve kterých lze na stránkách SAV vyhledávat.

Art & antiques

Art & antiques. Praha: Artmedia, 2002-. ISSN 1213-8398.

Český měsíčník se zaměřením na výtvarné umění, design a architekturu, který se věnuje problematice trhu s uměním, určený nejen pro odborníky z oboru, ale i zájemce o umění.

Art History

Art History: Journal of the Association for Art History. Oxford: Wiley, 1978-.

Mezinárodní umělecký časopis, který od roku 1978 až do současnosti publikuje eseje, kritické recenze a vědecký výzkum z oboru historie umění. Vychází pětkrát ročně v tištěné i online podobě, plné texty jsou dostupné v databázi Wiley.

Buletin Národní galerie Praha 

Buletin Národní galerie Praha. Praha: Národní galerie, 1991-. ISBN 80-7035-267-1. ISSN 0862-8912.

Muzejní periodikum v anglickém i v českém jazyce se zaměřuje na zveřejňování recenzí, výsledků výzkumu, závěrů restaurátorských prací, technologických analýz týkajících se nejen sbírek a archivu Národní galerie Praha, ale i tématu dějin umění a příbuzných oborů. Vychází jednou ročně od roku 1991 a je dostupný v online archivu na stránkách časopisu.

Opuscula Historiae Artium

Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 1997-. ISSN 1211-7390. 

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný Seminářem dějin umění MU obsahuje příspěvky z oboru tohoto studia a přidružených disciplín. Plné texty jsou dostupné v Digitální knihovně FF (se zpožděním 24 měsíců).

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1940-. ISSN 0075-4390.

Časopis sdružuje vědce z oboru kultury a specializuje se na dějiny umění. Publikuje vědecké články založené na nových výzkumech z primárních zdrojů.

Umění 

Umění. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-. ISSN 0049-5123.

Časopis se věnuje dějinám českého a evropského umění od středověku po 20. století a zabývá se vztahy mezi výtvarným uměním, literaturou a filozofií. Plné texty článků jsou dostupné v databázi EBSCO.

Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče: časopis státní památkové péče. Praha: Oswald, 1992-. ISSN 1210-5538.

Víceoborový recenzovaný odborný časopis vydávaný Národním památkovým ústavem se zaměřuje na odborné texty z oblasti památkové péče v ČR z teoretické i praktické stránky jejich ochrany a přináší aktuální zprávy a příspěvky o výzkumech památek.

Online zdroje

Online zdroje

Volně dostupné zdroje

abART  

Databáze českého a slovenského výtvarného umění. Systematicky zpracovává dokumenty uložené v Archivu výtvarného umění a hledá mezi nimi propojení.

Artalk

Český online magazín, který může pomoci udržet si přehled o současném českém a zahraničním umění. Lze zde nalézt informace o aktuálně probíhajících výstavách, recenze, fotoreporty a rozhovory spojené s dnešním uměleckým životem. Vydává také podcasty.

Artcyclopedia

Přehledná internetová encyklopedie umění, která se může hodit, pokud potřebujete vyhledat informace o jednotlivých umělcích, uměleckých dílech, muzeích a sbírkách. Umožňuje vyhledávat díla a umělce také podle lokace, a uspořádanou formou pomocí mapy odkazuje na muzea umění po celém světě. Nabízí informace a články o uměleckých směrech a umožňuje tvořit digitální kolekce.

Bibliografie dějin Českých zemí  

Databáze zaměřená na odbornou literaturu z oboru historie a příbuzných oborů dostupnou od roku 1990 (výběrově i od roku 1945)

Europeana

Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy.

Přehled publikací SDU   

Přehled publikací vydaných Seminářem dějin umění FF MU obsahuje odkazy na odborné knihy, články, kapitoly v knihách, sborníky a sborníkové příspěvky, jejichž autory jsou odborní pracovníci fakulty. Přehled publikací je řazen chronologicky od roku 1995 po současnost.

Artlib

Společný katalog jedenácti knihoven z oborů umění a architektury, včetně částečně volně přístupné digitální knihovny.


 

Licencované online databáze

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Zdroje označené ikonkou ​ jsou prohledávány také společným vyhledávačem Discovery.

Art Index Retrospective 1929–1984  

Bibliografické záznamy z řady prestižních uměleckých časopisů zaznamenávající více než půl století umělecké literatury. Zahrnuje publikace, recenze knih, rozhovory, antologie a další.


Ve většině bibliografických databází přístupných na MU můžete využít službu Full Text Finder, která se po kliknutí na ikonku pokusí dohledat plný text v jiném dostupném zdroji.


Art and Humanities Full Text

Plné texty článků z uměleckých časopisů a knih. Pokrývá oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zahrnuté plné texty doplňují bibliografické databáze, které lze pro přesnější výsledky prohledávat také samostatně:

  • Art Bibliographies Modern
  • Avery Index to Architectural Periodicals
  • Design and Applied Arts Index
  • International Bibliography of Art
Art Source

Plnotextová databáze pro oblast umění a architektury. Nabízí odborné články, e-knihy, umělecké reprodukce a videa.

JSTOR 

Rozsáhlá databáze poskytující přístup k plným textům článků, knih a primárních zdrojů z celého světa. Obsahuje také digitální reprodukce uměleckých děl, map, fotografií a dalších.


Přehled vznikl ve spolupráci se Seminářem dějin umění. Zpracovala jej Petra Lucassenová v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info