Nejčastější dotazy

Knihovna a její služby
Fond knihovny
Elektronické informační zdroje MU
Online katalogy
Připojení k internetu v knihovně
Tisk, kopírování a skenování v knihovně

 


KNIHOVNA A JEJÍ SLUŽBY

Možnosti registrace

Výpůjčky

Rezervace dokumentů

Meziknihovní výpůjční služba – MVS

E-prezenčka

Materiály od vyučujících

Další služby


FOND KNIHOVNY

Knihy

Časopisy, noviny a další periodika

Bakalářské, diplomové a jiné kvalifikační práce

Elektronické informační zdroje (EIZ) MU


ONLINE KATALOGY

Katalog Aleph


PC A PŘIPOJENÍ INTERNETU V KNIHOVNĚ


TISK, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

Tisk

Kopírování

Skenování


KNIHOVNA A JEJÍ SLUŽBY

Možnosti registrace

Kdo se může stát uživatelem knihovny?
Registrovanými uživateli se mohou stát studenti a zaměstnanci MU, členové Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity a držitelé Karty absolventa MU. Ostatní uživatelé mají přístup k fondu knihovny pouze formou prezenčních výpůjček (nepůjčují se mimo knihovnu).

Co potřebuji k registraci?
ISIC kartu, ITIC nebo jinou čipovou kartu vydanou Masarykovou univerzitou. Pokud nevlastníte žádnou z těchto karet, dostanete průkaz zhotovený knihovnou. Pokud elektronicky udělíte Souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb na MU, nemusíte se registrovat osobně a můžete si rovnou půjčovat.

Jak a kdy musím obnovit registraci?
Obnova registrace se provádí pouze osobně u Výpůjčního a registračního pultu (v přízemí). Obnovit registraci je potřeba po nastoupení na další stupeň studia nebo při návratu po přerušení.


Výpůjčky

Kde a kdy si mohu vypůjčit knihy?
U Výpůjčního a registračního pultu v přízemí nebo na samoobslužném zařízení SelfCheck (ve vestibulu v přízemí), kdykoliv v otevírací době knihovny.

Knihovna je již uzavřena, mohu ještě někde vrátit knihy?
Knihy můžete vložit do Biblioboxu, Bibliobox se nachází před vstupem do areálu Filozofické fakulty (Arne Nováka 1) a je přístupný z ulice. Upozorňujeme, že vložením do Biblioboxu knihy nejsou vráceny – stane se tak až v otevírací době knihovny. Stav výpůjček můžete zkontrolovat ve vašem čtenářském kontě. Přihlaste se do online katalogu (UČO a sekundární heslo IS MU) a klikněte na „Čtenářské konto“.

Jakým způsobem si pomocí SelfChecku půjčím knihu?
K půjčování prostřednictvím SelfChecku potřebujete čipovou kartu a platnou registraci v Ústřední knihovně FF MU. Postup půjčování knih najdete přímo na SelfChecku nebo vám rádi poradí zaměstnanci knihovny u informačního pultu.

Na SelfChecku mi nejde vypůjčit kniha. Proč?
Důvodem může být ukončená platnost průkazky, nevyrovnané finanční pohledávky nebo překročený limit knih. Obraťte se na pracovníky Výpůjčního a registračního pultu (v přízemí).

Jak poznám, že si dokument nemohu vypůjčit domů?
V katalogu mají tyto knihy v kolonce „Status jednotky“ uvedeno „prezenční“ nebo „prezenční SKLAD“. Ve volném výběru jsou označeny oranžovým puntíkem. Prezenční status platí také pro všechny časopisy a noviny.

Kolik knih si jako student mohu vypůjčit a na jak dlouho?
Současně můžete mít půjčeno 30 knih; výpůjční doba většiny absenčních výpůjček je 30 dní (v některých případech je zkrácena na 14 dní), knihu si můžete prodloužit (pokud si ji nerezervoval jiný uživatel), avšak maximální doba prodlužované výpůjčky je 3 měsíce.

Jaké jsou sankce za pozdní vrácení knih?
5 Kč / den / kniha.

Jak zjistím, které knihy mám půjčeny a do kdy je mám vrátit?
Přihlaste se do online katalogu (UČO a sekundární heslo IS MU), klikněte na „Čtenářské konto“ – zde se můžete podívat, jaké knihy máte půjčeny a do kdy je máte vrátit, zda nemáte pokutu z prodlení, jaké knihy máte rezervované, prodloužit si knihy nebo se podívat do historie vašich výpůjček.

Jakým způsobem si knihu mohu prodloužit?
Přihlaste se do online katalogu knihovny (UČO a sekundární heslo IS MU), v horní části klikněte na odkaz „Čtenářské konto“ – zobrazí se údaje o vašich výpůjčkách, rezervacích atd., klikněte na pole „Výpůjčky“ – zobrazí se seznam Vašich výpůjček v jednotlivých knihovnách. Klikněte na podtržené číslo u knihovny. Zaškrtnutím čtverečku zvolte tituly, který chcete prodloužit a zadejte pokyn k prodloužení. Případně zvolte možnost Prodlužit vše.

Proč mi nejde prodloužit výpůjčka?
Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem, pokud jste už přesáhl/a výpůjční dobu, pokud máte knihu vypůjčenu již 3 měsíce nebo pokud vypršela doba platnosti vašeho průkazu.

Je možné si půjčovat a vracet knihy o víkendu?
Knihy si můžete vypůjčit kdykoliv v otevírací době knihovny pomocí samoobslužného zařízení SelfCheck (ve vestibulu v přízemí) nebo u Výpůjčního a registračního pultu. Vrátit je můžete u Výpůjčního a registračního pultu, nebo vložením do Biblioboxu v případě, že je knihovna zavřená. Upozorňujeme, že vložením do Biblioboxu knihy nejsou vráceny – stane se tak až v otevírací době knihovny.

Je možné půjčit si prezenční knihu přes noc nebo víkend?
Ne, přes noc prezenční knihy nepůjčujeme a přes víkend také ne, protože je knihovna přístupná i během víkendu.

Jak mohu od knihovny získat potvrzení, že na konci studia nedlužím žádné knihy?
Studijní oddělení požaduje potvrzení pouze z ústavních a katederních knihoven, nikoliv z Ústřední knihovny. Ústřední knihovna toto potvrzení nevydává. Seznam katederních knihoven, jejichž absolventi musí předložit potvrzení, že vůči nim pobočková knihovna nemá žádné pohledávky, najdete na fakultním webu.


Rezervace dokumentů

Jak si mohu rezervovat knihu?
Přihlaste se do online katalogu knihovny (zadejte UČO a sekundární heslo IS MU). Vyhledejte požadovaný dokument. V pravé části klikněte na odkaz „FF – ústřední knihovna“ – zobrazí se podrobnější záznam dokumentu s informací, zda a do kdy je dokument půjčen; v levé části klikněte na odkaz „požadavek“. V otevřeném formuláři pro rezervaci nezapomeňte vyplnit datum, do kdy máte o dokument zájem. Rezervovat si můžete pouze dokument, který je vypůjčen jiným uživatelem.

Kdy pro mě bude rezervovaná kniha připravena a do kdy si ji mohu vyzvednout?
Až se vámi rezervovaná kniha vrátí, přijde vám upozornění na váš univerzitní e-mail. Knihu si můžete vyzvednout do 7 dnů u výpůjčního pultu. Prodloužit lhůtu k vyzvednutí si můžete telefonicky na čísle 54949 5379 nebo e-mailem na pujcovna@phil.muni.cz.

Mohu zrušit rezervaci u knihy, kterou již nepotřebuji?
Ano, přihlaste se do online katalogu, klikněte na „Čtenářské konto“ a pak na „Požadavky na výpůjčky“ – klikněte na podtržené číslo (zobrazí se podrobnosti požadavku na výpůjčky) a rezervaci vymažte.


Meziknihovní výpůjční služba – MVS

Lze si objednat knihu z jiné knihovny na území ČR nebo ze zahraničí?
MVS (meziknihovní výpůjční službu) poskytujeme pouze studentům a zaměstnancům FF zaregistrovaným v ÚK FF MU. Knihu si objednáte pomocí tohoto elektronického formuláře. Článek si objednáte pomocí tohoto elektronického formuláře. Objednávat lze knihy, které nejsou dostupné v brněnských knihovnách. Jestliže se vámi žádaná kniha nenachází v žádné knihovně v ČR, obraťte se s objednávkou na Moravskou zemskou knihovnu.

Kolik za MVS zaplatím?
MVS zprostředkováváme zdarma. Pokud si však vyřizující knihovna účtuje náklady spojené s realizací MVS, je žadatel povinen je uhradit.


E-prezenčka

Co je to E-prezenčka?
Jedná se o dokumenty naskenované z fondů knihoven MU, které jsou v knihovně dostupné v plných textech na všech počítačích s přihlášením. Plné texty můžete prohlížet díky programu „Eprezenčka“.

Můžu z E-prezenčky tisknout?
Plné texty knih z E-prezenčky není možné získat v digitální podobě, jediným možným výstupem je tisk zprostředkovaný knihovnou. Objednat si jej můžete pomocí elektronického formuláře CoD (Copy on Demand).


Materiály od vyučujících

Vyučující nám v knihovně nechal studijní materiály na okopírování, kde je najdu?
Materiály jsou k dispozici u referenčního pultu v 1. patře knihovny.


Další služby

Poskytuje knihovna službu vázání dokumentů?
Ano, kroužkovou vazbu, kovovou vazbu a termovazbu si můžete objednávat u informačního pultu v přízemí v hale. Kroužková vazba do 270 listů – 25 Kč. Termovazba – maximální počet listů 250 – 25 Kč. Kovová vazba do 230 listů – 40 Kč.

Lze si v knihovně vypůjčit sluchátka pro studium zvukových dokumentů?
Ano, na každém patře jsou u referenčních pultů k dispozici sluchátka k zapůjčení. Ve 3. patře knihovny je k dispozici přehrávač kazet a CD.

Lze si v knihovně vypůjčit zámek na notebook?
Ano, zámek si můžete půjčit na kterémkoli patře u referenčního pultu.


FOND KNIHOVNY

Knihy

Kde jsou uloženy knihy?
Část fondu je uložena ve volném výběru – 1., 2. a 3. patro knihovny, ostatní knihy jsou uloženy v podzemních skladech. Dokument objednaný ze skladu (přes online katalog) budete mít nachystaný během 20 minut u Výpůjčního a registračního pultu (v otevírací době knihovny).

Jak najdu knihu ve volném výběru?
V katalogu Aleph najděte signaturu dokumentu – např. 159.95-CHAL1-1. Zároveň se signaturou zjistíte informaci o umístění knihy, v tomto případě „volný výběr (1.patro, regál č. 10)“. Číslo regálu najdete na jeho boku, pak jsou knihy řazeny podle znaků MDT (159.91, 159.913, 159.92, 159.922, …) a pak abecedně.

Jak jsou řazeny knihy ve volném výběru?
Knihy ve volném výběru jsou řazeny podle signatur, které se skládají ze znaků (číselných kódů) Mezinárodního desetinného třídění, které vyjadřuje téma knihy, dále pak abecedně v rámci každého znaku. Signatura se skládá:

Kde najdu signaturu…

Přehled rozmístění signatur ve volném výběru

Jakým způsobem si můžu vypůjčit knihu s lokací sklad?
Knihu si objednejte pomocí online katalogu. Po přihlášení (UČO + sekundární heslo) vyhledejte v katalogu vámi žádanou knihu a zadejte „požadavek“. Dokument objednaný ze skladu budete mít nachystaný během 20 minut u Výpůjčního a registračního pultu (v otevírací době knihovny).


Časopisy

Kde najdu časopisy?
Aktuální čísla časopisů najdete ve Studovně časopisů v přízemí. Starší ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu a je nutné si je objednat elektronicky pomocí online katalogu.

Elektronické časopisy najdete v rámci licencovaných databází pro MU (EIZ MU). Pro vyhledávání e-časopisů můžete využít Seznam elektronických časopisů na MU.

Jak se dostanu ke starším číslům časopisů?
Starší ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu. Objednat si je můžete pomocí online katalogu. Po přihlášení vyhledejte v katalogu vámi žádaný ročník periodika a zadejte „požadavek“. Připraveny budou u Výpůjčního a registračního pultu. Díky předplatnému tištěné verze některých časopisů v ÚK FF MU máte přístup také do jejich online archivu (např. Respekt, Přítomnost).


Noviny

Je v knihovně k dispozici denní tisk? Jaký a kde ho najdu?
Odebíráme Hospodářské noviny, MF Dnes a Rovnost. Zapůjčit si je můžete pouze prezenčně v přízemí u výpůjčního pultu. Archivujeme pouze Rovnost. HN a MF uchováváme pouze po dobu 1 roku. Díky předplatnému tištěné verze některých novin v ÚK FF MU máte přístup také do jejich online archivu (např. Hospodářské noviny). Řadu online dostupných zahraničních novin můžete nalézt v rámci licencovaných databází pro MU (EIZ MU).


Sborníky prací FF MU

Kde najdu Sborníky prací FF MU?
Sborníky prací FF MU a fakultní časopisy jsou uloženy ve skladu a jsou určeny pouze k prezenční výpůjčce; v některých případech jsou další výtisky k dispozici v příslušné katederní knihovně. Plné texty článků ze sborníků jsou volně dostupné v Digitální knihovně FF.


Bakalářské, diplomové a jiné kvalifikační práce

Jak se dostanu ke kvalifikačním pracím (bakalářské, diplomové, disertační) FF MU?
Tištěné kopie kvalifikačních prací obhájených do léta 2008 jsou uloženy ve skladu ÚK FF. Pro prezenční studium si je objednejte přes online katalog.
Od léta 2008 jsou kvalifikační práce z FF MU odevzdávány pouze v elektronické podobě do Archivu závěrečných prací MU. V Archivu závěrečných prací MU jsou také veřejně přístupné práce obhájené po 1. 1. 2006; studenti a zaměstnanci MU mají navíc přístup i k digitalizovaným verzím starších diplomových prací (zpětně do r. 2001).

Mohu z kvalifikačních prací kopírovat?
Ano, můžete. Při kopírování prací je uživatel povinen jednat v souladu s legislativou ČR, zejména se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE (EIZ) MU

Co jsou EIZ MU?
Elektronické informační zdroje pro Masarykovu univerzitu jsou převážně licencované odborné databáze pro vědu, výzkum a výuku a jsou dostupné ze sítě MU studentům a zaměstnancům. Více viz Portál EIZ MU.

Jaké EIZ jsou na MU k dispozici?
Seznam dostupných EIZ najdete na Portálu EIZ MU. Ve většině případů se jedná o licencované databáze odborných časopisů nebo elektronických knih.

Dostanu se k EIZ MU i z domu?
Ano, můžete využít vzdáleného přístupu. Návody na Portálu EIZ MU – Vzdálený přístup.


ONLINE KATALOG – ALEPH

Co je Aleph a jaké dokumenty v něm naleznu?
Online katalog Aleph je Souborný katalog knihoven Masarykovy univerzity – obsahuje záznamy o dokumentech (knihách, časopisech, diplomových pracích aj. dokumentech) dostupných v knihovnách Masarykovy univerzity.

Pomocí něj zjistíte, která knihovna má ve fondu dokument, o který máte zájem, jeho signaturu, status (zda si jej můžete vypůjčit domů), jestli je půjčen nebo k dispozici.
Po přihlášení umožňuje katalog rezervaci knihy vypůjčené jiným uživatelem nebo objednání dokumentu, který je ve skladu.
V sekci „Čtenářské konto“ máte přehled o svých výpůjčkách, termínech vrácení a také si zde můžete prodloužit své výpůjčky.

Jaké je heslo do katalogu a kde si ho můžu změnit?
Heslo do katalogu = sekundární heslo IS MU.

Změna hesla:

  1. V IS MU, is.muni.cz, se přihlaste do osobní administrativy > „Systém“ > „Změna hesla“ > „Změna sekundárního hesla“. Takto si změníte i heslo pro přístup k PC v počítačových studovnách.
  2. Na aleph.muni.cz v sekci „Přihlášení“ přes odkaz „Změna sekundárního hesla IS MU“.

Můžu vyhledávat v katalogu, když nejsem zaregistrován/a v knihovně?
Ano, vyhledávat v online katalogu knihovny může každý. Pouze některé služby jsou vázané na přihlášení a především registraci v knihovně (např. rezervace dokumentů).

Jak vyhledám v katalogu knihy?
Pokud znáte přesný název knihy nebo jméno autora, je vhodné využít funkci „Prohlížení rejstříků“.
Funkce „Vyhledávání“ slouží pro zadávání různých klíčových slov do vyhledávacího pole (např. slov z názvových údajů, autorských údajů apod.). Výrazy zde můžete mezi sebou kombinovat pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), můžete zadávat přesné fráze v uvozovkách (např. „umělá inteligence“) nebo výrazy pomocí zástupných znaků zkracovat pro vyhledání různých tvarů slov (např. lužickosrbsk* nalezne tvary lužickosrbská, lužickosrbské, lužickosrbského aj.).
Další tipy pro vyhledávání naleznete např. v nápovědě systému Aleph.

Jak vyhledám v katalogu časopisy?
V „Základním vyhledávání“ zvolte v rozbalovacím menu „Vyhledávat pouze v katalogu knihovny“ možnost „Katalog seriálů MU“, nebo v horním menu katalogu zvolte „Katalogy“ > „Katalog seriálů MU“. Vyhledávat budete pouze mezi časopisy. Do vyhledávacího okna zadejte slova z názvu časopisu nebo prohlížejte v rejstřících podle názvu.

Jak vyhledám v katalogu kvalifikační práce?
Pro vyhledání kvalifikačních prací v katalogu můžete využít kombinovaného dotazu, např. zadání klíčových slov spolu s druhem kvalifikační práce – např. (rodičovství OR rodič*) and (dipl* práce). Kvalifikační práce můžete vyhledávat také přes Archiv závěrečných prací MU.

Kde najdu v katalogu signaturu dokumentu?
Po zobrazení výsledků vyhledání vidíte v pravém sloupci „Jednotky/Půjčeno“, která z knihoven MU knihu vlastní a zda jsou výtisky k dispozici. Abyste získali signaturu dokumentu, rozklikněte odkaz v tomto sloupci u vámi požadovaného dokumentu.

Co znamená „sklad“ v kolonce Sbírka a jak si takový dokument můžu vypůjčit?
Dokument není umístěn ve volném výběru, ale ve skladu. Objednejte si jej pomocí online katalogu (přihlaste se do katalogu > vyhledejte dokument > zadejte požadavek na výpůjčku). Připraven bude do 20 minut u Výpůjčního a registračního pultu (v přízemí).

Kdy a kde bude kniha objednaná ze skladu připravena?
Kniha bude připravena do 20 minut u Výpůjčního a registračního pultu (v přízemí). Po 7 dnech bude vrácena zpět do skladu, pokud nepožádáte o prodloužení lhůty.

Co znamená „FF – katedry a ústavy“ v kolonce Jednotky/Půjčeno?
Kniha není umístěna v Ústřední knihovně FF MU, kontaktujte přímo konkrétní dílčí knihovnu dané katedry (ústavu).


PC A PŘIPOJENÍ K INTERNETU V KNIHOVNĚ

Jakým způsobem se lze přihlásit k počítačům na studovnách?
Zadejte Vaše UČO + sekundární heslo do IS MU.

Zapomněl jsem své sekundární heslo (heslo na internet), co mám dělat?
Vytvořit si nové na is.muni.cz v sekci „Systém“ > „Změna hesla“ > „Změna sekundárního hesla“. Pro změnu hesla využijte počítač v hale, kde je přístup k IS MU.

Je na všech počítačích v knihovně přístup k volnému internetu?
Není. V knihovně jsou počítače rozděleny na

Jakým softwarem jsou vybaveny počítače v knihovně?
Přehled programů, které jsou k dispozici uživatelům v univerzitních počítačových studovnách, najdete na webu Centra informačních technologií.

Kde a jak si můžu připojit vlastní notebook k internetu?
Notebooky je možno připojit prostřednictvím bezdrátové sítě nebo přes síťový kabel (v knihovně jsou aktivovány pouze zásuvky u oken). Návod na připojení si vyžádejte u referenčních pultů, u informačního pultu nebo u Výpůjčního a registračního pultu.

Nemohu se připojit s notebookem k internetu. Co mám dělat?


TISK, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

Tisk

Jakým způsobem lze v knihovně tisknout?
Přihlaste se k počítači (UČO a sekundární heslo IS MU). Otevřete si dokument, který chcete vytisknout (text z internetových stránek doporučujeme převést do MS Wordu nebo jiného programu), zvolte „Soubor – Tisk…“, vyberte si tiskárnu s názvem „PRINT MU“. V „Předvolbách“ (Nastavení, Vlastnosti, apod.) si můžete nastavit oboustranný, úsporný tisk (2 stránky na list) atp. POZOR! Pokud potřebujete tisknout barevně, je třeba ve „Vlastnostech“ změnit tisk na barevný! Po odeslání přiložíte kartu s dostatečným kreditem ke snímači u tiskárny a tisková úloha se vám vytiskne.

Kolik stojí vytištění jedné stránky?
A4 černobíle – 1,50 Kč A4 barevně – 8,00 Kč

Kde si mohu dobít kredit na tisk?
Přes dobíjecí automat v přízemí knihovny (na levé straně informačního pultu) a na dalších místech MU připojených k systému SUPO.

Mohu tisknout za peníze nabité na jiné fakultě, popř. v menze?
Peníze vložené v rámci systému SUPO můžete využít pro tisk a kopírování v počítačových studovnách MU (aktuálně jsou na SUPO napojeny Centrální počítačová studovna, studovna Univerzitního kampusu Bohunice, studovna Pedagogické fakulty, studovna Fakulty sociálních studií, studovny Filozofické fakulty a připravuje se napojení dalších), pro platbu ubytování v kolejích SKM MU, menza zatím v systému SUPO zapojena není.

Jak zjistím, jaký mám kredit na účtu SUPO?
Pohyby na účtu SUPO je možné sledovat po přihlášení do systému intranetu MU na inet.muni.cz (UČO a primární heslo do IS MU).

Lze v knihovně tisknout za hotovost?
Ano, služba je dostupná u informačního pultu v přízemí pouze ve výjimečných případech, především pro externí uživatele.

Lze vytisknout dokument z notebooku?
Tisknout je možné i z notebooků – viz tisk z notebooků

Jak mám zrušit tisk?
Pokud nechcete vytisknout již odeslanou tiskovou úlohu, přihlaste se na stránce print.ucn.muni.cz, najděte si úlohu, kterou nechcete tisknout a zvolte „Zrušit z fronty“.


Kopírování

Kde mohu v knihovně kopírovat?
Na každém patře je k dispozici samoobslužná kopírka, kterou lze využít, pokud máte peníze vložené na účtu SUPO. Kopírka v přízemí je přednostně určena pro kopírování z prezenčních materiálů ze skladu.

Kde si mohu dobít kredit na kopírování?
Přes dobíjecí automat v přízemí u červeného pultu a na dalších místech MU připojených k systému SUPO.

Lze kopírovat za hotovost?
Při velkém množství kopií z prezenčních dokumentů můžete využít služeb informačního pultu v přízemí v hale, v tomto případě však nekopírujeme na počkání. Pouze ve výjimečných případech a při malém množství kopií se můžete obrátit na knihovníky u Výpůjčního a registračního pultu.

Mohu kopírovat za peníze nabité na jiné fakultě, popř. v menze?
Peníze vložené v rámci systému SUPO můžete využít pro tisk a kopírování v počítačových studovnách MU (aktuálně jsou na SUPO napojeny Centrální počítačová studovna, studovna Univerzitního kampusu Bohunice, studovna Pedagogické fakulty, studovna Fakulty sociálních studií, studovny Filozofické fakulty a připravuje se napojení dalších), pro platbu ubytování v kolejích SKM MU, menza ale zatím v systému SUPO zapojena není.


Skenování

Jaké jsou možnosti skenování v knihovně?
Na všech patrech jsou k dispozici multifunkční zařízení a stolní sekenery. Umožňují skenování dokumentů, výstupním formátem je nejčastěji formát .pdf. Skeny je možné buď odesílat na e-mailovou adresu, ukládat do dočasné složky nebo na USB. Více informací a postup skenování najdete v návodech.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz