Knihovnice vzpomínají: 20 let budovy Ústřední knihovny

Hlavní budova knihovny oslavila 20 let od svého otevření. Při této příležitosti jsme se zeptali zaměstnankyň, co se za ta léta v knihovně změnilo, na co rády vzpomínají a co knihovně přejí do budoucna.

1. 6. 2022

Odpovídaly Eliška Mrázková (EM), která pro vás zajišťuje meziknihovní výpůjčky, Renata Adamovská (RA), která má na starost nákup tištěných i elektronických knih a Lucie Janoušková (LJ), vedoucí akvizičního oddělení.

Oslavili jsme 20 let s 20 výzvami

Nová budova knihovny stojí už 20 let. Na co z uplynulých let nejraději vzpomínáte?

EM: Asi na to, jak jsme to všechno ještě ve staré knihovně vymýšleli, jak jsme se jezdili do tuzemských i zahraničních knihoven dívat, jak se to kde dělá, sbírali jsme rady a zkušenosti. Pak na obrovské úsilí kolem příprav volného výběru. A jak jsme se všichni na novou knihovnu těšili.

RA: Ráda vzpomínám na nadšení z nových technologií: zabezpečení – brány, selfcheck, čárové kódy, nové kopírky, čtečky čárových kódů, scannery, ... vše se zdálo být až neskutečné. Dále radost z nové budovy i pozitivní ohlasy z řad studentů a vyučujících.

LJ: Na samotné přípravy a realizaci konceptu nové moderní Ústřední knihovny FF. A to nejen ve smyslu nových prostor, ale také především na oblasti zavádění nových služeb a moderních technologií, které byly v mnoha ohledech zcela inovativní a bez pochyby znamenaly přínos pro celou akademickou obec. Bylo to období náročné, ale zároveň velice motivující. S kolegy jsme měli možnost navštívit moderní akademické knihovny v Evropě, které pro nás byly velice inspirativní.

Co vás za dobu práce v knihovně nejvíc překvapilo?

EM: Jak se knihovna a lidé v ní za těch 20 let změnili, zaměstnanci i uživatelé.

RA: Překvapilo mě, že se vůbec může stát, že knihovna zůstane pro čtenáře a uživatele uzavřena, kvůli pandemii.

LJ: Vlastně nic. Náš obor je velice dynamický a troufnu si říct, že i progresivní. Knihovníci dokáží velice rychle reagovat na změny a nové požadavky uživatelů a doby. Myslím, že koncept LLL (LifeLong Learning) zcela vystihuje nadšení a povahu naší práce.

Co se podle vás v knihovně nejvíc změnilo, samozřejmě krom budovy?

EM: Podmínky pro uživatele.

RA: Opět přístup k novým technologiím. Knihovna jde zkrátka s dobou a pořizování a možnost práce s 3D tiskárnou, plotrem nebo virtuální realitou je obrovským benefitem.

LJ: Změnilo se toho hodně v mnoha ohledech – uživatelům je nabízena mimo oblast „klasických služeb“ řada služeb nových, které doplňují a podporují jejich aktivity v rámci působení na fakultě. Zde bych uvedla kreativní dílnu Makerspace. V oblasti zajišťování licencovaných EIZ stojí za zmínku služba DDA (Demand Driven Acquisition), kdy uživateli můžeme zajistit požadovanou knihu do několika minut.

Co knihovně přejete k výročí a jakou si ji představujete za dalších 20 let?

EM: Aby knihovnu měli všichni stále rádi. Jak bude vypadat za dalších 20 let si vůbec, ale vůbec představit neumím.

RA: Knihovně přeji k výročí nejen další nové prostory a technologie, ale samozřejmě nové i stávající spokojené zaměstnance a uživatele. Doufám, že za dalších 20 let bude knihovna znovu a stále duchem mladá, plná nadšených lidí, krásných knih a zajímavých informačních zdrojů.

LJ: Spokojené nejen uživatele, ale také knihovníky, kolegy. Aby knihovna byla místem, které pomáhá při studiu, výuce i vědecko-výzkumné činnosti, a tak přispívala k rozvoji naší fakulty. Místo pro setkávání a nové příležitosti.

Eliška Mrázková

Výpůjční a registrační služby

telefon: 549 49 5389
e‑mail:

Agenda

  • zprostředkování meziknihovní výpůjční služby

Mgr. Renata Adamovská

Akvizice

telefon: 549 49 4318
e‑mail:

Agenda

  • akvizice tištěných monografií
  • akvizice a správa e-knih
  • agenda darů

Mgr. Lucie Janoušková

Akvizice; Vedoucí oddělení

telefon: 549 49 3657
e‑mail:

Agenda

  • akvizice tištěných a elektronických periodik
  • zajišťování a koordinace EIZ
  • správa rozpočtu institucionální podpory
  • koordinace projektu CzechElib za FF MU
  • správa Portálu EIZ za FF MU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info