Kontakty na jednotlivá oddělení

Vedení knihovny

5 4949 1508

Výpůjční a registrační služby

pujcovna@phil.muni.cz5 4949 5379

Referenční služby

reference@phil.muni.cz5 4949 15725 4949 15735 4949 1574

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

mvs@phil.muni.cz

Mezinárodní výměna publikací

exchange@phil.muni.cz

Akvizice

akvizice@phil.muni.cz5 4949 3657 – tel, fax

Jmenná katalogizace

Věcná katalogizace

vecna@phil.muni.cz

Oddělení automatizace

automat@phil.muni.cz

Depositáře, reprografické služby

deposit@phil.muni.cz

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz