Autorské čtení Ester Pučálková: Dědictví otců

  • 17. května 2023
    17:00 – 19:00
  • Čítárna FF MU
Bez popisku

Zveme vás na autorské čtení Ester Pučálkové z publikace Dědictví otců: Obraz české reformace v letech 1918–⁠1928.

Autorka se ve své knize zaměřuje na výzkum postojů k reformační minulosti v prostředí tří vybraných církví na základě studia jejich periodik. Díky srovnání Církve československé, Českobratrské církve evangelické a Jednoty českobratrské (dnes Církve bratrské) nabízí trojrozměrný pohled na dané téma, které rozděluje do tří hlavních sekcí, mapujících postoje církví k minulosti (zejména k období české reformace) a následně k jejich současnosti. Poslední část je věnována zhodnocení změn v postojích jednotlivých církví, k nimž došlo v letech 1918–1928. Svou knihou tak autorka přispívá k pochopení toho, jak lidé jako jednotlivci či členové konkrétních komunit nakládají se svou minulostí a nakolik jim pomáhá porozumět jejich vlastní současnosti a spoluutvářet ji.

O autorce
Ester Pučálková vystudovala historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí v Ústřední knihovně FF MU a na Evangelikálním teologickém semináři, kde vyučuje církevní dějiny.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info