Autorské čtení a beseda s Ladislavem Čumbou

8. 11. 2017

Zveme vás na čtení a besedu s Ladislavem Čumbou, autorem knihy Wittgensteinova kniha faktů a Lukášem Riegerem, hercem a dramaturgem divadla BuranTeatr.

Čtvrtek 23. 11. 2017, 17 hodin
Ústřední knihovna FF MU, suterén knihovny
čte: Lukáš Rieger

Ladislav Čumba
Profesí učitel. Nejen češtiny pro cizince. Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Na sklonku roku 2016 vydal v nakladatelství Argo humoristický román s obrázky nazvaný Wittgensteinova kniha faktů. Autor divadelních her.

Wittgensteinova kniha faktů
Beletristický text s nadhledem líčí příběh rodiny velkokapitalisty. Rodinu popisuje po kapitalistově odchodu. Podobu jeho ženy Poldi si někteří občané Kladna ještě uchovávají v paměti. Představte si, že předání ocelářského holdingu dědicům v letech před První světovou válkou neproběhlo hladce. Představte si obchod Kladno-Pittsburgh v roce 1912. Představte si, že jedno z jejich dětí majetek převzít odmítlo. Představte si, že tento syn dal přednost dráze učitele. Představte si, že se stal jedničkou ve svém oboru. Představte si, že se stal učitelem na Cambridge. Představte si, že jediná kniha vydaná za jeho života začíná slovy: Svět je všechno, co je faktem. Představte si knihu, která se skládá ze samých faktů. Faktem je, že se syn Poldi a Karla Wittgensteinových jmenoval Ludwig Wittgenstein. Faktem je, že se stal nejvlivnějším učitelem filosofie na univerzitě v Cambridge ve 20. století.

Z recenze na knihu z www.iliteratura.cz
„Pozoruhodný knižní experiment přibližuje dílo i život Ludwiga Wittgensteina způsobem, který se u nás doposud neobjevil. Nechybí mu vtip, ironie ani hluboký vhled do autorova opus magnum.“
http://www.iliteratura.cz/Clanek/38371/cumba-ladislav-wittgensteinova-kniha-faktu

Ocenění
Cena Obce spisovatelů ČR za nejlepší humoristickou knihu vydanou v roce 2016.
Nominace Společností F. X. Šaldy na Cenu F. X. Šaldy za nejlepší českou seriozní knihu roku 2016.

 

Zpět do archivu aktualit

Sledujte novinky z knihovny na Facebook Twitter Slideshare Instagram RSS

Zpět nahoru

Superkoderi.cz