Vazba

U červeného pultu v přízemí knihovny si můžete nechat zhotovit několik typů vazeb.

KROUŽKOVÁ VAZBA

TERMOVAZBA

KOVOVÁ VAZBA

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz