2015

Kurz informačního vzdělávání: jaropodzim

Semináře pro doktorandy: jaropodzim

Večerní škola

Kurz informačního vzdělávání, jarní semestr 2015


Kvalitní zdroje pro vaše studium aneb Průvodce elektronickými informačními zdroji MU

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými přes Google? Jste na omylu! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte ale, kde je hledat? Máme pro vás řešení – elektronické informační zdroje MU – profesionální databáze plné kvalitních odborných časopisů a e-knih. Jako studenti MU je můžete využívat zcela zdarma, ve škole i doma!

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Kvalitní zdroje pro vaše studium aneb Průvodce elektronickými informačními zdroji MU from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Time Management

Time Management from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Seminář si pro vás připravila Mgr. Gabriela Šimková, lektorka projektu CEINVE. Seminář se koná v učebně C15.


Jak si vybrat téma práce a pak k němu najít zdroje

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním problému (tématu) a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

Seminář si pro vás připravily Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Práce s tématem odborného textu s ohledem na vyhledávání informací from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Myšlenkové mapy pro studium

Seminář v úvodní části představí nástroj myšlenkové mapy, ukáže možnosti jejich využití a princip tvorby. Zaměříme se především na využití map pro účely studia, tedy pro jeho organizaci a plánování (např. při učení či přípravě seminární či diplomové práce). V druhé části si vytvoříte vlastní myšlenkovou mapu.

Seminář si pro vás připravili Mgr. Dagmar Chytková a Mgr. Michal Černý, autoři knihy Myšlenkové mapy pro studium. Seminář se koná v učebně C15.

Myšlenkové mapy pro studium from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací

Praktická ukázka vyhledávání v elektronických informačních zdrojích různého typu, správa a ukládání citací do citačního manažeru Citace PRO.

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Hodnocení, interpretace a tvorba odborného textu

Po absolvování semináře Interpretace odborného textu by účastníci měli umět rozpoznat kvalitní odborný text, efektivně číst odborné texty, kriticky je hodnotit a určit relevantní zdroje. Na semináři si také ukážeme různé kreativní techniky a řekneme si užitečné tipy, které nám práci s textem ulehčí. Vše důležité si vyzkoušíme na praktických úkolech. Seminář je určen spíše bakalářským a magisterským studentům, kteří nemají s prací s oborným textem ještě mnoho zkušeností.

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Jana Rybářová, tutorka Kurzu práce s informacemi. Seminář se koná v učebně C15.


Tvorba odborného textu

Tvorba odborného textu from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

MS Word “diplomka

Opět jsou zde lekce, kde si oprášíte své znalosti programu Word a jistě se dozvíte i něco nového. Čekají vás základní funkce vybraných nástrojů, ale dojde i na pokročilejší formátování textu, vytváření seznamů použité literatury, práci s obrázky nebo tabulkami. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce.

Těšit se na vás bude Mgr. Petr Křivánek z Knihovny univerzitního kampusu. Seminář se koná v učebně C15. V učebně budeme pracovat s verzí MS Office 2010.

Článeček o formátování ve Wordu najdete v ezinu Inflow.

MS Word “diplomka” from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Excel pro úspěšné studium

Na základě vašeho zájmu opět zařazujeme průvodce Excelem. Naučíte se formátovat tabulku pro tisk, vytvářet grafy, provádět jednoduché výpočty i konstruovat ty složitější. Získáte základní přehled o dostupných vzorcích a vybrané vzorce si prakticky vyzkoušíte. Představeny budou některé triky pro usnadnění práce s daty. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Poprat se s Excelem vám pomůže Mgr. Petr Křivánek. Seminář se koná v učebně C15.

Excel pro úspěšné studium from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Citování v odborném textu

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Rovněž porovnáme tuto citační normu s normou APA, kterou na FF využívají především psychologové pedagogové.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Prezentační nástroj Prezi

Vytáhněte se s prezentací, kterou jen tak někdo nemá! Praktický workshop vám ukáže práci s nástrojem Prezi jako alternativou k PowerPointu. Naučíte se tvořit kvalitní a zajímavé prezentace pomocí jednoduchých efektů, obrázků a šablon.

Lekcí vás provede odborná lektorka CEINVE Mgr. Dagmar Chytková. Seminář se koná v učebně C15.


Jak na obhajobu diplomové práce

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopový seminář bude povídavý, praktický a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!

Vašimi průvodci budou knihovníci Mgr. Roman Brück a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Komunikační dovednosti from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Kurz informačního vzdělávání, podzimní semestr 2015


Možnosti a služby Informačního systému MU (IS MU)

IS-technička vás seznámí se základními agendami IS MU.Absolventi této lekce nebudou mít při práci s ISem už nikdy hlavu v dlaních, zaručujeme vymizení pocitů dezorientace a zoufalství. 😉

V první části lekce bude mít hlavní slovo IS-technička. Závěrečnou hodinu rezervujeme pro vás a vaše dotazy.

Nebojte se přijít kdykoli v průběhu akce!

Rovněž neváhejte předběhnout fronty na studijním až do učebny C15!

Základní informace o práci s IS MU najdete např. na webu FF.

Lekcí vás bude provázet is-technička Mgr. Karolína Malá a e-technička Mgr. Petra Baštářová. Seminář se koná v učebně C15.


Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Nevíte o jaké zdroje se jedná a už vůbec ne jak s nimi pracovat? Přijďte na lekci informačního vzdělávání věnovanou právě EIZ MU a efektivní práci s nimi.

Lekcí vás bude provázet knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím from Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím from Ústřední knihovna FF MU

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

Seminář si pro vás připravily Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje from Ústřední knihovna FF MU

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací

V předchozí lekci jste se naučili, jak si zvolit téma a pracovat s ním. V této lekci se již budeme zabývat samotným vyhledáváním literatury na konkrétní téma v různých zdrojích a efektivním sběrem citací – budeme tedy vytvářet takzvanou rešerši. Jak na to a jaké nástroje použít vám ukáže lektorka Mgr. Eva Jandová.

Poznámka: lekce na sebe přímo nenavazují, je možné je absolvovat i samostatně.

Seminář se koná v učebně C15.

Vyhledávání literatury k diplomové práci a správa citací from Ústřední knihovna FF MU

Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Tvorba odborného textu from Ústřední knihovna FF MU

Myšlenkové mapy pro úspěšné studium

Seminář v úvodní části představí nástroj myšlenkové mapy, ukáže možnosti jejich využití a princip tvorby. Zaměříme se především na využití map pro účely studia, tedy pro jeho organizaci a plánování (např. při učení či přípravě seminární či diplomové práce). V druhé části si vytvoříte vlastní myšlenkovou mapu.

Lekcí vás provede knihovnice Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.


MS Word “diplomka”

Opět jsou zde lekce, kde si oprášíte své znalosti programu Word a jistě se dozvíte i něco nového. Čekají vás základní funkce vybraných nástrojů, ale dojde i na pokročilejší formátování textu, vytváření seznamů použité literatury, práci s obrázky nebo tabulkami. Vše si prakticky vyzkoušíte při úpravě fiktivní studentské práce.

Těšit se na vás bude Mgr. Petr Křivánek z Knihovny univerzitního kampusu. V učebně C 15 budeme pracovat s verzí MS Office 2010.

MS Word “diplomka” from Ústřední knihovna FF MU

Jak na citace podle ISO 690 + workshop

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje informací.
+ Workshop: citujeme podle ISO 690
Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme opravdu prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.


Jak na citace podle APA Style + workshop

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle citační normy APA, kterou na FF využívají především psychologové a pedagogové.
+ Workshop: citujeme podle APA Style
Podle hesla “škola hrou” si citování vyzkoušíme opravdu prakticky. Naučíme se o citovaných dokumentech přemýšlet a analyzovat, které informace do citace patří. Vyzkoušíme si i citace méně obvyklých zdrojů.

Těšit se na vás bude knihovnice Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.


Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?

Rádi byste ve své diplomové práci realizovali výzkum formou dotazníkového šetření? Pokud ano, jste si jistí, zda ovládáte všechny fáze výzkumného šetření, které předcházejí návrhu samotného dotazníku? Znáte dobře pravidla pro tvorbu jednotlivých otázek v dotazníku? A víte, který nástroj pro distribuci online dotazníku využít? Na semináři si prakticky projedete celým procesem tvorby a distribuce dotazníku, ukážeme si také chyby, které se v dotaznících často objevují.

Lektorka: Mgr. Gabriela Šimková. Seminář se koná v učebně C15.

Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor? from Ústřední knihovna FF MU

MS Excel pro úspěšné studium

Na základě vašeho zájmu opět zařazujeme průvodce Excelem pro začátečníky.
Vyzkoušíte si např. zadávání dat do tabulky, formátování velké tabulky pro tisk, tvorbu výpočtů a vzorců a tvorbu grafů. Projdeme přehled funkcí, princip jejich využívání, nápovědu a online zdroje při řešení různých situací v Excelu. Dozvíte se jednoduché tipy pro práci: řazení dat, podmíněné formátování, automatické filtry. V učebně pracujeme s verzí MS Office 2010.

Poprat se s Excelem vám pomůže Mgr. Petr Křivánek. Seminář se koná v učebně C15.

Excel pro úspěšné studium from Ústřední knihovna FF MU

Využití online nástrojů při studiu

Internet nabízí nepřeberné množství online nástrojů – vyznat se v nich tedy může být obtížné. Ovšem pouze v případě, že neabsolvujete seminář, který vám užitečné online pomocníky představí. Dozvíte se, jak lehce vytvářet diagramy, dotazníky, seznamy, videa či online nástěnky. Každý seminář je jedinečný, protože jsou vybírány vždy nové zajímavé online nástroje a služby.

Lektorka: Mgr. Gabriela Šimková. Seminář se koná v učebně C15.


Jak na obhajobu diplomové práce

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat? A co vám zachrání známku, když půjde do tuhého? Částečně workshopový seminář bude povídavý, praktický a interaktivní. Vlastní tipy a zkušenosti vítány!

Vašimi průvodci budou knihovníci Mgr. Roman Brück a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Komunikační dovednosti from Ústřední knihovna FF MU

Semináře pro doktorandy, jarní semestr 2015

 


Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy

Začínáte v rámci doktorského studia učit? Zajímá vás, jak didakticky koncipovat hodiny? Chcete získat větší vhled do toho, jak by měla probíhat optimální komunikace se studenty? Potřebujete mít přehled o metodách výuky vhodných pro vysokoškolské prostředí? Rádi byste se dozvěděli více o motivaci a hodnocení studentů? Přijďte na seminář, jehož součástí bude také krátké představení metod kritického myšlení využitelných ve vysokoškolské pedagogice.

Lektorka : Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka vzdělávacích aktivit doktorandů projektu Centrum informačního vzdělávání, FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

EIZ v práci doktorandů

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou nepostradatelným nástrojem poznání v každém oboru a zároveň důležitou součástí publikační práce. Chcete získat vhled do toho, jak s EIZ důkladně pracovat a jaké možnosti vám v profesním rozvoji mohou přinést? Do tajů EIZ vás na prakticky zaměřeném semináři zasvětí zkušená lektorka a vysokoškolská knihovnice.

Lektorka : Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová, knihovnice Ústřední knihovny FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

EIZ v práci doktorandů from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce

Seminář je určen pro doktorandy a začínající akademické pracovníky, kteří v rámci své pedagogické činnosti píší posudky na kvalifikační práce. Cílem semináře je naučit se korektně a objektivně posuzovat odbornou práci podle daných kritérií (kritériím porozumět) a posouzení zpracovat do požadovaného výstupu ve formě posudku. Zaměříme se také na správné „posudkové“ pojmosloví. Účastníci semináře budou mj. prostřednictvím metody práce s chybou využívat pro simulované hodnocení konkrétní ukázky odevzdaných studentských odborných prací.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka vzdělávacích aktivit doktorandů projektu Centrum informačního vzdělávání, FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Prezentování vědecké práce na zahraničních konferencích

Doktorandi a mladí akademici by měli umět nejen vědecké výstupy vytvářet a publikovat, ale také je kvalitně prezentovat před odborným publikem. Na semináři si společně projdeme rady a tipy pro to, aby Vaše vystoupení na konferenci zaujalo a přineslo kýžené výsledky. Ukážeme si zásady správného prezentování a řekneme si, na co je dobré před prezentací a během ní myslet. Na praktických příkladech si ukážeme, čeho je lépe se vyvarovat, a také to, s jakými typy netradičních příspěvků se můžete na konferencích setkat (PechaKucha, poster…).

Lektorka: Mgr. Gabriela Šimková, lektorka informačního vzdělávání Centra informačního vzdělávání FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Prezentování vědecké práce na zahraničních konferencích from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Vědecké psaní a publikování

Přednáška se soustředí na přípravu srozumitelného textu, uvede řadu příkladů nadbytečných slov, či nesprávného používání odborných výrazů. Většina příkladů bude v angličtině, která je dnes lingua franca vědeckého publikování. Dále se bude zabývat spoluprací s překladatelem, přípravou a technickým zpracováním rukopisu pro redakci, častými chybami z pohledu editora. Přiblíží proces posuzování rukopisů, práva a povinnosti oponenta, zdůrazní nutnost korektur i v době počítačové sazby, a rozebere příčiny zamítnutí rukopisů v redakci. Nakonec se zmíní o formách nepřijatelného chování ve vědě.

Lektorka: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. Seminář se koná v učebně B2.43.

Vědecké psaní a publikování from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Grantové a stipendijní příležitosti doktorandů

Seminář se zaměří na důležité oblasti akademického působení doktorandů – na stipendijní a grantové příležitosti a na specifický výzkum. Studijní stipendia vám dávají možnosti financovat vysokoškolské aktivity. Víte, která stipendia jsou určena právě vám, doktorandům? Chcete se na podzim ucházet o grant v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity? Co je třeba pro jeho získání udělat? A vyznáte se v kategorizaci a nabídce projektů a programů v oblasti specifického výzkumu na MU? Na prakticky zaměřeném semináři budou témata prezentována prostřednictvím konkrétních ukázek a dokumentů.

Lektorka : Mgr. Veronika Krajíčková, referentka Oddělení vědy a výzkumu FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Grantové a stipendijní příležitosti doktorandů from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Vědecké publikování v anglickém jazyce

Připravujete svůj první vědecký článek v anglickém jazyce? Umíte si poradit s abstraktem? Rádi byste získali lepší kompetence v tom, jak by měl být článek strukturován? Potřebujete vědět, které části odborného textu jsou klíčové pro čtenáře, které pro recenzenty? Chcete se vyvarovat chyb, které se opakovaně v cizojazyčných vědeckých článcích vyskytují? Pak je právě pro vás určen seminář, který povede zkušený lektor akademického psaní v angličtině z Centra jazykové přípravy MU PhDr. Robert Helán, Ph.D.

Vědecké publikování v anglickém jazyce from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Vědecké publikování v anglickém jazyce from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Vědecké publikování v anglickém jazyce from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Projektové řízení

Podali jste projektovou žádost, schválili vám projekt a vy jste se stali projektovými manažery? Máte na akademickém pracovišti malý výzkumný tým, který vedete? Pak se vám jistě budou hodit znalosti důležitých strategií a kompetencí v projektovém řízení. Lektorka vás na konkrétních příkladech provede životním cyklem projektu dle standartu IPMA. Životní cyklus je složen z předprojektové fáze, kde se definují cíle projektu, grantové žádosti a příležitosti projektu, přes projektovou fázi, kde je cíl projektu realizován (výzkum …) až po poprojektovou fázi, která obsahuje evaluaci a využití zkušeností pro další projekty.

Lektorka: Mgr. Markéta Bočková, projektová manažerka FF MU, vyučující projektového managementu. Seminář se koná v učebně C15.

Projektové řízení from Referenční služby Ústřední knihovny FF MU

Semináře pro doktorandy, podzimní semestr 2015


Elektronické informační zdroje v práci doktorandů

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou nepostradatelným nástrojem poznání v každém oboru a zároveň důležitou součástí publikační práce. Chcete získat vhled do toho, jak s EIZ důkladně pracovat a jaké možnosti vám v profesním rozvoji mohou přinést? Pracujete s citačními databázemi a Open Access zdroji?

Do tajů EIZ vás na prakticky zaměřeném semináři zasvětí zkušená lektorka a vysokoškolská knihovnice Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Elektronické informační zdroje v práci doktorandů from Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje v práci doktorandů from Ústřední knihovna FF MU

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy

Začínáte v rámci doktorského studia učit? Zajímá vás, jak didakticky koncipovat hodiny? Chcete získat větší vhled do toho, jak by měla probíhat optimální komunikace se studenty? Potřebujete mít přehled o metodách výuky vhodných pro vysokoškolské prostředí? Rádi byste se dozvěděli více o motivaci a hodnocení studentů? Přijďte na seminář, jehož součástí bude také krátké představení metod kritického myšlení využitelných ve vysokoškolské pedagogice.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy from Ústřední knihovna FF MU

Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy from Ústřední knihovna FF MU

Projektové řízení

Podali jste projektovou žádost, schválili vám projekt a vy jste se stali projektovými manažery? Máte na akademickém pracovišti malý výzkumný tým, který vedete? Pak se vám jistě budou hodit znalosti důležitých strategií a kompetencí v projektovém řízení. Lektorka vás na konkrétních příkladech provede životním cyklem projektu dle standartu IPMA. Životní cyklus je složen z předprojektové fáze, kde se definují cíle projektu, grantové žádosti a příležitosti projektu, přes projektovou fázi, kde je cíl projektu realizován (výzkum …) až po poprojektovou fázi, která obsahuje evaluaci a využití zkušeností pro další projekty.

Lektorka: Mgr. Markéta Bočková, projektová manažerka FF MU, vyučující projektového managementu. Seminář se koná v učebně C15.

Projektové řízení from Ústřední knihovna FF MU

Vědecké psaní a publikování

Vědecky psát a publikovat je i není věda. Prakticky zaměřený seminář vám ukáže cestu k vědeckému textu a zaměří se na důležité aspekty psaní a publikování – jak srozumitelný text postavit, jak se vyvarovat nesprávného používání odborných výrazů v angličtině, jak spolupracovat s redakcí při publikování textu, jak se vyhnout chybám z pohledu editora. Získáte také vhled do procesu posuzování rukopisů a dozvíte se, jaké příčiny vedou k zamítnutí rukopisů v redakcích.

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Vědecké psaní a publikování from Ústřední knihovna FF MU

Jak prezentovat vědu na konferenci

Doktorandi a mladí akademici by měli umět nejen vědecké výstupy vytvářet a publikovat, ale také je kvalitně prezentovat před odborným publikem. Na semináři si společně projdeme rady a tipy pro to, aby Vaše vystoupení na konferenci zaujalo a přineslo kýžené výsledky. Ukážeme si zásady správného prezentování a řekneme si, na co je dobré před prezentací a během ní myslet. Na praktických příkladech si ukážeme, čeho je lépe se vyvarovat, a také to, s jakými typy netradičních příspěvků se můžete na konferencích setkat (PechaKucha, poster…).

Seminářem vás provede zkušená lektorka Mgr. Gabriela Šimková, lektorka informačního vzdělávání Centra informačního vzdělávání FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Jak prezentovat vědu na konferenci from Ústřední knihovna FF MU

Vykazování výsledků vědecké práce

K doktorandskému studiu patří vedle publikační činnosti také dovednost vykazovat publikační a vědecké výstupy. Znáte podmínky a metodiku publikování výsledků vědy a výzkumu? Vyznáte se v procesu vykazování publikačních výsledků vědecké práce v IS MUNI? Jste dostatečně obeznámeni s přenášením těchto výsledků do RIV (rejstříku informací o výsledcích vědy a výzkumu)? Víte, co je to RUV? Pokud se vám na výše uvedené otázky hromadí nesouhlasné odpovědi, pak je tento seminář určen právě pro vás. Lektorka uvítá předem poslané konkrétní dotazy či náměty k tématu.

Lektorka: Mgr. Vendula Hromádková (referentka RIV na FF) – hromadkova@phil.muni.cz. Seminář se koná v učebně C15.

Vykazování výsledků vědecké práce from Ústřední knihovna FF MU

Večerní škola, podzimní semestr 2015

Informační minimum pro úspěšné zvládnutí (nejen) diplomové práce. Určeno hlavně těm, pro které je 14:10 moc brzy.


Time management

Dvoudílný workshop zaměřený na time management provede účastníky základními kroky pro organizaci práce i úkolů a pomůže jim v základu si nastavit optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v životě dělají nebo chtějí dělat. Vedle toho se účastníci stručně seznámí s nástroji a postupy, které jim usnadní práci také v digitálním světě.

Obsah semináře:
Jak organizovat každodenní záležitosti
5 kroků pro zvládnutí úkolů
Nástroje na vedení osobního systému
Tipy a triky pro osobní produktivitu.

Lektoruje Mgr. Lukáš Bajer, dostupný mj. na vlastním webu. Seminář se koná v učebně C15.

Time management from Ústřední knihovna FF MU

Vyhledávání odborných informací

Myslíte si, že při studiu na MU vystačíte pouze s informacemi vyhledanými v Googlu a Wikipedii? Mýlíte se! Při psaní svých odborných prací byste měli samozřejmě pracovat s kvalitními zdroji. Právě takové zdroje vám na semináři představíme a prakticky si vyzkoušíme, jak v nich efektivně vyhledávat.

Jak na to a jaké postupy použít vám ukáže knihovnice Mgr. Eva Jandová. Seminář se koná v učebně C15.

Vyhledávání odborných informací from Ústřední knihovna FF MU

Tvorba odborného textu

Čeká vás psaní diplomové práce nebo jiného odborného textu? Máme pro vás pár osvědčených rad: základem je vybrat si správné téma, poté si důkladně rozvrhnout a strukturovat průběh tvorby odborného textu, dodržovat jednotný styl vyjadřování, nepodcenit strukturu textu a nezanedbat formální úpravy. Stále je to málo informací k tomu, abyste odborné psaní zvládli? Tak přijďte na seminář, kde se vše potřebné dozvíte a kde získáte odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s tvorbou diplomové práce nebo jiného odborného textu napadají.

Seminář vede: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., garantka informačního vzdělávání, KISK FF MU. Seminář se koná v učebně C15.

Tvorba odborného textu from Ústřední knihovna FF MU

Citování v odborném textu

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvést všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.
Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Rovněž porovnáme tuto citační normu s normou APA, kterou na FF využívají především psychologové pedagogové.

Těšit se na vás budou knihovnice Mgr. Hana Holoubková a Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová. Seminář se koná v učebně C15.

Aktuální materiály o citování hledejte na Slideshare knihovny.

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz