Řády a směrnice

Knihovní řád

Aktuální znění knihovního řádu je dostupné na stránkách Masarykovy univerzity.

Provozní řád

Provozní řád Ústřední knihovny FF.

Řád PC studovny MU

Řád počítačové studovny – Směrnice MU č. 7/2012.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz