Doporučené zdroje pro archeologii

Časopisy

Časopisy z oboru archeologie

Archeologické listy 

Digitalizovaný první český archeologický časopis Archeologické listy v češtině. Dostupná je také verze v němčině.

Archeologické rozhledy 

Archeologické rozhledy je recenzovaný časopis vycházející od roku 1949.

Archeology 

Archeology je americkým čtvrtletníkem pro širokou veřejnost, který je již publikován více jak 70 let. Spravuje ho Archeological Insitute of America.

EXARC Journal

EXARC Journal je čtvrtletníkem zaměřeným na experimentální archeologii a vychází od roku 2004.

Památky archeologické 

Časopis Památky archeologické byl založen již v roce 1854.

Rosetta Journal 

Rosetta Journal je časopis spravovaný University of Birmingham, vychází od roku 2006.

Slovenská archeológia 

Slovenská archeológia je časopis vycházející pod záštitou Archeologického ústavu SAV dvakrát ročně. Zveřejňuje vědecké práce zabývající se tématy od pravěku až do novověku na Slovensku a ve střední Evropě.

Online zdroje

Databáze, sbírky a archivy

Digitální archiv Archeologické mapy České republiky 

Digitální archiv Archeologické mapy České republiky umožňuje prohlížet informace o výzkumech, lokalitách a nálezech na území ČR od roku 1919 do současnosti. Obsahuje texty, terénní fotografie, letecké snímky, mapy, plány, digitální data, terénní akce a 3D modely.

Monasterium.net 

Digitální archiv historických dokumentů obsahující přes 500 000 dokumentů z více jak 60 institucí z 10 evropských zemí. Mapuje politický, ekonomický a kulturní vývoj Evropy od středověku.

MENAdoc 

MENAdoc je digitální sbírkou specializující se na Blízký východ, severní Afriku a islamistiku. Je provozována Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Perseus Digital Library 

Perseus Digital Library slouží jako vyhledávač artefaktů a je provozován Tufts university.

Projectiles 

Databáze představující projektily z pozdního eneolitu a starší doby bronzové z vybraných českých a slovenských lokalit.

Zaniklé obce 

Databáze Zaniklé obce zveřejňuje středověké až novověké obce, obsahuje místa, články, dobové obrázky a pohlednice, novodobé obrázky a další obrázky. 

Zničené kostely 

Stránky Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice slouží jako databáze informací o sakrálních stavbách ve špatném technickém stavu nebo o stavbách tohoto druhy, které byly v období po roce 1945 zničeny, aniž by byly obnoveny.

Slovníky

Art & Architecture Thesaurus 

Art & Architecture Thesaurus je řízený slovník pokrývající obory jako architektura, umění a kulturní dědictví, včetně příbuzných oborů jako je archeologie.

TEATER 

Tezaurus archeologické terminologie (TEATER) je slovníkem archeologické oborové terminologie. Lze v něm vyhledávat full-textově či hierarchicky v 11 základních kategoriích. Hesla jsou doplněna o referenční informace z příruček a encyklopedií a jsou doprovázena anglickými a českými ekvivalenty. 

Informační portály

Archeologie online 

Archeologie online je portálem, jehož hlavní úlohou je prezentace a zpřístupnění informačních zdrojů z jednoho místa. Vznikl v rámci programu Akademie věd ČR Strategie AV21 – Paměť v digitálním věku. Obsahuje tři základní sekce: mapa, zdroje, praxe.

Praha archeologická 

Portál Praha archeologická slouží odborníkům i široké veřejnosti, zpřístupňuje archeologické prameny i pro památkáře či podnikatele.

Obrazové a interakční materiály

Zdroje s obrazovými a interakčními materiály

Arachne 

Arachne je obrazová databáze spravována dvěma institucemi: German Archeological Institute a Archaeological Institute of the University of Cologne. Obsahuje několik stovek tisíc obrazových dokumentů včetně jejich atributů. 

Archeologický atlas 

Archeologický atlas ČR zobrazuje vybrané nemovité archeologické památky v krajině, od pravěku po 20. století a aktuálně je na webových stránkách zpracováno přes 200 takových památek. Je zde popis lokalit, jejich geografické souřadnice, fotografie, mapy, plány, články. 

Beazley Archive Pottery Database 

Beazley Archive Pottery Database obsahuje největší sbírku fotografií souvisejících se starořeckou keramikou zdobenou lidskými figurami. Je provozován University of Oxford.

CrossMORAVIA 

CrossMORAVIA je webová mapová aplikace ukazující pravěká centra nejen na křižovatkách na Moravě a ve střední Evropě. Celkem je zde k nalezení 45 mapových vrstev obsahujících 4528 objektů, od neolitu po dobu římskou.

Digital Atlas of the Roman Empire 

Digitální atlas Římské říše obsahuje lokace a stavby (amfiteátry, chrámy…), ty ale na základní mapě nejsou vykresleny, jsou však k dispozici formou tematických překryvů. Obsahuje 9111 takových míst a staveb.

Museums and Sites of Roman artifact 

Interaktivní mapa zobrazující evropská archeologická muzea mající veřejně dostupné exponáty. Zaměřena je především na na římskou armádu.

Středověk.com 

Středověk.com obsahuje více jak 28 000 fotografií a 1300 objektů – hradiště, hrady a tvrze, městská opevnění, obléhací opevnění, rozhledny a další. 

Specializované instituce

Archeologické instituce

Archeologický ústav AV ČR, Praha 

Archeologický ústav AV ČR, Praha spravuje největší oborovou knihovnu v České republice. Spravuje archivy, fotografie, mapy a pořádá různé akce pro širokou veřejnost. V záložce „Publikace“ je možné najít odborné články zdarma ke stažení. Na webu jsou zveřejňovány aktuality z oboru.

Archeologický ústav AV ČR, Brno 

Archeologický ústav AV ČR, Brno spravuje informace k terénním výzkumům orientovaným především na výzkum paleolitu a paleontologie, výzkum doby římské, stěhování národů a na slovanskou a středověkou archeologii. Na webu je dále k nalezení odkaz na katalog knihovny, která shromažďuje 50 000 svazků.

Národní památkový ústav 

Národní památkový ústav se zaobírá státní památkovou péčí na základě památkového zákona a spadá pod Ministerstvo kultury ČR. Podílí se na vědě a výzkumu, popularizuje obor archeologie a pořádá akce pro širokou veřejnost.


Přehled vznikl ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie. Zpracovala jej Zuzana Pospíchalová v rámci odborné praxe; aktualizuje a spravuje jej Mgr. Eva Jandová.

Mgr. Eva Jandová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 5289
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • koordinace a realizace lekcí a workshopů
  • správa sociálních sítí Facebook a Instagram
  • tvorba rešerší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info