Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

Lektor: Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová

Délka: 100 minut

Místo konání: počítačová učebna L11

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři budeme pracovat s definováním tématu a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami vyhledávání v konkrétních elektronických informačních zdrojích.

Termín konání akce

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz