Nové e-knihy v češtině

15. 12. 2017

Společnost EBSCO rozšířila nabídku e-knih v češtině o vybrané tituly odborných a populárně naučných titulů z psychologie, pedagogiky a dalších humanitních oborů z nakladatelství Portál. Nakoupili jsme prozatím 63 publikací, které jsou v naší knihovně nejvíce žádané, jako trvalý nákup.

Nabídku budeme rozšiřovat postupně s další nabídkou společnosti EBSCO.

 

Seznam : 

Sebepoznání Kuneš, David 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1631861
Sebranka Hayden, Torey L.-Bartošková, Linda 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1631862
Antropologie : Teorie člověka a kultury Soukup, Václav 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639860
Biologie pro psychology a pedagogy Šmarda 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639861
Cesta životem Říčan, Pavel 2004 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639863
Čeho před smrtí nejvíce litujeme Ware, Bronnie 2014 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639864
Česká společnost : nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života Možný, Ivo 2002 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639865
Člověk a náboženství Sokol, Jan 2004 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639866
Dějiny českých médií 20. století Končelík, Jakub.-Večeřa, Pavel-Orság, Petr. 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639867
Dĕtská psychoterapie Langmeier, Josef-Balcar, Karel-Špitz, Jan 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639868
Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence Ševčík, Drahomír-Špatenková, Naděžda 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639871
Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice : náboženství, církve, sekty, duchovní společenství Vojtíšek, Zdeněk. 2004 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639874
Etnické konflikty Tesař, Filip 2007 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639876
Globalizace Mezřický 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639880
Halík Tomáš: Smířená různost Halík, Tomáš-Dostatni, Tomasz 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639882
Höschl Cyril: Kde bydlí lidské duše Janíček, Jeroným-Höschl, Cyril 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639885
Hvížďala Karel – Restaurování slov Hvížďala, Karel 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639892
Chronická únava Praško, Ján-Adamcová, Katarín 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639894
Jak si lidé hrají Berne, Eric 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639900
Koktavost Lechta, Viktor 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639905
Kvalita života dětí a didaktika Lukášová, Hana 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639909
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách Švaříček, Roman-Šed̕ová, Klára 2007 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639910
Lékařská psychologie Vymětal, Jan 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639918
Malé dějiny lingvistiky Černý, Jiří 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639920
Malý tyran Prekopová, Jiřina 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639921
Manželská a párová terapie Kratochvíl, Stanislav 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639922
Matějček Zdeněk Jandourek, Jan-Elblová, Marké 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639925
Metafory studené války Drulák, Petr 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639926
Metody a řízení sociální práce Matoušek, Oldřich 2008 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639927
Mládež a delikvence : Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže Oldřich, Matoušek-Matoušková, Andrea 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639930
Moderní pedagogika Průcha, Jan 2009 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639931
Náboženství v dialogu Štampach, Ivan 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639936
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty Röhr,  Heinz-Peter 2014 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639939
Neuropsychologie Kulišťák,  Petr 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639940
Perspektivy globalizace Mezřický, Václav 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639948
Politické strany moderní Evropy : analýza stranicko-politických systémů Strmiska, Maxmilián. 2005 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639950
Poruchy osobnosti Praško, Ján-a kol. 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639952
Přehled religionistiky Štampach, Ivan 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639958
Psychologie C. G. Junga Jacobi, Jolande 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639963
Psychologie komunikace Zbyněk, Vybíral 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639966
Psychologie náboženství a spirituality Říčan, Pavel 2007 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639967
Psychologie pro učitelky mateřské školy Mertin, Václav-Gillernová, Ilona 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639968
Sémiotika Holeš, Jan-Černý  Jiří 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639980
Sluchové postižení Horáková, Radka 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639985
Sociologie zločinu : Proč lidé vraždí a jezdí načerno Jandourek, Jan 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639990
Současná psychoterapie Vybíral, Zbyněk-Roubal, Jan a 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639991
Spisovatelé ve stínu Med, Jaroslav 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639992
Spratek Hayden, Torey L. 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639993
Stručný psychologický slovník Hartl. Pavel 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639996
Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků Lojová, Gabriela-Vlčková, Kateřina 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1639997
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita Novosad, Libor 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640000
Topol Jáchym: Nemůžu se zastavit Topol, Jáchym-Weiss, Tomáš 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640005
Týmový koučink Mohauptová, Eva 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640009
Úvod do metodologie psychologického výkumu Ferjenčík, Ján. 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640013
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky Tomeš, Igor 2010 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640015
Úvod do transgenerační psychologie rodiny Tóthová, Jana 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640016
Úzkostné poruchy Praško, Ján 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640019
Vzdělávání a školství ve světě Průcha, Jan 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640024
Vzorce lidství Pelcová, Naděžda 2012 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640025
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství Skutil, Martin. 2011 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640027
Základy sociální pedagogiky Kraus, Blahoslav. 2008 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640029
Závislé vztahy Röhr, Heinz-Peter 2013 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640031
Zpravodajství Trampota, Tomáš. 2006 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1640033

Zpět do archivu aktualit

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz