Při vstupu do knihovny je nutné mít platné O-N-T – více informací.

Rešeršní strategie | Ph.D.

Online workshop proběhne metodou převrácené třídy. Účastnice a účastníci se předem seznámí se studijními materiály. Na workshopu bude lektorka na modelovém příkladu procházet jednotlivé kroky od definování tématu a volby vhodného informačního zdroje přes práci v konkrétní databázi, rozšíření nebo zúžení dotazu až po dohledávání plných textů dokumentů. Účastnice a účastníci workshopu ji budou individuálně následovat s vlastními tématy. Účast na workshopu předpokládá aktivní zapojení při studiu materiálů a v průběhu samotného workshopu.

Workshop je primárně určen doktorským studentům Filozofické fakulty MU.
Proběhne online v prostředí MS Teams (není nutná instalace).
Odkaz pro připojení zašleme e-mailem všem přihlášeným.

Lektorka

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Informační podpora studia a vědy

telefon: 549 49 4674
e‑mail:
Agenda
  • poskytování referenčních a konzultačních služeb
  • realizace lekcí a workshopů
  • supervize a koordinace vzdělávání studentů knihovnictví
  • tvorba rešerší

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info