Semináře pro doktorandy – jarní semestr 2018

Út 6. 3.
Citační databáze

Út 20. 3.
Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU

Út 3. 4.
Predátorské časopisy

Út 17. 4.
Vizuální prezentace vědy


Citační databáze
Út 6. 3. 14:10—15:45

Lekce nabízí praktické seznámení s citačními databázemi Web of Science a Scopus za účelem sledování vědecké činnosti. Ukážeme si základní bibliometrické indikátory h-index, impact factor a SJR, jejich výpočet a jak se k nim dostat. Podíváme se jak sledovat bibliometrický vývoj časopisů a jejich srovnávání.

Lektor: Mgr. Igor Hlaváč.
Lekce se koná v Ústřední knihovně FF MU, bližší informace u informačního pultu ve vestibulu knihovny.

Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU
Út 20. 3. 14:10—15:45

Seminář Vám představí nejběžnější projektové možnosti nejen pro doktorské studenty: Specifický výzkum a Fond rozvoje MU. Dozvíte se, jaké jsou Vaše možnosti zapojení do projektových rámců univerzity, případně jaké jsou možnosti využití stipendijního fondu. Jaké jsou podmínky těchto programů a jaké jsou náležitosti jejich řešení. Co můžete z těchto projektů financovat, jakým způsobem a kdy je možné o projekty žádat. Na koho se obracet, když budete potřebovat s projektem pomoci.

Lektorka: Mgr. Marie Skřivanová (Oddělení výzkumu a vývoje FF MU).

Predátorské časopisy
Út 3. 4. 14:10—15:45

Výběr časopisu pro publikaci článku může být složitější než se zdá. Obzvláště v posledních letech, kdy sledujeme nárůst tzv. predátorských vydavatelů, kteří zneužívají model Open Access. V lekci se podíváme na společné znaky, které predátorské časopisy vykazují a na jaké praktiky si dát pozor. Také se lehce dotkneme predátorských konferencí a autorských mlýnů, které parazitují na vědecké komunitě.

Lektor: Mgr. Igor Hlaváč

Vizuální prezentace vědy
Út 14. 4. 15:50—17:25

Výsledkem naší odborné práce je především text. Smutnou skutečností zůstává, že školitel a oponenti jsou mnohdy posledními lidmi, kteří ho budou číst ve své celistvosti. Plody své těžké práce proto musíme umět prodat i jinými cestami. Během této lekce se zaměříme nejen na vědecký poster se všemi jeho možnostmi a limity, ale mluvit budeme především obecně o možnostech vizuální prezentace našich výsledků: o grafech, infografikách, vizualizacích. Desítky praktických rad vám pomohou vytvářet vizualizace efektivně a bezbolestně.

Lektor: Mgr. Tomáš Marek

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz