Knihovna slaví 15 let v nové budově!

8. 3. 2017

pátek 17. 3.

10:00     
oficiální zahájení / úvodní slovo pronese děkan FF prof. PhDr. Milan Pol, CSc. a zástupci vedení fakulty

10:40
zahájení vernisáže fotografií knihovny FF MU studenta Střední školy umění a designu Filipa Kartouse
a zahájení výstavy Minulost a přítomnost knihovny FF MU

11:00     
prohlídka budovy s architekty knihovny,  akad. arch. Ladislavem Kubou a Ing. arch. Tomášem Pilařem

13:00
o architektuře knihovny s PhDr. Alexandrou Škyříkovou / prohlídka knihovny

13:30
panelová diskuze vedoucích knihoven MU

14:30      
otevřené sklady / prohlídka skladů (14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30)

14:30
v hlavní roli knihovna FF / pásmo studentských filmů natočených v knihovně a o knihovně FF MU

17:00      
koncert skupiny Sart

 

pondělí 20. 3.

9:00 – 16:00
šifrovací hra pro jednotlivce a týmy SCHOLARIS / přihlašujte se přes FB knihovny nebo na kmochova@phil.muni.cz

 

úterý 21. 3. 

17:30
Den poezie / oslava Světového dne poezie / verše oblíbených básníků i vlastní tvorba studentů, absolventů a přátel FF MU

 

pátek 24. 3. 

16:00    
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou / Sítě

a mnoho dalšího…

Zpět do archivu aktualit

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz