Open Access

Podle směrnice č. 7/2011 jsou knihovny pověřeny poskytovat metodickou podporu zaměstnancům MU při určování, v jakém režimu mohou být články a příspěvky ze sborníků vkládané do repozitáře zpřístupněny veřejnosti.

Prezentace z přednášky Dr. Miroslava Bartoška Open Access a repozitář MU uskutečněné 24. 10. 2011

Bartošek, M.: Open Access – otevřený přístup k vědeckým informacím : úvod do problematiky
Petr, J.: VĚDA: Komu patří výsledky?

Dokument s informacemi o repozitáři MU a zejména směrnici č. 7/2011

Směrnice č. 7/2011 Repozitář zaměstnaneckých děl

Směrnice č. 8/2009 Duševní vlastnictví na MU

Autorský zákon (z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Český web k Open Access

Web knihovny VŠB v Ostravě k Open Access

Evropská komise: Open Access Pilot in FP7
Stránka o Open Access Pilot in FP7 (v češtině)

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)

DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research

DOAJ – Directory of Open Access Journals

SHERPA/RoMEO – Publisher copyright policies & self-archiving

SHERPA/JULIET – Research funders‘ open access policies

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz