O knihovně

V současné době má Ústřední knihovna (ÚK) přibližně 816 000 svazků, z toho 3/4 v uzavřených skladištích a 1/4 ve volném výběru. Studovny mají kapacitu 360 studijních míst. ÚK FF slouží především akademické obci fakulty, resp. univerzity; odborná veřejnost a ostatní zájemci mají neomezený přístup ke knihovním fondům ÚK formou prezenčních výpůjček a meziknihovní výpůjční služby.

Budova Ústřední knihovny FF MU

Architektonické soutěže vypsané koncem roku 1997 se zúčastnilo 14 projekčních kanceláří. Vítězný návrh vypracovali akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. Tomáš Pilař, M. A. Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby zvítězila firma IMOS.

Stavební práce byly zahájeny v Iistopadu 2000 a ukončeny v závěru roku 2001. Provoz knihovny byl zahájen 18. 3. 2002.

Budova knihovny je situována uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století, doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bloku. Vůči svému okolí je navržena jako kontrastní, jednoduchý objekt – tím je vyjádřen její význam pro život fakulty a specifické poslání. Celá stavba je provedena z monolitického betonu. Materiálové pojetí interiéru stavby je založeno na kontrastním působení hrubé monolitické betonové konstrukce a finálních prvků – kalené sklo s barevným potiskem, ocelové prvky v práškové barvě, nerezová ocel, ostře barevné akcenty koberců a informačních prvků. V návaznosti na stavbu knihovny jsou navrženy i terénní úpravy, anglické dvorky, dlážděné chodníky, zeleň a drobná architektura vnitrobloku.

Stavba obdržela tato ocenění

Grand Prix OA 2002 – hlavní cena
Cena unie výtvarných umělců 2002
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz