Jarní semestr 2019

  1. Vyberte si libovolné téma – lekce na sebe přímo nenavazují.
  2. Po kliknutí na téma zjistíte, kdy se lekce koná a čemu se věnuje.
  3. Pokud vás zaujme, přihlaste se vepsáním UČO do políčka u příslušné lekce (obrázkový návod) a zajistěte si tak místo, nebo přijďte bez přihlášení.
  4. Pokud je lekce obsazená, můžete se přihlásit jako náhradník. Pokud se místo uvolní, automaticky vás přihlásíme a upozorníme vás e-mailem.
  5. Pokud máte s přihlášením problém, napište na reference@phil.muni.cz. Pokud se přihlašujete mimo síť MU a nevidíte přihlašovací pole, měla by pomoci VPN aplikace pro vzdálený přístup.
  6. Odhlásit se můžete pomocí odkazu z e-mailu:

Témata


Odborné informace online
st 20. 2. 14.00–15.40, učebna L11
út 26. 2. 18.00–19.40, učebna B2.33

Co na Googlu nenajdete a proč byste měli hledat jinde? Jsou pro vás databáze, Discovery a Scholar cizí pojmy? Na lekci zjistíte, kde najít vhodné odborné zdroje pro váš obor a jak s nimi pracovat. Lekce se věnuje základům, je proto doporučena především pro studující, kteří nemají se zdroji větší zkušenost.

Lektorka: Mgr. Pavla Minaříková (Ústřední knihovna FF)

Slidy: bit.ly/oio-slidy
Handout: bit.ly/oio-handout


Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje
st 27. 2. 14.00–15.40, učebna L11

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. Na lekci budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v konkrétních elektronických informačních zdrojích.

Lektorka: Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (Ústřední knihovna FF)


Efektivní čtení odborného textu
st 6. 3. 14.00–15.40, učebna L11

Vyhledali jste k tématu příliš mnoho textů a nevíte, kde začít? Tušíte, že by vaše čtení šlo zefektivnit a tím z dokumentu vytěžit více? Pokud jste si odpověděli na otázky kladně, je lekce určena právě pro vás. Nejprve se budeme zabývat strukturou odborného textu a jak k němu přistupovat, abyste zjistili, zda obsahuje užitečné informace. Hlavní náplní lekce bude seznámení s různými metodami efektivního čtení a v jakých situacích je použít. Na závěr se zaměříme na kritické čtení a způsoby posouzení, zda je text důvěryhodný či nikoliv.

Lektorka: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (Ústřední knihovna FF)


Vyhledávací workshop
čt 7. 3. 8.00–9.40, učebna L11

Workshop, cvičení, zkrátka společné vyhledávání. Můžete přijít s vlastním tématem, ke kterému hledáte zdroje a u něčeho jste se zasekli, nebo vám zadání vymyslíme. Lekce je určena všem, kteří si nejsou při práci se zdroji zcela jistí. Při společném vyhledávání se budete učit i od sebe navzájem.

Lektorky: Mgr. Zuzana Kunová a Mgr. Pavla Minaříková (Ústřední knihovna FF)


Kritické myšlení a hodnocení zdrojů
út 12. 3. 18.00–19.40, učebna B2.33

Umíte kriticky myslet? Ano? Ne? Možná? Přijďte si to ověřit. Odnesete si základní principy kritického myšlení, které si ukážeme na praktických příkladech. Máte problém s rozhodováním, jestli je zdroj k vaší práci důvěryhodný? Část přednášky bude věnovaná kritickému hodnocení odborných zdrojů, které si také budete moct vyzkoušet.

Lektorka: Mgr. Zuzana Kunová (Ústřední knihovna FF)


Tvorba odborného textu
st 13. 3. 14.00–15.40, učebna L11

Čeká vás psaní seminární, ale především bakalářské práce? Máme pro vás několik osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na lekci, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou seminární, ale hlavně bakalářské práce napadají. Lekce je doporučena především těm, kteří nemají se psaním odborných textů příliš zkušeností nebo si chtějí poznatky osvěžit.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (Kabinet informačních studií a knihovnictví)


Myšlenkové mapy pro studium
čt 14. 3. 8.00–9.40, učebna L11

Znáte myšlenkové mapy? Ano? A opravdu je aktivně používáte? Ne? Přijďte to změnit! Učení, práce s textem, hledání nápadů, time management nebo projektová činnost. To vše jsou oblasti, kde můžete tento univerzální nástroj využít a zlepšit tak svou práci. Úplných základů se dotkneme jen letmo, bude lepší, když už s myšlenkovými mapami nějakou zkušenost máte. Samozřejmostí je workshopová část, prožíváním se učíme nejvíc.

Lektorka: Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (Ústřední knihovna FF)


Jak na citace podle ISO 690
st 20. 3. 14.00–15.40, učebna L11

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací. Podle hesla „škola hrou“ si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíte se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří.

Lektorka: Mgr. Hana Holoubková (Ústřední knihovna FF)


Vizuální komunikace
út 26. 3. 18.00–19.40, učebna B2.33

Výsledkem naší studijní práce je především text. Smutnou skutečností zůstává, že školitel a oponenti jsou mnohdy posledními lidmi, kteří ho budou číst ve své celistvosti. Plody své těžké práce proto musíme umět prodat i jinými cestami. Mluvit budeme především obecně o možnostech vizuální prezentace našich výsledků: o grafech, infografikách, vizualizacích. Desítky praktických rad vám pomohou komunikovat svá vědecká zjištěná graficky efektivně a bezbolestně.

Lektor: Mgr. Tomáš Marek (Kabinet informačních studií a knihovnictví)


Jak na citace podle APA
st 27. 3. 14.00–15.40, učebna L11

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové. Podle hesla „škola hrou“ si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Lektorka: Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová (Ústřední knihovna FF)


MS Word „diplomka“
st 3. 4. 14.00–15.40, učebna L11

Znáte to – Word sice běžně používáte, ale když přijde na malinko složitější operace (formátovat text pomocí stylů, vytvořit automatický obsah, očíslovat stránky v oddílech), už to jde hůř. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce. Pro úplnou představu, s čím se bude pracovat, připojujeme osnovu lekce: Odrážky a seznamy. Seznam použité literatury pomocí křížových odkazů. Pokročilé formátování dokumentu: oddíly, okraje stránek, čísla stran. Řádkování (typografie, postup psaní). Použití stylů pro efektivní formátování dokumentu a pro tvorbu automatického obsahu. Vkládání obrázků. Popisky objektů. Tvorba automatických seznamů. Tvorba tabulek a jejich formátování. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Lektor: Mgr. Petr Křivánek (Knihovna univerzitního kampusu)


Jak napsat životopis a motivační dopis
st 10. 4. 14.00–15.40, učebna L11

[anotaci doplníme]

Lektor: Kariérní centrum MU


Jak na obhajobu diplomové práce
čt 11. 4. 8.00–9.40, učebna B2.33

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopová lekce bude povídavá, praktická a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!

Lektor: Mgr. Roman Brück (Ústřední knihovna FF)


MS Excel pro úspěšné studium
st 17. 4. 14.00–15.40, učebna L11

Na další z oblíbených a užitečných lekcí si vyzkoušíte např. zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk, tvorbu výpočtů a vzorců a tvorbu grafů. Projdeme přehled funkcí, princip jejich využívání, nápovědu a online zdroje při řešení různých situací v Excelu. Lekce je vhodná pro úplné začátečníky. Pro úplnou představu, s čím se bude pracovat, připojujeme osnovu lekce: Zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk. Přehled funkcí, princip jejich využívání, práce s nápovědou a online zdroji při řešení různých situací v Excelu. Princip tvorby výpočtů a vzorců v Excelu. Jednoduché tipy pro práci: řazení dat, podmíněné formátování, automatické filtry. Tvorba grafů. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Lektor: Mgr. Petr Křivánek (Knihovna univerzitního kampusu)


Jak se na pohovoru neprodat pod cenou
st 24. 4. 14.00–15.40, učebna L11

[anotaci doplníme]

Lektor: Kariérní centrum MU

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz