Dny informačního vzdělávání MU 2017

V týdnu od 27. do 31. března probíhají napříč MU Dny informačního vzdělávání v rámci grantu FRMU. Knihovna FF MU se zapojila těmito lekcemi, které jsou vhodné zejména pro studenty doktorských programů, ale nejen pro ně:

Út 28. 3.
Co se skrývá v citačních databázích?

Út 28. 3.
Výzkumy v odborných textech na VŠ

Út 28. 3.
Jak na citace podle ISO 690

St 29. 3.
Prezentace vědce na sociálních sítích

St 29. 3.
Jak napsat vědecký text?

St 29. 3. 
Rozvoj kreativního myšlení – úvod do technik


 

Co se skrývá v citačních databázích?
Út 28. 3. 10:50 – 12:25

Účastníci se seznámí s možnostmi využití dostupných bibliometrických nástrojů (citačních databází WoS a Scopus) pro sledování výsledků své vědecké práce. Poukážeme na základní bibliometrické indikátory využívané pro hodnocení vědy v ČR i ve světě, jejich definici a výpočet, a ukážeme si, jak a kde je lze nalézt. Podíváme se, jakým způsobem lze citační databáze využít k nalezení vhodného časopisu pro publikování vlastních vědeckých výstupů. Dále si ukážeme možnosti využití citačních databází pro různé typy publikačních a citačních analýz, např. pro identifikaci klíčových autorů, či pracovišť pro jednotlivé obory a témata. Také si ukážeme, jak lze pomocí citačních analýz poznat vývoj jednotlivých oborů či témat. Zmíníme také altmetriky, tj. alternativní metody měření odborné prestiže výzkumníků.

Lektor: Mgr. Lenka Němečková, Ph.D.
Absolventka magisterského i doktorského programu Informační studia a knihovnictví a Informační věda na ÚISK FF UK. Pracuje v Ústřední knihovně ČVUT, kde se mimo jiné věnuje oblasti podpory vědy a publikování, bibliometrickým analýzám a problematice otevřeného přístupu k vědeckým výstupům (Open Access).

Seminář se koná v učebně N31 (Janáčkovo nám. 654/2a).

Co se skrývá v citačních databázích from Ústřední knihovna FF MU

 

Výzkumy v odborných textech na VŠ
Út 28. 3. 10:50-12:25

Plánujete psát odborný článek nebo diplomovou práci, jejíž součástí má být Váš vlastní výzkum? Jste ve výzkumné práci začátečníci nebo úplní laikové? Pak přijďte na interaktivní přednášku, na které se srozumitelnou formou seznámíte s vybranými kvantitativními a kvalitativními výzkumnými technikami (např. dotazníkové šetření, rozhovor, obsahová analýza, ohniskové skupiny apod.). Získáte přehled o jednotlivých fázích výzkumu, od volby tématu přes výběr vzorku, sběr, analýzu až po interpretaci dat a prezentaci výsledků. Zbyde čas také na problémy a rizika, se kterými se výzkumníci nejčastěji setkávají.
Po absolvování přednášky budete umět navrhnout a realizovat jednoduchý výzkumný projekt využitelný právě v diplomové práci.

Lektor: PhDr. Bedřich Musil
Profesně se pohybuje v oblasti médií, kde se intenzivně věnuje různým oblastem empirické sociologie, analýze dat, tvorbě výzkumných projektů i realizaci vlastních šetření. Jejich výsledky aplikuje do praxe při tvorbě programové a marketingové strategie komerční rozhlasové stanice. Také vyučuje metody výzkumu v sociálních vědách na SVOŠS v Jihlavě.

Seminář se koná v učebně B2.41 (Arne Nováka 1).

Přihlášení: http://knihomol.phil.muni.cz/akce.

 

Jak na citace podle ISO 690
Út 28. 3. 14:10-15:45

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací. Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme i prakticky. Naučíte se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří.

Lektor: Mgr. Hana Holoubková.
Hana Holoubková je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví a působí v Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU. Profesně se zabývá věcnou katalogizací a informačním vzděláváním. Zaměřuje se především na oblast citační etiky a elektronických informačních zdrojů. Mimo jiné je tutorkou celouniverzitního Kurzu práce s informacemi.

Seminář se koná v počítačové učebně B2.33 (Arne Nováka 1).

Jak na citace podle ISO 690 + workshop from Ústřední knihovna FF MU

 

Prezentace vědce na sociálních sítích
St 29. 3. 12:30-14:05

Sociální sítě ve vědě a výzkumu? Sociální sítě nejsou jen Facebook nebo Twitter, na podporu vědecké práce existuje řada služeb, které nabízejí prostředí pro šíření a sdílení vědeckých informací, k navázání nových kontaktů a v neposlední řadě možnost prezentace výsledků výzkumu, a tím i zvýšení povědomí o publikační činnosti i citovanosti autora. Sociální
sítě se tak stávají nejen komunikačním nástrojem, ale i zdrojem informací. Přednáška se bude věnovat, proč a jakým způsobem se může vědec prezentovat v sociálních sítích. Detailněji se zaměří na službu Researchgate, která je v současnosti nejvyužívanější sociální sítí pro vědce v České republice. Prakticky si vyzkoušíte práci ve vybrané sociální síti.

Lektor: Mgr. Ilona Trtíková
Ilona Trtíková se profesně zabývá podporou vědy a výzkumu. Zaměřuje se na oblast e-science a e-research, webové nástroje a služby na podporu vědecké práce. Podporou vědecké práce týmů řeší ve své disertační práci na Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK.

Seminář se koná v seminární místnosti KISK (Žerotínovo nám. 6).

Přihlášení: http://knihomol.phil.muni.cz/akce.

 

Jak napsat vědecký text?
St 29. 3. 15:50-17:25

Jste v takové fázi vysokoškolského studia, kdy před Vámi stojí výzva napsat vědecký text? Právě pro vás je určena přednáška, v níž budou představeny stylové dominanty vědeckého textu a s využitím příkladů z češtiny a angličtiny budou představeny některé mezikulturní rozdíly ve vědeckém psaní. Vedle charakteristiky hlavních časopiseckých žánrů (původní studie, přehledové stati, recenzní stati a recenze) se poučíte také v technikách psaní. Pozornost bude věnována mj. tematické a argumentační struktuře textu, tvorbě abstraktu a titulu/názvu.

Lektor: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
Petr Kaderka je vedoucím oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR. Působí jako vedoucí redaktor časopisu Slovo a slovesnost (ÚJČ AV ČR) a spolueditor knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction (Peter Lang). Výuce vědeckého psaní se věnuje jako lektor Kurzu základů vědecké práce pořádaného AV ČR.

Seminář se koná v učebně B2.52 (Arne Nováka 1).

Autorem doporučená publikace k tématu: Kaderka, P. (2016): Sféra odborné komunikace. In: Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, s. 182-221.

 

Rozvoj kreativního myšlení – úvod do technik
St 29. 3. 17:30-19:05

Seminář představí možnosti, jak trénovat kreativní myšlení v běžném životě, při učení či v pracovním životě. Součástí semináře jsou ukázky kreativních technik, které si prakticky vyzkoušíme.

Lektor: Mgr. Dagmar Chytková
Dagmar Chytková se věnuje rozvoji kritického a kreativního myšlení a informační gramotnosti. Je autorkou knih o myšlenkových mapách a o efektivním učení.

Seminář se koná v seminární místnosti KISK (Žerotínovo nám. 6).

 

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz