Doporučené zdroje pro baltistiku

Knihy

Knihy

Veškeré uvedené publikace jsou dostupné v knihovnách MU, kliknutí na obálku vás přesměruje do katalogu.

Zobrazit v katalogu

Dějiny pobaltských zemí

Luboš Švec, Vladimír Macura a Pavel Štoll

ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOLL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. Dějiny států. ISBN 80-7106-154-9.

Kniha podrobně popisuje dějiny Litvy, Lotyšska a Estonska od prehistorického období až po získání samostatnosti po rozpadu Sovětského svazu.

Zobrazit v katalogu

Svět tajemných Baltů

Udo Arnold, Libor Jan, Petr Kostrhun a Zdeňka Nerudová

ARNOLD, Udo, Libor JAN, Petr KOSTRHUN a Zdeňka NERUDOVÁ, ed. Svět tajemných Baltů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-414-8.

Popisuje historii pobaltského regionu od 5. do 16. století. Zabývá se mytologií, kulturou i životem od dob před přijetím křesťanství, přes christianizaci až po společné dějiny středoevropských zemí a pobaltského regionu ve středověku.

Zobrazit v katalogu

Výpravy opačným směrem: Pobaltí

David Šťáhlavský

ŠŤÁHLAVSKÝ, David. Výpravy opačným směrem: (Pobaltí). V Praze: Radioservis, 2002. ISBN 80-86212-26-2.

Kniha netradičním způsobem popisuje země pobaltského regionu. Zabývá se jejich politikou, každodenním životem i historií z pohledu rozhlasového zahraničního zpravodaje.

Zobrazit v katalogu

Foreword to the past: a cultural history of the Baltic people

Endre Bojtár

BOJTÁR, Endre. Foreword to the past: a cultural history of the Baltic people. New York: Central European University Press, 1999. ISBN 963-9116-42-4.

Kniha je prvním moderním úvodem do záhady baltského původu a sebeidentifikace baltského národa. Je rozdělena do tří částí, první část popisuje dějiny baltských národů, druhá část se zabývá popisem baltských jazyků a třetí část přináší pohled na mytologii baltských národů.

Zobrazit v katalogu

Slovník pobaltských spisovatelů: estonská, litevská a lotyšská literatura

Naděžda Slabihoudová, Alena Vlčková a Pavel Štoll

SLABIHOUDOVÁ, Naděžda, VLČKOVÁ, Alena a Pavel ŠTOLL, ed. Slovník pobaltských spisovatelů: estonská, litevská a lotyšská literatura. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-374-9.

Základní přehledová příručka o pobaltské literatuře.

Zobrazit v katalogu

Zlatý fond baltických literatur

Radegast Parolek

PAROLEK, Radegast. Zlatý fond baltických literatur. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-7308-153-9.

Soubor textů literárního vědce a významného představitele české baltistiky. Texty jsou věnovány širokému spektru otázek i osobností lotyšské, litevské a estonské literatury a kultury.

Litva

Zobrazit v katalogu

Litva

Halina Beresnevičiūtė-Nosálová​

BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. Praha: Libri, 2006. Stručná historie států. ISBN 80-7277-300-3.

Kniha popisuje dějiny Litvy od pohanského dávnověku přes vrcholný středověk, až po revoluci v roce 1989, nelehký postsovětský vývoj a vstup do EU.

Zobrazit v katalogu

Roční doby

Kristijonas Donelaitis

DONELAITIS, Kristijonas. Roční doby [báseň]. Překlad Hana VOISINE-JECHOVÁ. 1. vyd. Praha: Svět sovětů, 1960. 119, [5] s.

Výpravná báseň, klasika litevské literatury 18. století, čerpá z období německé kolonizace a oslavuje přírodu a chudé rolníky, utěšující se vírou.

Lotyšsko a Estonsko

Zobrazit v katalogu

Lotyšsko

Jindřich Dejmek

DEJMEK, Jindřich. Lotyšsko. Praha: Libri, 2010. Stručná historie států. ISBN 978-80-7277-481-4.

Kniha popisuje dějiny Lotyšska od prehistorického období až po přípravy na vstup do NATO a EU.

Zobrazit v katalogu

Estonsko

Petra Hebedová a Lucie Hofírková

HEBEDOVÁ, Petra a Lucie HOFÍRKOVÁ. Estonsko. Praha: Libri, 2012. Stručná historie států. ISBN 978-80-7277-468-5.

Kniha popisuje dějiny Estonska od prehistorického období až po přípravy na vstup do NATO a EU.

Zobrazit v katalogu

Kapitoly z lotyšskej a estónskej literatúry a kultúry

Jana Tesařová

TESAŘOVÁ, Jana. Kapitoly z lotyšskej a estónskej literatúry a kultúry. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. ISBN 80-224-0678-3.

Kniha se zabývá významnými díly lotyšské a estonské literatury.

Zobrazit v katalogu

Les duší: antologie lotyšské poezie 19. a 20. století

Radegast Parolek

JESTŘÁB, Vojtěch, Vladimír SMETÁČEK, Anděla JANOUŠKOVÁ a Pavel ŠTOLL, PAROLEK, Radegast, ed. Les duší: antologie lotyšské poezie 19. a 20. století. Praha: Bohemika, 2001. ISBN 80-901739-9-3.

Antologie lotyšské poezie 19. a 20. století. Uspořádal a přeložil Radegast Parolek. ​

Zobrazit v katalogu

Lotyšská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti

Radegast Parolek

PAROLEK, Radegast. Lotyšská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha: Bohemika, 2000. ISBN 80-901739-7-7.

Kniha je prvním pokusem českého baltisty o nástin lotyšské literatury od prvopočátků do tzv. zpívající revoluce, včetně reálií, folkloru a exilové tvorby.

Zobrazit v katalogu

Staré hodiny: antológia lotyšskej klasiky

Jana Tesařová

TESAŘOVÁ, Jana, ed. Staré hodiny: antológia lotyšskej klasiky. Bratislava: Tatran, 1989. ISBN 80-222-0085-9.

Antologie lotyšské klasiky. Do knihy jsou zařazena díla čtyř klasiků lotyšské literatury: Rūdolfs Blaumanis, Jānis Poruks, Jānis Jaun-Sudrabiňš a Jānis Ezeriňš.

Zobrazit v katalogu

Souboj nad propastí, aneb, Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě

Radegast Parolek

PAROLEK, Radegast. Souboj nad propastí, aneb, Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě. Praha: Albatros, 1987.

Hrdinský epos, který vychází z lotyšského folkloru.

Finsko a Skandinávie

Zobrazit v katalogu

Dějiny Finska

Eino Jutikkala a Kauko Pirinen

JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Praha: Lidové noviny, 2001. Dějiny států. ISBN 80-7106-406-8.

Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodních souvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy povětšinu času své existence, ale též je důležitá souvislost finských dějin s historií Ruska a pobaltských zemí.

Zobrazit v katalogu

Moderní skandinávské literatury 1870–2000

Martin Humpál, Helena Kadečková a Viola Parente-Čapková

HUMPÁL, Martin, Helena KADEČKOVÁ a Viola PARENTE-ČAPKOVÁ. Moderní skandinávské literatury 1870–2000. Vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Karolinum, 2013, 472 s.

Kniha zpracovává dějiny všech hlavních moderních skandinávských literatur. Autoři publikace zasazují severskou tvorbu do širších společenských a literárněhistorických souvislostí a zároveň charakterizují stěžejní díla všech významných spisovatelů moderní skandinávské literatury.

Zobrazit v katalogu

Slovník severských spisovatelů: dánská literatura, faerská literatura, finská literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská literatura, norská literatura, švédská literatura

Dagmar Hartlová a Zbyněk Černík

HARTLOVÁ, Dagmar a Zbyněk ČERNÍK. Slovník severských spisovatelů: dánská literatura, faerská literatura, finská literatura, finskošvédská literatura, fríská literatura, islandská literatura, nizozemská literatura, norská literatura, švédská literatura. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-260-0.

Základní přehledová příručka o severské literatuře.

Zobrazit v katalogu

Bílé přeludy na vlnách: antologie finské lyriky

Bílé přeludy na vlnách: antologie finské lyriky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. ISBN 978-80-7465-467-1.

Vybraná díla finské lyriky, včetně úvodní eseje a přehledu českých překladů do roku 2020.

Zobrazit v katalogu

Kalevala: karelofinský epos

Kalevala: [karelofinský epos]. Ilustrace Václav FIALA, překlad Josef HOLEČEK. 3. vyd., v Odeonu 2. vyd. Praha: Odeon, 1980. 837 s.

Karelo-finský epos sestavený z ústní lidové slovesnosti Finů a Karelů popisuje finskou mytologii od stvoření světa.

Časopisy

Časopisy

Baltistica: Baltų kalbotyros žurnalas 

Mezinárodní časopis baltské lingvistiky vydávaný Ústavem baltistiky Vilniuské univerzity.

Literatūra 

Mezinárodní časopis vydávaný Vilniuskou univerzitou, který se věnuje litevské i světové literatuře. Každoročně vycházejí čtyři čísla, která jsou věnována studiu dědictví litevské, antické, ruské a slovanské a západní literatury.

Acta Baltico-Slavica

Interdisciplinární časopis vydávaný Ústavem Slavistiky Polské akademie věd ve Varšavě. Časopis publikuje příspěvky v oboru lingvistiky, antropologie, historie a kulturologie zaměřené na studium kulturních, jazykových a společenských jevů v baltoslovanském pohraničí.

Baltu filoloģija 

Recenzovaný odborný časopis vydávaný Lotyšskou Univerzitou.

Lituanistica 

Odborný časopis vydávaný Litevskou akademií věd.

Colloquia 

Recenzovaný odborný časopis, který vydává Ústav litevské literatury a folkloru. Časopis publikuje výzkumy, které se zabývají litevskou, středoevropskou a východoevropskou literaturou.

Journal of the Institute of Latvian History

Časopis vydávaný Institutem Lotyšské historie, publikuje odborné články z historie Lotyšska a ostatních pobaltských zemí.

Virittäjä

Lingvistický časopis věnovaný studiu finštiny a příbuzných jazyků a jejich výuce. Vydává jej Helsinská univerzita (Helsingin yliopisto).

Kielikello

Volně dostupný časopis vydávaný Finským jazykovým centrem poskytuje obecné informace o jazyce a jeho používání.

Keel ja Kirjandus

Časopis Estonské akademie věd a Svazu estonských spisovatelů zaměřený na estonskou filologii, vychází jednou ročně.

Online zdroje

Online zdroje

Indo-European Etymological Dictionaries Online

Soubor etymologických slovníků indoevropských jazyků a jazykových větví. Umožňuje samostatné vyhledávání v jednotlivých slovnících. Součástí je například Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon nebo Lithuanian Etymological Dictionary.

Digitální knihovny

ePaveldas

Portál, jehož prostřednictví poskytují paměťové instituce Litvy přístup k digitalizovanému kulturnímu dědictví. Na portálu můžete najít knihy, muzejní exponáty, hudební nahrávky a mnoho dalšího.

LNB Digitālo bibliotēka  

Lotyšská národní digitální knihovna se zaměřuje na zpřístupnění digitalizovaných děl lotyšského národního dědictví. Nabízí víc než 6000 digitalizovaných děl.

DIGAR – Digitaalarhiiv

Digitalizovaný archiv Estonské národní knihovny zpřístupňuje digitalizovaná díla estonského národního dědictví.

National Library of Finland  

Digitální archiv Finské národní knihovny obsahuje více než 26 milionů stran digitalizovaných materiálů včetně knih, novin a časopisů.

Výuka jazyků

Slovníky Lingea  

Online slovník pro 35 jazyků včetně litevštiny, lotyština, estonštiny a finštiny.

Loecsen

Aplikace pro výuku jazyků vhodná převážně pro úplné začátečníky. Poskytuje kurzy pro více než 50 jazyků včetně litevštiny, lotyštiny, estonštiny a finštiny.

Litevština
Kalbu

Portál, který poskytuje podklady pro studium litevštiny pro různé úrovně jazykových kompetencí.

Institute of the Lithuanian Language

Národní institut pro výzkum litevského jazyka a podporu litevských studií po celém světě.

Lotyština
Tēzaurs.lv 

Výkladový slovník a slovník synonym pro lotyštinu. 

Latvian Language Agency

Státní agentura pro podporu rozvoje a výuky lotyšského jazyka.

Estonština
Learn Estonian!

Portál, který funguje jako rozcestník pro studenty estonštiny. Poskytuje odkazy na mnoho kurzů a slovníků.

Institute of the Estonian Language

Státní instituce, která se zabývá výzkumem a vývojem estonského jazyka.

Keeleklikk

Volně dostupný online kurz pro výuku estonštiny.

Finština
Finnish online

Část webu InfoFinland, které se zaměřuje na výuku finštiny a slouží jako rozcestník s odkazy na online kurzy finštiny v různých jazykových úrovních.

Institute for the Languages of Finland

Institut, který se zabývá finštinou a švédštinou poskytuje na svém webu mnoho informací o finštině včetně slovníků a jazykových příruček.

 


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem baltistiky. Zpracoval jej Tomáš Rudolf v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej  Mgr. Pavla Martinková.

Mgr. Pavla Martinková

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4399
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • správa webových stránek ÚK
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info