Prezentace vědce na sociálních sítích

Lektor: Mgr. Ilona Trtíková

Délka: 95 minut

Místo konání: Seminární místnost KISK

Sociální sítě ve vědě a výzkumu? Sociální sítě nejsou jen Facebook nebo Twitter, na podporu vědecké práce existuje řada služeb, které nabízejí prostředí pro šíření a sdílení vědeckých informací, k navázání nových kontaktů a v neposlední řadě možnost prezentace výsledků výzkumu, a tím i zvýšení povědomí o publikační činnosti i citovanosti autora. Sociální
sítě se tak stávají nejen komunikačním nástrojem, ale i zdrojem informací. Přednáška se bude věnovat, proč a jakým způsobem se může vědec prezentovat v sociálních sítích. Detailněji se zaměří na službu Researchgate, která je v současnosti nejvyužívanější sociální sítí pro
vědce v České republice. Prakticky si vyzkoušíte práci ve vybrané sociální síti.

Termín konání akce

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz