Čínský deník / křest a čtení / 11. 5. od 18:00

3. 5. 2017

Český archeolog a historik umění Lumír Jisl uskutečnil na přelomu let 1957 a 1958 pracovní cestu do Mongolska a Číny. Během svého půlročního cestování si vedl podrobný soukromý deník, ve kterém velmi otevřeně a kriticky zachytil atmosféru čínské každodennosti. Především ale plasticky vylíčil rozmanité buddhistické a jiné chrámy, skalní a jeskynní sakrální komplexy a význačné památky čínské historie. Své záznamy doprovodil barevnými a černobílými fotografiemi. Rukopis deníku se spolu s negativy uchoval v rodinném archivu a teprve nyní jej lze publikovat. Knižní vydání obsahuje vedle kritické edice vlastního cestovního deníku také bohatý obrazový doprovod, několik vzpomínek Jislových současníků, jakož i odborné studie sinologů a religionistů.

Knihu představí a pokřtí Luboš Bělka, Pavel Šindelář a Martin Pulicar.

11. 5. 2017 od 18:00 v suterénu Ústřední knihovny FF MU

Zpět do archivu aktualit

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz