Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.

7. 3. 2017

Spisovatelka a scenáristka, absolventka FF MU. Napsala několik knih pro dospělé i dětské čtenáře, za které získala různé literární ceny např. Magnesia Litera, Zlatá stuha.
V knihovně bude číst z knihy Sítě.

Zpět do archivu aktualit

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz