Doporučené zdroje pro anglický jazyk a literaturu

Licencované zdroje

Licencované zdroje pro MU

Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem.

Slovníky a encyklopedie

Oxford English Dictionary

Online verze výkladového slovníku, mapujícího vývoj anglického jazyka.

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Recenzovaná a pravidelně aktualizovaná online encyklopedie.

Databáze plných textů

ProQuest Language & Literature

Obsáhlý zdroj článků z akademických časopisů, které pokrývají témata anglického jazyka, americké i světové literatury a jazykovědy.

Sage Journals

Články z akademických časopisů na témata z oblasti lingvistiky, knižní recenze a eseje.

Literature Online (LION)

Plné texty anglické a americké literatury, encyklopedické informace o autorech a literárních hnutích, referenční příručky a kritiky.

De Gruyter

Nabízí volný přístup k velkému množství časopisů a kapitol zabývajících se tématy lingvistiky a sémiotiky, literárních studií, historiekultury. Část obsahu je volně dostupná, MU má předplacenou kolekci e-knih.

JSTOR

Akademické časopisy (přes 2 000 titulů), knihy a další primární zdroje.


Využijte také společný vyhledávač Discovery, který prohledává velkou část univerzitou zakoupených zdrojů.


Noviny a časopisy

PressReader

Aktuální čísla časopisů a novin (archiv 3 měsíce) z celého světa, např. The Guardian nebo The Washington Post. K dispozici také jako mobilní aplikace.

The Times Digital Archive 1785–2014

Online archiv londýnských The Times, zachycuje také grafickou podobu novin a umožňuje vyhledávání v plných textech.

The Times Literary Supplement Historical Archive 1902–2014

Archiv digitálních verzí literární přílohy londýnských The Times.

Volně dostupné zdroje

Volně dostupné zdroje

Oxford Text Archive

Archiv plnotextových zdrojů z oblasti jazyka a jazykovědy s dělením podle zaměření, období nebo sbírky; částečně volně dostupné, je možné přihlásit se pomocí účtu Masarykovy univerzity.

Virgo

Katalog University of Virginia Library, obsahující plné texty anglické literatury s možností vyhledávání podle autora nebo názvu.

University of Oxford’s Podcasts

Podcastové série z University of Oxford na témata od jazyka a lingvistiky, po konkrétní literární díla světoznámých autorů.

Literary History

Biografie a literární kritiky k autorům 19. a 20. století a jejich tvorbě.

Early Modern Literary Studies

Volně dostupný akademický zdroj nabízí články zabývající se výzkumem anglické literatury, literární kultury a jazyka 16. a 17. století.

Internet Archive

Digitální knihovna nabízí volný přístup k řadě textových a audiovizuálních materiálů, včetně cca 28 milionů knih a textů.

Britská studia

Britská studia

British Council Literature

Profily britských a nejdůležitějších žijících autorů Commonwealthu, které jsou složené z biografií, bibliografií, kritických recenzí a informací o získaných oceněních.

Discovering Literature

Dřehled informací o uměleckých směrech na stránkách British Library; najdete zde obrázky ve vysoké kvalitě, texty odborníků, umělců nebo novinářů a také krátké dokumentární filmy nebo zdroje pro výuku.

Great Writers Inspire

University of Oxford nabízí sbírku video, audio a textových zdrojů k vybraným autorům a historickým obdobím; společně je lze prohledávat v záložce Library.

The Bodleian First Folio

Digitální podoba Shakespearova Prvního folia; je k dispozici v původní podobě ve formě naskenovaných obrázků nebo jako textový přepis v PDF s možností stažení.

The Shelley-Godwin Archive

Archiv ručně psaných původních textů a jejich digitálního přepisu, zahrnuti jsou tři autoři: Percy Bysshe Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley a William Godwin.

The Victorian Web

Rozcestník odkazů pro přístup k e-knihám, textům, článkům, informacím o autorech, sociální a politické historii a dalším tématům vztaženým k viktoriánské éře.

Beckett Digital Manuscript Project

Archiv rukopisů Samuela Becketta obsahuje naskenované rukopisy i jejich textový přepis, který umožňuje plnotextové prohledávání. Licencovaný zdroj, mimo univerzitu využijte možnosti vzdáleného přístupu.

Rozcestníky

Oxford LibGuides

Rozcestník volně dostupných zdrojů o britské literatuře.

Americká studia

Americká studia

Common Place

Časopis obsahující články o raném americkém životě, americké kultuře a historii.

Making of America

Nabídka amerických historických časopisů, monografií a válečných dokumentů.

Library of America

Nezisková organizace poskytující bezplatný přístup k informačně přínosným rozhovorům a informacím o autorech.

Hypertexts

Volně dostupná díla v digitální podobě od známých i méně známých amerických autorů.

Documenting the American South

Iniciativa nabízí přístup k textovým, obrazovým a audio souborům souvisejícím s jihoamerickou kulturou, historií a literaturou. DocSouth momentálně zahrnuje 16 tematických sbírek knih, deníků, plakátů, artefaktů, dopisů a písní.

Electronic Texts in American Studies Libraries at University of Nebraska – Lincoln

Digitální knihovna dokumentů, primárních textů a literatury spojených s dějinami a kulturou USA.

Rozcestníky

American Literature Sites

Rozcestník volně dostupných i licencovaných zdrojů o americké literatuře.

American Studies

Elektronické texty zabývající se americkými studii; stránka obsahuje odkazy na všeobecné i tematické stránky, populární a odborné časopisy nebo seriály.

Black Past

Rozcestník zdrojů o afroamerické kultuře a historii, od neziskové organizace BlackPast.org.

Columbia University Libraries

Rozcestník zdrojů o afroamerické kultuře a historii, od Columbia University.


Přehled vznikl ve spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky.
Podklady zpracovala Júlia Činčuráková v rámci odborné praxe; přehled aktualizuje a spravuje Mgr. et Mgr. Lucie Tomaňová.

Mgr. et Mgr. Lucie Tomaňová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 8519
e‑mail:
Agenda a portfolio
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • správa webových stránek ÚK
  • realizace lekcí a workshopů
  • podpora v oblasti bibliometrie a RIV
  • Open Science metodička

Zobrazit portfolio

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info