2016

Kurz informačního vzdělávání: jaropodzim

Večerní škola: jaropodzim

Semináře pro doktorandy

Semináře (nejen) pro kombinované studenty

Kurz informačního vzdělávání, jarní semestr 2016


Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte o jaké zdroje se jedná a už vůbec ne jak s nimi pracovat? Přijďte na lekci informačního vzdělávání věnovanou právě EIZ MU a efektivní práci s nimi.

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.


Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

Seminář si pro vás připravily Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.


Myšlenkové mapy pro úspěšné studium

Seminář v úvodní části představí nástroj myšlenkové mapy, ukáže možnosti jejich využití a princip tvorby. Zaměříme se především na využití map pro účely studia, tedy pro jeho organizaci a plánování (např. při učení či přípravě seminární či diplomové práce). V druhé části si vytvoříte vlastní myšlenkovou mapu.

Lekcí vás provede knihovnice Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Myšlenkové mapy pro úspěšné studium from Ústřední knihovna FF MU

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací

V předchozí lekci (Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje) jste se naučili, jak si zvolit téma a pracovat s ním. V této lekci se již budeme zabývat samotným vyhledáváním literatury na konkrétní téma v různých zdrojích a efektivním sběrem citací – budeme tedy vytvářet takzvanou rešerši.

Jak na to a jaké nástroje použít vám ukáže lektorka Mgr. Eva Jandová.

Poznámka: lekce na sebe přímo nenavazují, je možné je absolvovat i samostatně.

Seminář se koná v učebně C15.

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací from Ústřední knihovna FF MU

Efektivní čtení a hodnocení odborného textu

Vyhledali jste k tématu příliš mnoho textů a nevíte, kde začít? Tušíte, že by vaše čtení šlo zefektivnit a tím z dokumentu vytěžit více? Nejste si jisti, jak posoudit odbornost volně dostupných zdrojů? Na semináři si ukážeme, jak na to. Nejprve se budeme zabývat hodnocením kvality informačních zdrojů a dále konkrétněji kritérii pro posouzení volně dostupných elektronických zdrojů. Následně si ukážeme, jak přistupovat k textu, pokud potřebujeme zjistit, zda obsahuje pro nás užitečné informace. Hlavní náplní semináře bude seznámení s metodami efektivního a kritického čtení a v jakých situacích je použít. Součástí semináře budou praktická cvičení.

Lektorka: Mgr. Silvie Kořínková Presová, Dis. Seminář se koná v učebně C15.


Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15

Tvorba odborného textu from Ústřední knihovna FF MU

MS Word “diplomka”

Opět jsou zde lekce, kde si oprášíte své znalosti programu Word a jistě se dozvíte i něco nového. Čekají vás základní funkce vybraných nástrojů, ale dojde i na pokročilejší formátování textu, vytváření seznamů použité literatury, práci s obrázky nebo tabulkami. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce.

Těšit se na vás bude Mgr. Petr Křivánek z Knihovny univerzitního kampusu. V učebně C 15 budeme pracovat s verzí MS Office 2010.


Jak na citace podle ISO 690 + workshop

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací.
+ Workshop: citujeme podle ISO 690
Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme opravdu prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Jak na citace podle APA Style + workshop

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové.
+ Workshop: citujeme podle APA Style
Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme opravdu prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Těšit se na vás bude knihovnice Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Citování ve Wordu s nástrojem Citace PRO

Píšete seminární, bakalářskou či diplomovou práci a nevíte jak správě vytvořit bibliografické citace v textu a v seznamu použitých zdrojů? Chcete mít pořádek ve svých zdrojích? Řešení pro vás má Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková. Prakticky a detailně vám ukáže práci v citačním manažeru Citace PRO, jak propojit uložené citace s textem, jak vytvářet citace přímo v textu ve Wordu, jak generovat soupis použité literatury a další.
Prosíme, abyste si již před lekcí nainstalovali doplněk pro MS Word a pro prohlížeč, který používáte (Google Chrome nebo Mozilla Firefox). Doplňky získáte po přihlášení do manažeru Citace PRO http://www.citacepro.com/ (přes Masarykovu univerzitu, UČO a sekundární heslo) v sekci nástroje.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková. Seminář se koná v učebně C15.

Citování ve Wordu s nástrojem Citace PRO from Ústřední knihovna FF MU

MS Excel pro úspěšné studium

Na základě vašeho zájmu opět zařazujeme průvodce Excelem pro začátečníky.
Vyzkoušíte si např. zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk, tvorbu výpočtů a vzorců a tvorbu grafů. Projdeme přehled funkcí, princip jejich využívání, nápovědu a online zdroje při řešení různých situací v Excelu. Dozvíte se jednoduché tipy pro práci: řazení dat, podmíněné formátování, automatické filtry. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Poprat se s Excelem vám pomůže Mgr. Petr Křivánek. Seminář se koná v učebně C15.


Jak na obhajobu diplomové práce

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopový seminář bude povídavý, praktický a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!

Vašimi průvodci budou knihovníci Mgr. Roman Brück a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Jak na obhajobu diplomové práce from Ústřední knihovna FF MU

Jak napsat (nad)standardní životopis a motivační dopis

Napsat životopis není těžké. Napsat dobrý životopis, to už je skoro věda.
Personalistu musí nadchnout nejen po obsahové, ale i formální stránce.
Na kurzu si prozradíme, jaké chyby se v CV většinou vyskytují, čeho byste
se měli vyvarovat a čemu naopak věnovat pozornost. Zaměříme se na
vytvoření zajímavého, originálního a hlavně relevantního životopisu.
A co bude třešničkou na dortu? Motivační dopis! Zjistíte, jak ho správně
strukturovat a jak vytvořit silnou punchline.

Napsat životopis vás naučí Libor Komárek. Seminář se koná v učebně B2.43.

Lektorem doporučenou literaturu najdete zde: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js14/pers_psych/web/pages/03-zivotopis.html.


Jak se připravit na pohovor aneb tajemství personalisty odhaleno

Už se vás někdy na pohovoru zeptali: „Jaké jsou vaše silné a slabé
stránky?“ Přemýšleli jste nad tím, proč se na to personalista ptá? Jeho
otázky nejsou bezmyšlenkovité, za každou se skrývá význam. Odhalte jaký!
Na kurzu vám představíme různé typy pohovorů, s nimiž se můžete setkat.
Zaměříme se na typické druhy otázek a prozradíme vám, co za nimi vězí i
jak na ně co nejlépe odpovědět. Navíc společně nakoukneme za oponu
assessment centra a poradíme vám, na co se připravit.

Lektorkou semináře je personální konzultantka Kariérního centra MU Mgr. Pavla Horáková. Seminář se koná v učebně C15.

Jak se připravit na pohovor aneb tajemství personalisty odhaleno from Ústřední knihovna FF MU

Kurz informačního vzdělávání, podzimní semestr 2016


Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte o jaké zdroje se jedná a už vůbec ne jak s nimi pracovat? Přijďte na lekci informačního vzdělávání věnovanou právě EIZ MU a efektivní práci s nimi.

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Eva Jandová.
Seminář se koná v učebně U 25.


Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

Seminář si pro vás připravila Mgr. Hana Holoubková.
Seminář se koná v učebně U 25.


Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací (rešerše)

V předchozí lekci jste se naučili, jak si zvolit téma a pracovat s ním. V této lekci se již budeme zabývat samotným vyhledáváním literatury na konkrétní téma v různých zdrojích a efektivním sběrem citací – budeme tedy vytvářet takzvanou rešerši. Jak na to a jaké nástroje použít vám ukáže lektorka Mgr. Eva Jandová.

Poznámka: lekce na sebe přímo nenavazují, je možné je absolvovat i samostatně.

Seminář se koná v učebně U25.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU.
Seminář se koná v učebně U25.

Tvorba odborného textu from Ústřední knihovna FF MU

Myšlenkové mapy pro úspěšné studium

Seminář v úvodní části představí nástroj myšlenkové mapy, ukáže možnosti jejich využití a princip tvorby. Zaměříme se především na využití map pro účely studia, tedy pro jeho organizaci a plánování (např. při učení či přípravě seminární či diplomové práce). V druhé části si vytvoříte vlastní myšlenkovou mapu.

Lekcí vás provede knihovnice Mgr. Hana Holoubková.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.


Citování v odborném textu ISO 690 + workshop

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací.
+ Workshop: citujeme podle ISO 690
Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme opravdu prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Těšit se na vás bude knihovnice Mgr. Hana Holoubková.
Seminář se koná v učebně U25.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


MS Word “diplomka”

Opět jsou zde lekce, kde si oprášíte své znalosti programu Word a jistě se dozvíte i něco nového. Čekají vás základní funkce vybraných nástrojů, ale dojde i na pokročilejší formátování textu, vytváření seznamů použité literatury, práci s obrázky nebo tabulkami. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce.

Těšit se na vás bude Mgr. Petr Křivánek z Knihovny univerzitního kampusu.
V učebně U25 budeme pracovat převážně s verzí MS Office 2010. Je nutné vzít si vlastní notebooky, učebna není počítačová.

MS Word “diplomka” from Ústřední knihovna FF MU

Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?

Rádi byste ve své diplomové práci realizovali výzkum formou dotazníkového šetření? Pokud ano, jste si jistí, zda ovládáte všechny fáze výzkumného šetření, které předcházejí návrhu samotného dotazníku? Znáte dobře pravidla pro tvorbu jednotlivých otázek v dotazníku? A víte, který nástroj pro distribuci online dotazníku využít? Na semináři si prakticky projedete celým procesem tvorby a distribuce dotazníku, ukážeme si také chyby, které se v dotaznících často objevují.

Lektorka: Mgr. Gabriela Šimková.
Seminář se koná v učebně U25.

Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor? from Ústřední knihovna FF MU

MS Excel pro úspěšné studium

Na základě vašeho zájmu opět zařazujeme průvodce Excelem pro začátečníky.
Vyzkoušíte si např. zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk, tvorbu výpočtů a vzorců a tvorbu grafů. Projdeme přehled funkcí, princip jejich využívání, nápovědu a online zdroje při řešení různých situací v Excelu. Dozvíte se jednoduché tipy pro práci: řazení dat, podmíněné formátování, automatické filtry. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Poprat se s Excelem vám pomůže Mgr. Petr Křivánek.
Seminář se koná v učebně U25 a budeme pracovat převážně s verzí MS Office 2010. Je nutné vzít si vlastní notebooky, učebna není počítačová.


Využití online nástrojů při studiu

Internet nabízí nepřeberné množství online nástrojů – vyznat se v nich tedy může být obtížné. Ovšem pouze v případě, že neabsolvujete seminář, který vám užitečné online pomocníky představí. Dozvíte se, jak lehce vytvářet diagramy, dotazníky, seznamy, videa či online nástěnky. Každý seminář je jedinečný, protože jsou vybírány vždy nové zajímavé online nástroje a služby.

Lektorka: Mgr. Gabriela Šimková.
Seminář se koná v učebně U25.

Využití online nástrojů při studiu from Ústřední knihovna FF MU

Jak na obhajobu diplomové práce

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopový seminář bude povídavý, praktický a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!

Vašimi průvodci budou knihovníci Mgr. Roman Brück a Mgr.Igor Hlaváč.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Jak na obhajobu diplomové práce from Ústřední knihovna FF MU

Večerní škola, jarní semestr 2016

Informační minimum pro úspěšné zvládnutí (nejen) diplomové práce. Určeno hlavně těm, pro které je 14:10 moc brzy.


Vyhledávání odborných informací

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Právě takové zdroje vám na semináři představíme a prakticky si vyzkoušíme, jak v nich efektivně vyhledávat.

Jak na to a jaké postupy použít vám ukáže knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Vyhledávání odborných informací from Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím from Ústřední knihovna FF MU

Time management

Dvoudílný workshop zaměřený na time management provede účastníky základními kroky pro organizaci práce i úkolů a pomůže jim v základu si nastavit optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v životě dělají nebo chtějí dělat. Vedle toho se účastníci stručně seznámí s nástroji a postupy, které jim usnadní práci také v digitálním světě.

Obsah semináře:
Jak organizovat každodenní záležitosti
5 kroků pro zvládnutí úkolů
Nástroje na vedení osobního systému
Tipy a triky pro osobní produktivitu.

Lektoruje Mgr. Lukáš Bajer, dostupný mj. na vlastním webu. Seminář se koná v učebně C15.

Time management from Ústřední knihovna FF MU

Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Tvorba odborného textu from Ústřední knihovna FF MU

Citování v odborném textu

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Rovněž porovnáme tuto citační normu s normou APA, kterou na FF využívají především psychologové pedagogové.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Večerní škola, podzimní semestr 2016


Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Právě takové zdroje vám na semináři představíme a prakticky si vyzkoušíme, jak v nich efektivně vyhledávat.

Jak na to a jaké postupy použít vám ukáže knihovnice Mgr. Eva Jandová.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.


Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.


Citování v odborném textu

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Rovněž porovnáme tuto citační normu s normou APA, kterou na FF využívají především psychologové pedagogové.

Těšit se na vás bude knihovnice Mgr. Hana Holoubková.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Semináře pro doktorandy


Elektronické informační zdroje v práci doktorandů

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou nepostradatelným nástrojem poznání v každém oboru a zároveň důležitou součástí publikační práce. Chcete získat vhled do toho, jak s EIZ důkladně pracovat a jaké možnosti vám v profesním rozvoji mohou přinést? Pracujete s citačními databázemi a Open Access zdroji?

Do tajů EIZ vás na prakticky zaměřeném semináři zasvětí knihovnice Mgr. Eva Jandová.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Elektronické informační zdroje v práci doktorandů from Ústřední knihovna FF MU

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy

Začínáte v rámci doktorského studia učit? Zajímá vás, jak didakticky koncipovat hodiny? Chcete získat větší vhled do toho, jak by měla probíhat optimální komunikace se studenty? Potřebujete mít přehled o metodách výuky vhodných pro vysokoškolské prostředí? Rádi byste se dozvěděli více o motivaci a hodnocení studentů? Přijďte na seminář, jehož součástí bude také krátké představení metod kritického myšlení využitelných ve vysokoškolské pedagogice.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy from Ústřední knihovna FF MU

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy from Ústřední knihovna FF MU

Projektové řízení

Podali jste projektovou žádost, schválili vám projekt a vy jste se stali projektovými manažery? Máte na akademickém pracovišti malý výzkumný tým, který vedete? Pak se vám jistě budou hodit znalosti důležitých strategií a kompetencí v projektovém řízení. Lektorka vás na konkrétních příkladech provede životním cyklem projektu dle standartu IPMA. Životní cyklus je složen z předprojektové fáze, kde se definují cíle projektu, grantové žádosti a příležitosti projektu, přes projektovou fázi, kde je cíl projektu realizován (výzkum …) až po poprojektovou fázi, která obsahuje evaluaci a využití zkušeností pro další projekty.

Lektorka: Mgr. Markéta Bočková, projektová manažerka FF MU, vyučující projektového managementu.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Projektové řízení from Ústřední knihovna FF MU

Vědecké psaní a publikování

Vědecky psát a publikovat je i není věda. Prakticky zaměřený seminář vám ukáže cestu k vědeckému textu a zaměří se na důležité aspekty psaní a publikování – jak srozumitelný text postavit, jak se vyvarovat nesprávného používání odborných výrazů v angličtině, jak spolupracovat s redakcí při publikování textu, jak se vyhnout chybám z pohledu editora. Získáte také vhled do procesu posuzování rukopisů a dozvíte se, jaké příčiny vedou k zamítnutí rukopisů v redakcích.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU.
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.


Vykazování výsledků vědecké práce

K doktorandskému studiu patří vedle publikační činnosti také dovednost vykazovat publikační a vědecké výstupy. Znáte podmínky a metodiku publikování výsledků vědy a výzkumu? Vyznáte se v procesu vykazování publikačních výsledků vědecké práce v IS MUNI? Jste dostatečně obeznámeni s přenášením těchto výsledků do RIV (rejstříku informací o výsledcích vědy a výzkumu)? Víte, co je to RUV? Pokud se vám na výše uvedené otázky hromadí nesouhlasné odpovědi, pak je tento seminář určen právě pro vás. Lektorka uvítá předem poslané konkrétní dotazy či náměty k tématu.

Lektorka: Mgr. Marie Zagorová, zagorova@phil.muni.cz
Seminář se koná v učebně v Bílém domě.

Vykazování výsledků vědecké práce from Ústřední knihovna FF MU

Semináře (nejen) pro kombinované studenty


Vyhledávání odborných informací

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Právě takové zdroje vám na semináři představíme a prakticky si vyzkoušíme, jak v nich efektivně vyhledávat.

Jak na to a jaké postupy použít vám ukáže knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Vyhledávání odborných informací from Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím from Ústřední knihovna FF MU

Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.


Citování v odborném textu

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Rovněž porovnáme tuto citační normu s normou APA, kterou na FF využívají především psychologové pedagogové.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz