Výzkumy v odborných textech na VŠ

Lektor: PhDr. Bedřich Musil

Délka: 95 minut

Místo konání: učebna B2.41

Plánujete psát odborný článek nebo diplomovou práci, jejíž součástí má být Váš vlastní výzkum? Jste ve výzkumné práci začátečníci nebo úplní laikové? Pak přijďte na interaktivní přednášku, na které se srozumitelnou formou seznámíte s vybranými kvantitativními a kvalitativními výzkumnými technikami (např. dotazníkové šetření, rozhovor, obsahová analýza, ohniskové skupiny apod.). Získáte přehled o jednotlivých fázích výzkumu, od volby tématu přes výběr vzorku, sběr, analýzu až po interpretaci dat a prezentaci výsledků. Zbyde čas také na problémy a rizika, se kterými se výzkumníci nejčastěji setkávají.
Po absolvování přednášky budete umět navrhnout a realizovat jednoduchý výzkumný projekt využitelný právě v diplomové práci.

Termín konání akce

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz