Jak na citace podle ISO 690

Lektor: Mgr. Hana Holoubková

Délka: 90 minut

Místo konání: Ústřední knihovna

Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, které jste použili. Jak na zdroje odkazovat a jak citaci vytvořit se dozvíte právě na této lekci.

Zamyslíme se také nad významem citační etiky a vysvětlíme si význam slov “citace”, “převzetí”, “parafráze” či “běžná/všeobecná znalost”. Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat podle u nás nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tištěné i elektronické dokumenty. Nebudou chybět ani praktické ukázky.

Termín konání akce

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz