Nejčastější dotazy

Knihovna a její služby
Fond knihovny
Elektronické informační zdroje MU
Online katalogy
Připojení k internetu v knihovně
Tisk, kopírování a skenování v knihovně

 


KNIHOVNA A JEJÍ SLUŽBY

Možnosti registrace

Výpůjčky

Rezervace dokumentů

Meziknihovní výpůjční služba – MVS

E-prezenčka

Materiály od vyučujících

Další služby

 


FOND KNIHOVNY

Knihy

Časopisy, noviny a další periodika

Bakalářské, diplomové a jiné kvalifikační práce

Elektronické informační zdroje (EIZ) MU

 


ONLINE KATALOGY

Katalog Aleph

 


PC A PŘIPOJENÍ INTERNETU V KNIHOVNĚ

 


TISK, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

Tisk

Kopírování

Skenování


 

KNIHOVNA A JEJÍ SLUŽBY

Možnosti registrace

Kdo se může stát uživatelem knihovny?
Registrovanými uživateli se mohou stát studenti a zaměstnanci MU nebo registrovaní členové Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, ostatní uživatelé mají přístup k fondu knihovny pouze formou prezenčních výpůjček.

Co potřebuji k registraci?
ISIC kartu, ITIC nebo jinou čipovou kartu vydanou Masarykovou univerzitou. Pokud nevlastníte žádnou z těchto karet, dostanete průkaz zhotovený knihovnou.

Jak a kdy musím obnovit registraci?
Registrace a obnova registrace se provádí u registračního pultu (v přízemí, zadní část studovny). Obnovit registraci je potřeba, pokud Vám SelfCheck nebo katalog hlásí „vypršela platnost průkazu“ nebo Vás na nutnost prodloužení platnosti upozorní u výpůjčního pultu.

 


Výpůjčky

Kde si mohu knihy vypůjčit?
V po-pá od 9:00 do 17:00 hodin u výpůjčního pultu v přízemí knihovny (první pult ve studovně) nebo kdykoliv v otevírací době na samoobslužném zařízení SelfCheck (ve vestibulu v přízemí).

Výpůjční pult je již uzavřen, mohu si ještě někde půjčit nebo vrátit knihy?
Ano, knihy si můžete půjčit pomocí samoobslužného zařízení SelfCheck, které je umístěné ve vestibulu ÚK FF MU u informačního pultu. Na SelfChecku si můžete půjčovat knihy po celou provozní dobu knihovny včetně víkendů. Vracet knihy pomocí SelfChecku nelze.

Jakým způsobem si pomocí SelfChecku půjčím knihu?
K půjčování prostřednictvím SelfChecku potřebujete platnou kartu ISIC, ITIC, X kartu, zaměstnaneckou kartu nebo čtenářský průkaz MU a musíte být zaregistrovaní v Ústřední knihovně FF MU. Postup půjčování knih najdete přímo na SelfChecku  nebo vám rádi poradí zaměstnanci knihovny u informačního pultu.

Na SelfChecku mi nejde vypůjčit kniha. Proč?
V některých případech (např. ukončená platnost průkazky, nevyrovnané finanční pohledávky, překročený limit knih) systém výpůjčku neumožní. V případě ukončené platnosti průkazu se obraťte na pracovníky registračního pultu, kteří vám platnost prodlouží. V ostatních případech musíte přijít ve všední dny mezi 9:00 a 17:00 k výpůjčnímu pultu a vyrovnat pohledávky nebo vrátit některé knihy.

Jak poznám, že si dokument nemohu vypůjčit domů?
V katalogu mají tyto knihy v kolonce „Status jednotky“ uvedeno „prezenční“ nebo „prezenční SKLAD“. Ve volném výběru jsou označeny oranžovým puntíkem. Prezenční status platí také pro všechny časopisy a noviny.

Kolik knih si jako student mohu vypůjčit a na jak dlouho?
Současně můžete mít půjčeno 30 knih; výpůjční doba většiny absenčních výpůjček je 30 dní (v některých případech je zkrácena na 14 dní), knihu si můžete prodloužit (pokud si ji nerezervoval jiný uživatel), avšak maximální doba prodlužované výpůjčky je 3 měsíce.

Jaké jsou sankce za pozdní vrácení knih?
5 Kč / den / kniha.

Jak zjistím, které knihy mám půjčeny a do kdy je mám vrátit?
Přihlaste se do katalogu (UČO a sekundární heslo IS MU), klikněte v menu na „Čtenář“ – zde se můžete podívat, jaké knihy máte půjčeny a do kdy je máte vrátit, zda nemáte pokutu z prodlení, jaké knihy máte rezervované, prodloužit si knihy nebo se podívat do historie vašich výpůjček.

Jakým způsobem si knihu mohu prodloužit?
Přihlaste se do online katalogu knihovny (UČO a sekundární heslo IS MU), v horní části menu klikněte na odkaz „Čtenář“ – zobrazí se údaje o Vašich výpůjčkách, rezervacích atd., klikněte na pole „Výpůjčky“ – zobrazí se seznam Vašich výpůjček, klikněte na podtržené číslo u titulu, který chcete prodloužit a zadejte pokyn k prodloužení. Prodloužit můžete pouze dokument, který nebyl rezervován jiným uživatelem.

Proč mi nejde prodloužit výpůjčka?
Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem, pokud jste už přesáhl/a výpůjční dobu, pokud máte knihu vypůjčenu již 3 měsíce nebo pokud vypršela doba platnosti vašeho průkazu.

Je možné si půjčovat a vracet knihy o víkendu?
Knihy si můžete vypůjčit kdykoliv pomocí samoobslužného zařízení SelfCheck (ve vestibulu v přízemí), vrátit je můžete pouze u výpůjčního pultu po–pá 9:00–17:00.

Je možné půjčit si prezenční knihu přes noc nebo víkend?
Ne, přes noc prezenční knihy nepůjčujeme a přes víkend také ne, protože je knihovna přístupná i během víkendu.

Jak mohu od knihovny získat potvrzení, že na konci studia nedlužím žádné knihy?
Studijní oddělení požaduje potvrzení pouze z ústavních a katederních knihoven, nikoliv z Ústřední knihovny. Ústřední knihovna toto potvrzení nevydává. Seznam katederních knihoven, jejichž absolventi musí předložit potvrzení, že vůči nim pobočková knihovna nemá žádné pohledávky, najdete na fakultním webu.


Rezervace dokumentů

Jak si mohu rezervovat knihu?
Přihlaste se do elektronického katalogu knihovny (zadejte UČO a sekundární heslo IS MU). Vyhledejte požadovaný dokument. V pravé části klikněte na odkaz „FF – ústřední knihovna“ – zobrazí se podrobnější záznam dokumentu s informací, zda a do kdy je dokument půjčen; v levé části klikněte na odkaz „požadavek“. V otevřeném formuláři pro rezervaci nezapomeňte vyplnit datum, do kdy máte o dokument zájem. Rezervovat si můžete pouze dokument, který je vypůjčen jiným uživatelem!

Kdy pro mě bude rezervovaná kniha připravena a do kdy si ji mohu vyzvednout?
Až se vámi rezervovaná kniha vrátí, přijde vám upozornění na váš univerzitní e-mail. Knihu si můžete vyzvednout do 7 dnů u výpůjčního pultu (po–pá 9–17 hodin). Prodloužit lhůtu k vyzvednutí si můžete telefonicky na čísle 54949 5379 nebo e-mailem pujcovna@phil.muni.cz.

Mohu zrušit rezervaci u knihy, kterou již nepotřebuji?
Ano, přihlaste se do online katalogu, klikněte v menu na „Čtenář“ a pak na „Požadavky na výpůjčky“ – klikněte na podtržené číslo (zobrazí se podrobnosti požadavku na výpůjčky) a rezervaci vymažte.

 


Meziknihovní výpůjční služba – MVS

Lze si objednat knihu z jiné knihovny na území ČR nebo ze zahraničí?
MVS (meziknihovní výpůjční službu) poskytujeme pouze studentům a zaměstnancům FF zaregistrovaným v ÚK FF MU. Knihu si objednáte pomocí tohoto elektronického formuláře. Článek si objednáte pomocí tohoto elektronického formuláře. Objednávat lze knihy, které nejsou dostupné v brněnských knihovnách. Jestliže se vámi žádaná kniha nenachází v žádné knihovně v ČR, obraťte se s objednávkou na Moravskou zemskou knihovnu.

Kolik za MVS zaplatím?
MVS zprostředkováváme zdarma. Pokud si však vyřizující knihovna účtuje náklady spojené s realizací MVS, je žadatel povinen je uhradit.

 


E-prezenčka

Co je to E-prezenčka?
Jedná se o dokumenty naskenované z fondů knihoven MU, které jsou v knihovně dostupné v plných textech na všech počítačích s přihlášením. Plné texty můžete prohlížet díky programu „Eprezenčka“.

Můžu z E-prezenčky tisknout?
Plné texty knih z E-prezenčky není možné získat v digitální podobě, jediným možným výstupem je tisk zprostředkovaný knihovnou. Objednat si jej můžete pomocí elektronického formuláře CoD (Copy on Demand).

 


Materiály od vyučujících

Vyučující nám v knihovně nechal studijní materiály na okopírování, kde je najdu?
Materiály jsou k dispozici u referenčního pultu v 1. patře knihovny.

 


Další služby

Poskytuje knihovna službu vázání dokumentů?
Ano, kroužkovou vazbu, kovovou vazbu a termovazbu si můžete objednávat u informačního pultu v přízemí v hale. Kroužková vazba do 270 listů – 25 Kč. Termovazba – maximální počet listů 250 – 25 Kč. Kovová vazba do 230 listů – 40 Kč.

Lze si v knihovně vypůjčit sluchátka pro studium zvukových dokumentů?
Ano, na každém patře jsou u referenčních pultů k dispozici sluchátka k zapůjčení. Ve 3. patře knihovny je k dispozici přehrávač kazet a CD.

Lze si v knihovně vypůjčit zámek na notebook?
Ano, zámek si můžete půjčit na kterémkoli patře u referenčního pultu.

 


 

FOND KNIHOVNY

Knihy

Kde jsou uloženy knihy?
Část fondu je uložena ve volném výběru – přízemí, 1., 2., 3. patro knihovny, ostatní knihy jsou uloženy ve skladu. Sklad je obsluhován pouze v pracovní dny od 9 do 17 hodin, v této době budete mít dokument objednaný ze skladu (přes online katalog) nachystaný během 20 minut. Knihy objednané po 17. hodině a v průběhu víkendu budete mít připraveny ráno následující pracovní den.

Jak najdu knihu ve volném výběru?
V katalogu Aleph najděte signaturu dokumentu – např. 159.95-CHAL1-1. Rozsah signatur každého patra najdete na skleněných dveřích do studoven nebo v letáku MDT. Na patře vyhledáte daný znak podle popisek na regálech a dál jsou knihy řazeny abecedně – vždy v rámci každého znaku.

Jak jsou řazeny knihy ve volném výběru?
Knihy ve volném výběru jsou řazeny podle signatur, které se skládají ze znaků (číselných kódů) Mezinárodního desetinného třídění, které vyjadřuje téma knihy, dále pak abecedně v rámci každého znaku. Signatura se skládá:

Kde najdu signaturu…

Přesné rozmístění signatur ve volném výběru – MDT

Jakým způsobem si můžu vypůjčit knihu s lokací sklad?
Knihu s lokací sklad si objednejte pomocí online katalogu. Po přihlášení (UČO + sekundární heslo) vyhledejte v katalogu vámi žádanou knihu a zadejte požadavek. Sklad je obsluhován pouze v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Knihy objednané po 17 hodině a v průběhu víkendu budete mít připraveny ráno následující pracovní den.

Časopisy

Kde najdu časopisy?
Aktuální ročníky časopisů jsou uloženy ve volném výběru (přízemí, 1., 2., 3. patro), jsou předřazeny před knižním fondem příslušného oboru. (Např. časopis Host se signaturou 82=HOST – najděte signaturu 82 a časopis bude uložen na začátku oboru 82 (=literární věda) v oranžové krabici.) Starší ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu a je nutné si je objednat elektronicky pomocí online katalogu.

Elektronické časopisy najdete v rámci odborných licencovaných databází pro MU (EIZ MU). Pro vyhledávání e-časopisů můžete využít Portál elektronických časopisů MU.

Jak se dostanu ke starším číslům časopisů?
Starší ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu. Objednat si je můžete pomocí online katalogu. Po přihlášení vyhledejte v katalogu vámi žádaný ročník periodika a zadejte požadavek. Připraveny budou u registračního pultu (v přízemí, zadní část studovny). Díky předplatnému tištěné verze některých časopisů v ÚK FF MU máte přístup také do jejich online archivu (např. Respekt, Přítomnost).

Noviny

Je v knihovně k dispozici denní tisk? Jaký a kde ho najdu?
Odebíráme Hospodářské noviny, MF Dnes a Rovnost. Zapůjčit si je můžete pouze prezenčně v přízemí u registračního pultu (v přízemí, zadní část studovny). Archivujeme pouze Rovnost.  HN a MF uchováváme pouze po dobu 1 roku. Díky předplatnému tištěné verze některých novin v ÚK FF MU máte přístup také do jejich online archivu (např. Hospodářské noviny). Řadu online dostupných zahraničních novin můžete nalézt v rámci licencovaných databází pro MU (EIZ MU), např. v databázi ProQuest.

Sborníky prací FF MU

Kde najdu Sborníky prací FF MU?
Sborníky prací FF MU a fakultní časopisy jsou uloženy ve volném výběru (přízemí, 1., 2., 3. patro), jsou předřazeny před knižním fondem příslušného oboru a jsou určeny pouze k prezenční výpůjčce. Další výtisk je uložen ve skladu a je možné si jej půjčit absenčně. Nebo hledejte v Digitální knihovně FF, kde najdete plné texty akademických prací (sborníky, monografie, časopisy) vydaných na Masarykově univerzitě.

Bakalářské, diplomové a jiné kvalifikační práce

Jak se dostanu ke kvalifikačním pracím (bakalářské, diplomové, disertační) FF MU?
Tištěné kopie kvalifikačních prací obhájených do léta 2008 jsou uloženy ve skladu ÚK FF. Pro prezenční studium si je objednejte přes online katalog.
Od léta 2008 jsou kvalifikační práce z FF MU odevzdávány pouze v elektronické podobě do Archivu závěrečných prací MU. V Archivu závěrečných prací MU jsou také veřejně přístupné práce obhájené po 1. 1. 2006; studenti a zaměstnanci MU mají navíc přístup i k digitalizovaným verzím starších diplomových prací (zpětně do r. 2001).

Mohu z kvalifikačních prací kopírovat?
Ano, můžete. Při kopírování prací je uživatel povinen jednat v souladu s legislativou ČR, zejména se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 


ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE (EIZ) MU

 

Co jsou EIZ MU?
Elektronické informační zdroje pro Masarykovu univerzitu jsou převážně licencované odborné databáze pro vědu, výzkum a výuku a jsou dostupné ze sítě MU studentům a zaměstnancům. Více viz Portál EIZ MU.

Jaké EIZ jsou na MU k dispozici?
Seznam dostupných EIZ najdete na Portálu EIZ MU. Ve většině případů se jedná o licencované databáze odborných časopisů nebo elektronických knih.

Dostanu se k EIZ MU i z domu?
Ano, musíte si ale zřídit vzdálený přístup. Návody na Portálu EIZ MU – Vzdálený přístup.


ONLINE KATALOG – ALEPH

 

Co je Aleph a jaké dokumenty v něm naleznu?
Online katalog Aleph je Souborný katalog knihoven Masarykovy univerzity – obsahuje záznamy o dokumentech (knihách, časopisech, diplomových pracích aj. dokumentech) dostupných v knihovnách Masarykovy univerzity.
Pomocí něj zjistíte, která knihovna má ve fondu dokument, o který máte zájem, jeho signaturu, status (zda si jej můžete vypůjčit domů), jestli je půjčen nebo k dispozici.
Po přihlášení umožňuje katalog rezervaci knihy vypůjčené jiným uživatelem nebo objednání dokumentu, který je ve skladu.
V sekci „Čtenář“ máte přehled o svých výpůjčkách, termínech vrácení a také si zde můžete prodloužit své výpůjčky.
WWW adresa: http://aleph.muni.cz.

Jaké je heslo do katalogu a kde si ho můžu změnit?
Heslo do katalogu = sekundární heslo IS MU.

Změna hesla:

  1. V IS MU, http://is.muni.cz, se přihlaste do osobníadministrativy – „Systém“ – „Změna hesla“ – „Změna sekundárního hesla“ – takto si změníte i heslo pro přístup k PC v počítačových studovnách.
  2. Na http://aleph.muni.cz v sekci „Přihlášení“ přesodkaz „Změna sekundárního hesla IS MU“.

Můžu vyhledávat v katalogu, když nejsem zaregistrován/a v knihovně?
Ano, vyhledávat v online katalogu knihovny může každý. Pouze některé služby jsou vázané na přihlášení a především registraci v knihovně (např. rezervace dokumentů).

Jak vyhledám v katalogu knihy?
Pokud znáte přesný název knihy nebo jméno autora, je vhodné využít funkci „Prohlížení rejstříků“.
Funkce „Vyhledávání“ slouží pro zadávání různých klíčových slov do vyhledávacího pole (např. slov z názvových údajů, autorských údajů apod.). Výrazy zde můžete mezi sebou kombinovat pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), můžete zadávat přesné fráze (např. „umělá inteligence“) nebo výrazy pomocí zástupných znaků zkracovat pro vyhledání různých tvarů slov (např. lužickosrbsk* nalezne tvary lužickosrbská, lužickosrbské, lužickosrbského aj.).
Další tipy pro vyhledávání naleznete např. v nápovědě systému Aleph.

Jak vyhledám v katalogu časopisy?
V „Základním vyhledávání“ zvolte v rozbalovacím menu Báze pro vyhledávání „Katalog seriálů MU“, nebo v horním menu katalogu zvolte „Katalogy“ => „Katalog seriálů MU“. Vyhledávat budete pouze v bázi časopisů. Do vyhledávacího okna zadejte slova z názvu časopisu nebo prohlížejte v rejstřících podle názvu.

Jak vyhledám v katalogu kvalifikační práce?
Pro vyhledání kvalifikačních prací v katalogu můžete využít kombinovaného dotazu, např. zadání klíčových slov spolu s druhem kvalifikační práce – např. (rodičovství OR rodič*) and (dipl* práce).
Kvalifikační práce můžete vyhledávat také přes Archiv závěrečných prací MU.

Kde najdu v katalogu signaturu dokumentu?
Po zobrazení výsledků vyhledání vidíte v pravém sloupci „Jednotky/Půjčeno“, která z knihoven MU knihu vlastní a zda jsou výtisky k dispozici. Abyste získali signaturu dokumentu, rozklikněte odkaz v tomto sloupci u vámi požadovaného dokumentu.

Co znamená „sklad“ v kolonce Sbírka a jak si takový dokument můžu vypůjčit?
Dokument není umístěn ve volném výběru, ale v depozitu. Objednejte si jej pomocí online katalogu (přihlaste se do katalogu – vyhledejte dokument  – zadejte požadavek na výpůjčku). Připraven bude do 15 minut u výpůjčního (absenční výtisk) nebo registračního pultu (prezenční výtisk). Sklad je obsluhován pouze v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Kdy a kde bude kniha objednaná ze skladu připravena?
Absenční (v katalogu „měsíční“) kniha bude připravena do 15 minut u výpůjčního pultu (v přední části studovny v přízemí), prezenční do 15 minut u registračního pultu (v zadní části studovny v přízemí). U obou pultů zůstane kniha 7 dní, pokud nepožádáte o prodloužení lhůty, bude vrácena zpět do skladu. Sklad je obsluhován pouze v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Co znamená „FF – katedry a ústavy“ v kolonce Jednotky/Půjčeno?
Kniha není umístěna v Ústřední knihovně FF MU, kontaktujte přímo konkrétní dílčí knihovnu dané katedry (ústavu).

 


PC a PŘIPOJENÍ K INTERNETU V KNIHOVNĚ

Jakým způsobem se lze přihlásit k počítačům na studovnách?
Zadejte Vaše UČO + sekundární heslo do IS MU.

Zapomněl jsem své sekundární heslo (heslo na internet), co mám dělat?
Vytvořit si nové na http://is.muni.cz v sekci „Systém“ – „Změna hesla“ – „Změna sekundárního hesla“. Pro změnu hesla využijte počítače v hale, kde je přístup k www.is.muni.cz bez nutnosti se přihlásit na internet.

Je na všech počítačích v knihovně internet?
Není. V knihovně jsou počítače rozděleny na

Jakým softwarem jsou vybaveny počítače v knihovně?
Přehled softwarů, které jsou k dispozici uživatelům v univerzitních počítačových studovnách, najdete na webu Centra informačních technologií.

Kde a jak si můžu připojit vlastní notebook k internetu?
Notebooky je možno připojit prostřednictvím bezdrátové sítě nebo přes síťový kabel (v knihovně jsou aktivovány pouze zásuvky u oken). Návod na připojení si vyžádejte u referenčních pultů, u informačního pultu nebo u registračního pultu.

Nemohu se připojit s notebookem k internetu. Co mám dělat?

 


TISK, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

Tisk

Jakým způsobem lze v knihovně tisknout?
Přihlaste se k počítači (UČO a sekundární heslo IS MU). Otevřete si dokument, který chcete vytisknout (text z internetových stránek doporučujeme převést do MS Wordu nebo jiného programu), – zvolte „Soubor – Tisk…“, vyberte si tiskárnu s názvem „BAREVNA“. V „Předvolbách“ (Nastavení, Vlastnosti, apod.) si můžete nastavit oboustranný, úsporný tisk (2 stránky na list, tzv. DUPLEX) atd. POZOR! Pokud potřebujete tisknout barevně, je třeba ve „Vlastnostech“ změnit tisk na barevný! Po odeslání přiložíte kartu s dostatečným kreditem ke snímači u tiskárny a tisková úloha se vám vytiskne.

Kolik stojí vytištění jedné stránky?
A4 černobíle – 1,50 Kč A4 barevně – 8,00 Kč

Kde si mohu dobít kredit na tisk?
Přes dobíjecí automat v 1. poschodí knihovny a na dalších místech MU připojených k systému SUPO.

Mohu tisknout za peníze nabité na jiné fakultě, popř. v menze?
Peníze vložené v rámci systému SUPO můžete využít pro tisk a kopírování v počítačových studovnách MU (aktuálně jsou na SUPO napojeny Centrální počítačová studovna, studovna Univerzitního kampusu Bohunice, studovna Pedagogické fakulty, studovna Fakulty sociálních studií, studovny Filozofické fakulty a připravuje se napojení dalších), pro platbu ubytování v kolejích SKM MU, menza zatím v systému SUPO zapojena není.

Jak zjistím, jaký mám kredit na účtu SUPO?
Pohyby na účtu SUPO je možné sledovat po přihlášení do systému intranetu MU na inet.muni.cz (UČO a primární heslo do IS MU).

Lze v knihovně tisknout za hotovost?
Ano, služba je dostupná v po–pá 9–16 ve 3. patře knihovny pouze ve výjimečných případech, především pro externí uživatele, studenty, kteří dočasně nevlastní ISIC nebo mají nefunkční čip v kartě.

Lze vytisknout dokument z notebooku?
Tisknout je možné i z notebooků – viz. tisk z notebooků

Jak mám zrušit tisk?
Pokud nechcete vytisknout již odeslanou tiskovou úlohu, přihlaste se na stránce https://print.ucn.muni.cz (nebo z webu http://tisk.phil.muni.cz – „Administrativní rozhraní“), najděte si úlohu, kterou nechcete tisknout a zvolte „Zrušit z fronty“.

Kopírování

Kde mohu v knihovně kopírovat?
Na každém patře je k dispozici samoobslužná kopírka, kterou lze využít, pokud máte peníze vložené na účtu SUPO. Kopírka v přízemí je přednostně určena pro kopírování z prezenčních materiálů ze skladu.

Kde si mohu dobít kredit na kopírování?
Přes dobíjecí automat v 1. poschodí knihovny a na dalších místech MU připojených k systému SUPO.

Lze kopírovat za hotovost?
Při velkém množství kopií z prezenčních dokumentů můžete využít služeb informačního pultu v přízemí v hale, v tomto případě však nekopírujeme na počkání. Pouze ve výjimečných případech a při malém množství kopií se můžete obrátit na knihovníky u registračního pultu v zadní části studovny v přízemí.

Mohu kopírovat za peníze nabité na jiné fakultě, popř. v menze?
Peníze vložené v rámci systému SUPO můžete využít pro tisk a kopírování v počítačových studovnách MU (aktuálně jsou na SUPO napojeny Centrální počítačová studovna, studovna Univerzitního kampusu Bohunice, studovna Pedagogické fakulty, studovna Fakulty sociálních studií, studovny Filozofické fakulty a připravuje se napojení dalších), pro platbu ubytování v kolejích SKM MU, menza ale zatím v systému SUPO zapojena není.

Skenování

Jaké jsou možnosti skenování v knihovně?
Na všech patrech jsou k dispozici multifunkční zařízení, která umožňují skenování dokumentů, výstupním formátem je nejčastěji formát .pdf. Skeny je možné buď odesílat na zadanou e-mailovou adresu, nebo ukládat do dočasné složky. Více informací a postup skenování najdete v návodech na stránkách knihovny.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz