E-knihy na ezdrojích

E-knihy je možné prohlížet online a stahovat ve formátu PDF.

Dostupné e-knihy

Dostupné jsou na stránce http://ezdroje.muni.cz. Tyto zdroje můžete využívat i z domu, pak je ale nutné využít tzv. vzdáleného přístupu.

Zeptejte se nás

Mgr. Pavla Minaříková -

Mgr. Pavla Minaříková

5 4949 1572
minarikova@phil.muni.cz

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz